cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Kemp 2020Letní hasičská zábavaLovTéměř dokonalá tajemstvíPoslouchej3Bobule

Z města a MěÚ

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Dne 26.10.2015 podala společnost ENTERGEO, SE proti tomuto rozhodnutí odvolání – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 16.11.2015

Informace pro občany

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Tanvald oznamuje, že od 1.11.2015 bude pracoviště Státní sociální podpory přemístěno do I. patra nově rekonstruované budovy,  č.p. 299 v Železnobrodské ulici – naproti autobusovému nádraží

Vloženo: 14.10.2015

Zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Vloženo: 12.10.2015
ilustrační foto

Ve Žďáru je nové dětské hřiště

V místní části Žďár v Tanvaldě v posledních letech došlo k čilé výstavbě nových rodinných domků, i proto zde na žádost občanů vybudovalo město nové dětské hřiště. Celkové náklady na vybudování dětského hřiště, díky zapojení vlastních pracovníků města a za pomoci místních obyvatel, nepřesáhly částku 200.000 Kč.

Další foto

Vloženo: 12.10.2015
ilustrační foto

V Tanvaldě proběhlo čipování psů

Uplynulou sobotu v dopoledních hodinách proběhlo u hasičárny na tanvaldském Šumburku hromadné čipování psů.

V našem městě totiž od 1. 9. 2015 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška města, která ukládá majitelům psů v Tanvaldě označit své psy čipem. Město se společně s ostatními městy Mikroregionu Tanvaldsko rozhodlo psy očipovat. Přinese nám to větší přehled o chovaných psech a hlavně to usnadní práci při dohledání majitele při odchytu zaběhnuvšího se pejska.

Čipování provedla MVDr. Klára Pospíšilová z Velkých Hamrů, která čip zavedla 135 pejskům různých ras i velikostí.

Pokud majitelé z nějakého důvodu nevyužili možnost tohoto hromadného čipování, mohou si nyní čip bezplatně vyzvednout na městském úřadě a nechat si ho od svého veterináře aplikovat. Případně je možno za účelem očipování navštívit paní doktorku Pospíšilovou přímo v její ordinaci ve Velkých Hamrech.

My připomínáme, že obecně závazná vyhláška, jejíž text naleznete zde, ukládá povinnost nechat psa očipovat nejpozději do 30. 11. 2015. 

Vloženo: 16.09.2015
ilustrační foto

Delegace Tanvaldu v Burbachu

Koncem měsíce srpna navštívila delegace vedení města Tanvald včele se starostou města panem Vladimírem Vyhnálkem partnerskou obec Burbach v Německu, ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání starosty partnerské obce pana Christopha Ewerse a poslance Spolkového sněmu v Berlíně pana Volkmara Kleina.

Kromě projednání aktuálních otázek více než 20 leté spolupráce Tanvaldu s Burbachem a setkání s představiteli Burbachu z různých odvětví správy obce, se členové tanvaldské delegace měli možnost podrobně seznámit s celou řadou konkrétních řešení otázek správy obce a související problematiky. V popředí zájmu byly model a fungování místního školství, rozvoj obce, územní plán, hospodaření a rozpočet obce, stávající a nově budované průmyslové zóny a aktivity podnikatelských subjektů ve prospěch obce a občanů, otázky životního prostředí a vzhledu obce, náplň činnosti, organizace a vybavenost hasičských sborů a bezpečnostní politika. Tanvaldští se zaujetím vyslechli informace o činnosti a aktivitách místních spolků ve prospěch prohlubování funkcí občanské společnosti, s obdivem sledovali angažovanost členů jednoho z největší spolků „Heimatsverein“ (Domovský spolek), který se snaží udržovat místní tradice a významnou měrou se dobrovolnou prací podílí na pěkném vzhledu a udržení atraktivity obce. Plně v režii tohoto spolku jsou i každoroční tzv. Muzejní slavnosti, které ve dnech návštěvy právě probíhaly a jichž se zúčastňují stovky občanů.  Zaujaly i sociální programy pro zaměstnance místních podniků ve snaze udržet a získat kvalitní pracovní síly.  Členové delegace z Tanvaldu měli možnost na vlastní oči vidět uprchlický tábor, který se v Burbachu nachází a v kterém v době návštěvy bylo přes 700 uprchlíků ze Sýrie, Iráku a dalších zemí.  V Německu jsou předpisy takové, že uprchlíci umístění i v záchytných, přijímacích táborech mají umožněn volný pohyb. Mnoho uprchlíků se tak pohybovalo v ulicích obce. Starosta Burbachu a další zástupci místní správy seznámili členy tanvaldské delegace s tímto aktuálním tématem, které dnes hýbe Evropou a s jeho konkrétními dopady nejen na samotný Burbach, ale i jiné obce, města a spolkové země.

Návštěva Burbachu byla pro všechny zúčastněné profesně velmi přínosná, poučná a inspirující.

   

Vloženo: 16.09.2015
ilustrační foto

Jubilejní 20. ročník Tanvaldského poháru je již minulostí

Městský stadion Výšina se v sobotu 12. září proměnil v hasičský areál pro soutěž v požárním útoku. Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald ve spolupráci s městem Tanvald pořádaly jubilejní 20. ročník soutěže O pohár starosty města Tanvaldu.

Poprvé v historii se tato soutěž pro hasičská družstva konala na městském stadionu Výšina, za což patří velké poděkování vedení města Tanvald, vedení ZŠ Sportovní Tanvald a správci stadionu p. Karlu Soldátovi. Soutěž začala slavnostním nástupu a zahájil jí starosta Tanvaldu pan Vladimír Vyhnálek, starostka Okresního sdružení hasičů Jablonec nad Nisou paní Ing. Jiřina Brychcí a starosta pořádajícího sboru pan Karel Bukvic ml. Ti, zde přivítal rekordních 35 soutěžních družstev v kategorii mužů a žen.

 

Vloženo: 16.09.2015
ilustrační foto

BOBOVKA CUP 2015 / 8.8.2015

Kilometr dlouhá závodní trať v původním korytu bobové dráhy, atmosféra nabitá adrenalinem, přes 250 fandících diváků, kteří se již potřetí stali svědky napínavého dvoukolového boje bikerů o nejlepší čas. Letošní venkovní teplota nad 30° Celsia neodradila bezmála 80 závodníků, aby provětrali svoje stroje na dnes už legendárním závodu Bobovka Cup. Jedinečný závod jak umístěním, tak i propozicemi trati, která nabízí kompletní prověrku jezdeckých schopností v podobě technické pasáže, dlouhých a vysokých skoků, původních klopenek obřích rozměrů, transferů a místa, kde se dosahuje závratných rychlostí přes 70 km/h.  Jen pro zajímavost - z minulosti víme, že čtyřboby tady létaly až 140 km/h!

Fotogalerie

Video

Vloženo: 03.09.2015
ilustrační foto

Běh a dálkový pochod Tanvald - Spálov

V sobotu 29. srpna 2015 se vydalo téměř 50 běžců již na 15. ročník amatérského vytrvalostního běhu a několik pochodníků na 14. ročník dálkového pochodu Tanvald – Spálov. Tato akce  se koná každoročně na počest tragicky zesnulého strojvedoucího Edy Vraštila a obětí železničního neštěstí u Spálova  25.8.1990. V letošním ročníku se výsledkově vytáhla především děvčata, kde padl traťový rekord. Uznání ale patří všem účastníkům, kteří se popasovali s touto opravdu náročnou tratí. Děkuji také všem pořadatelům a sponzorům za podporu tohoto krásného závodu.

Za pořadatele Josef Průcha

Výsledky

Fotogalerie

Vloženo: 31.08.2015
ilustrační foto

Práce na „Četnickém domu“ finišují

Dům čp. 299, tzv. Četnický dům, bude po roce od požáru, který zachvátil podkroví a střechu a v jehož důsledku musel být celý vystěhován, do konce září 2015 komplexně rekonstruován. Dokončuje se nejen přestavba, modernizace vybavenosti celého domu a nová střecha, ale úpravy doznává i okolí domu.  U čp. 299 vznikají nové parkovací plochy, komunikace a nový přechod pro chodce.

Patřičná pozornost je věnována i zeleni v prostoru za domem. Demolicí „Dlouhého domu“ a obnovou „Četnického domu“ včetně celého prostoru po levé straně Železnobrodské ulice při vjezdu do města od Velkých Hamrů se postupně začíná měnit k lepšímu tvář tanvaldské Malé strany.

Neobvyklý pohled na Dolní Tanvald nabízejí i fotky z nové střechy čp. 299, pořízené při příležitosti kontroly postupu prací dne 30. července 2015 místostarostou města panem Mgr. Antonínem Bělonožníkem.

Vloženo: 31.07.2015
Nejnovější - Předchozí | 26 z 33 | Další - Nejstarší