cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Tajný život mazlíčků 2Muži v černém: Globální hrozbaTajný život mazlíčků 2 3DAnnabelle 3

Z města a MěÚ

Ještě ke stanovisku Ministerstva životního prostředí

Ke stanovisku zveřejněnému dne 11.3.2014 na webových stránkách, které vydalo Ministerstvo životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru „ Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ na životní prostředí, sděluje MěÚ Tanvald s ohledem na reakce a dotazy občanů následující:

Stanovisko Ministerstva životního prostředí, týkající se posouzení vlivů geotermální energie na životní prostředí v žádném případě neznamená, že v Tanvaldě bude geotermální elektrárna postavena a už v žádném případě není pravda, že zastupitelstvo města s výstavbou souhlasilo! Stále platí, že rozhodující bude zejména správní řízení o umístění stavby. Tato záležitost byla již popsána a vysvětlena v Tanvaldském zpravodaji a na webových stránkách města. MěÚ Tanvald zdůrazňuje, že v rámci řízení o umístění stavby budou mít občané i právnické osoby možnost se vyjádřit a podat své námitky. Na zasedání zastupitelstva města dne 30. dubna 2014 bude na žádost občanů zařazen bod týkající se případné výstavby geotermální elektrárny. Znovu opakujeme, že o umístění a případné výstavbě ještě vůbec nebylo ze strany MěÚ Tanvald, stavebního úřadu rozhodováno.

Oznámení Ministerstva životního prostředí o posouzení záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ bylo včera v souladu s předpisy vyvěšeno na úřední desce města. Navíc bylo celé stanovisko (v plném znění) zveřejněno ve prospěch vyšší informovanosti občanů v aktualitách na webových stránkách.

MěÚ Tanvald

Vloženo: 12.03.2014

Stanovisko Ministerstva životního prostředí

Vloženo: 11.03.2014
ilustrační foto

Zasílání aktualit z webových stránek na e-mail

Městský úřad Tanvald zavádí systém upozorňující na nové aktuality zveřejňované na webových stránkách města. Cílem je zvýšení informovanosti občanů, a to  především o dokumentech vyvěšovaných na úřední desce a dále o aktuálních záležitostech týkajících se správy města a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald. Zájemci mohou získat mimo jiné  i informace o dění v kultuře či ve sportu.

Občané, kteří mají zájem dostávat na svůj e-mail zprávy o aktualizaci webových stránek města, se mohou zaregistrovat a vybrat si konkrétní kategorii, o které chtějí být informováni. Informace o novinkách jsou zasílány pravidelně každý den po 18. hodině.

Zasílané kategorie:

  • Úřední věci - Úřední deska, Usnesení rady a zastupitelstva
  • Informace pro občany - Aktuality z města a MěÚ, Tanvaldský zpravodaj, Aktivity spolků, Informace z regionu
  • Kultura a sport - Dění v kultuře a sportu, Kalendárium, Program kina, Akce v knihovně
Vloženo: 24.02.2014
ilustrační foto

Informace pro občany

Na posledním zasedání zastupitelstva města dne 12.2.2014 padla mimo jiné i otázka záměru výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě.

Abychom předešli pochybnostem o informovanosti, sdělujeme občanům, že pokud dojde k územnímu řízení o umístění zmíněné elektrárny, stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou. Taková vyhláška musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání územního rozhodnutí.  Veřejnou vyhlášku o zahájení územního řízení se všemi náležitostmi vyvěsí MěÚ Tanvald na úřední desce a to i na elektronické úřední desce na webových stránkách města www.tanvald.cz. Na veřejnou vyhlášku budou občané na webových stránkách městským úřadem i upozorněni v této rubrice.  MěÚ Tanvald

Vloženo: 13.02.2014
ilustrační foto

Upozornění městského úřadu

Informujeme občany, že od pondělí 3. února je sociální odbor městského úřadu přemístěn do nově zrekonstruovaných prostor v prvním patře stejné budovy jako doposud v Krkonošské ulici č.p. 350. Telefonní čísla zůstávají nezměněna.

Ve třetím patře budovy č.p. 350 v Krkonošské ulici bude od pondělí 10. února fungovat celé kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR - zprostředkování zaměstnání, státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Přesunulo se sem již i pracoviště zprostředkování zaměstnání z budovy č.p. 90 v Krkonošské ulici.

Vloženo: 30.01.2014
Nejnovější - Předchozí | 26 z 26 |