cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Sportovní odpoledneHAF 2019Psí kusyRomán pro pokročiléPrinc KrasoňNárodní třída

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Nádoby na bioodpad od dubna, obalové kovy se již třídí

Od 1. ledna 2015 je v účinnosti nová vyhláška ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, která obcím ukládá zajišťovat na svém území mimo jiné i sběr biologicky rozložitelných odpadů a kovů.

Sběr obalových kovů - víček, plechovek a konzerv z domácností zavedlo město Tanvald již v předstihu od září 2014. Sběr je prováděn do pytlů obdobně, jak je tomu u ostatních plastů a tetrapaků. Pytle na obalové kovy jsou bezbarvé, průhledné a jsou sváženy pravidelně každý čtvrtek. Občané si mohou vyzvednout pytle na sběr obalových kovů bezplatně na obvyklých místech. Žádáme občany, aby obalové kovy nevhazovali do směsného odpadu, ale skutečně je vytřídili a ukládali do k tomu určených pytlů, tak jak se to již ve velké míře děje u plastů a tetrapaků. Pro úplnost ještě znovu zdůrazňujeme, že do pytlů na kovové obaly by měly být sbírány nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádobky od kosmetiky a ostatní drobné kovové obaly. Do pytlů nepatří tlakové nádobky od sprejů a obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. Město Tanvald má v úmyslu organizovat sběr kovových obalů i ve spolupráci s místními školami a vyzývá i podnikatelské subjekty, aby se ke sběru obalových kovů, ostatních plastů i tetrapaků do pytlů zapojily. Ostatní nepotřebné kovové předměty z nemovitostí a domácností mohou občané odevzdávat ve sběrně Kovošrotu v České ulici nebo při organizovaných sběrových akcích.

Sběr bioodpadu je již připraven a bude spuštěn od dubna 2015. Pro občany Tanvaldu bude zajištěn zejména tím způsobem, že každé stanoviště na tříděný odpad, kterých je v Tanvaldě 43, bude doplněno minimálně jednou nádobou na bioodpad. Nádoby na bioodpad budou sváženy pravidelně každý týden, tak jako ostatní tříděný odpad. Svoz bioodpadu bude prováděn svozovou společností ASA Liberec, která pro město Tanvald zajišťuje svoz veškerého komunálního odpadu. Co do nádob na biodpad patří a nepatří, je uvedeno na štítku, kterým bude opatřena každá hnědá nádoba na bioodpad.

Protože v Tanvaldě zatím nemáme zkušenosti se sběrem bioodpadu, bude městský úřad tento proces průběžně sledovat a v případě problémů nedostatky neprodleně řešit.

Co se týká nákladů, sběr obalových kovů je prováděn v režii technických služeb, které sváží i pytle s ostatními plasty a tetrapaky.  Roční náklady na sběr a svoz bioodpadů se předpokládají ve výši cca do 150 000,- Kč s DPH. Veškeré náklady na sběr a svoz bioodpadů i kovových odpadů ponese město z vlastních finančních prostředků. Náklady na pořízení nádob v souvislosti se sběrem a svozem bioodpadů městu nevzniknou. Nádoby na bioodpad budou vlastnictvím svozové společnosti. 

Vloženo: 28.01.2015
ilustrační foto

Informace o letošní Rally Bohemia

Rada města Tanvald projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR o opětovné projednání žádosti o souhlas s průjezdem RZ Rally Bohemia v roce 2015. Rada města na základě kompromisu vzešlého z jednání 16.01.2015 mezi vedením města, obyvateli Českého Šumburku a zástupci pořádajícího Autoklubu Bohemia Sport v AČR rozhodla zrušit své usnesení č. 14/1/2015 ze dne 07. 01. 2015 a souhlasit s průjezdem RZ Desná – Desná v sobotu dne 11. 07. 2015 ulicemi Vítězná, Českošumburská a Český Šumburk v době od 13 do 23.30 hodin. Rada města bere na vědomí, že se pořadatel Rally Bohemia Autoklub Bohemia Sport v AČR zavazuje, že počínaje rokem 2016 nebude navrhovat trasu rychlostní zkoušky přes zastavěné území Českého Šumburku. 

 

Vloženo: 22.01.2015
ilustrační foto

Štěstí přeje připraveným

V rámci osvěty se Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje snaží přiblížit důležité preventivně výchovné informace z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva široké veřejnosti. Jedná se o 19 spotů, které natočil Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, a které jednoduchou formou představí hlavní zásady a informace, které by měl znát každý občan. Spoty je možné shlédnout pod tímto odkazem.

Vloženo: 21.01.2015
ilustrační foto

A.S.A. Liberec s.r.o. pořídila na Tanvaldsko nový svozový vůz

A.S.A. Liberec s.r.o. udržuje v Tanvaldě vysokou úroveň poskytovaných služeb. Pro svoz směsného odpadu pořídila a v těchto dnech nasadila na Tanvaldsko zcela nový svozový vůz, který má náhon 4x4 a svým provedením odpovídá potřebám svozu odpadu v horských podmínkách.

Vloženo: 22.12.2014
ilustrační foto

Informace pro občany

Odbor dopravy Tanvald oznamuje, že od 1.ledna 2015 dochází  k výrazným změnám při registraci vozidel.

Více zde.

Vloženo: 19.12.2014
ilustrační foto

První zasedání bezpečnostní rady po komunálních volbách

Dne 17. prosince se na tanvaldské radnici sešla k prvnímu jednání v novém složení po komunálních volbách Bezpečnostní rada ORP Tanvald. Za účasti starostů měst a obcí byli členové rady v čele s jejím předsedou Mgr. Vladimírem Vyhnálkem představeni širšímu okruhu lidí, kteří mají své úkoly v oblasti krizového řízení. Na programu jednání bylo kromě nového složení rady i složení krizového štábu a povodňových komisí, způsob svolávání a systém vlastní činnosti při krizových situacích, jako jsou povodně a jiné kalamity. Zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a Policie ČR pak přednesli zprávy o činnosti integrovaného záchranného systému. Následně ještě proběhlo školení členů krizového štábu a povodňových komisí zaměřené na zvládání krizových situací.

Vloženo: 17.12.2014
ilustrační foto

Čp. 299 tzv. Četnický dům se bourat nebude

V podvečerních hodinách 1. září 2014 propukl v půdních prostorách domu čp. 299 v Tanvaldě požár. Jak ukázalo vyšetřování policie, požár byl prokazatelně způsoben dětmi z okolních domů, které na půdě domu manipulovaly s otevřeným ohněm. Po požáru bylo nutné celý bytový dům čp. 299 vyklidit. Dům je ve vlastnictví TABYS s.r.o., která je ze 100 % vlastněna městem Tanvald. Všichni nájemníci domu měli nájemní smlouvu na dobu určitou a dnes již bydlí jinde. Dům stojí při vjezdu do města ve směru od Železného Brodu a byl postaven v roce 1895 stavební firmou pana Karla Pekárka jako bytový dům pro tanvaldskou přádelnu. V nedávné minulosti objekt získal novou střešní krytinu, nová okna a fasádu. Po požáru v letošním roce se vedení města spolu s TABYS s.r.o. intenzivně zabývalo otázkou, jak s domem dále naložit. Dům je pojištěn. Škoda po požáru byla zjištěna znalcem. Výše pojistného plnění závisí na tom, co s domem dál bude, zda bude zbourán nebo opraven a rekonstruován. Zprvu převládala myšlenka dům čp. 299 zbourat. Nyní ale zvítězil názor dům zachovat, provést komplexní rekonstrukci a dům smysluplně využít. O polovinu domu projevila zájem stavební firma SIZ s.r.o. z Velkých Hamrů, která chce spolu s TABYS s.r.o. provést celkovou rekonstrukci domu s tím, že prostory v polovině domu použije pro své provozní potřeby. V domě kromě kancelářských prostor a případných bytů ve vyšších podlažích vznikne nově i služebna Městské policie Tanvald. Městská policie tak i v rámci její nové koncepce řízení a fungování bude sídlit téměř v centru města a v lokalitě, kde jsou problémy. Mezi občany panují určité obavy, aby se do prázdného, bezprizorního domu nenastěhovali tzv. nepřizpůsobiví občané. Tyto obavy občanů rozhodnutím o rekonstrukci domu čp. 299 již nejsou na místě. S konečným rozhodnutím, jak s domem naložit, nebylo již možné na začátku zimního období otálet, aby nedošlo k dalším škodám na objektu.

Vloženo: 15.12.2014
ilustrační foto

V Tanvaldě je opět velmi pěkný hotel

Po dlouhé době je možné opět navštívit Hotel BON. Komplexně zrekonstruovaný Hotel Bon se nachází v Jizerských horách na jižní straně malého Špičáku v rekreační oblasti Tanvaldu. Nabízí ubytování v nově zařízených pokojích, restauraci s výbornou kuchyní, salonky vybavené technikou pro školení, bowling, wellness s vířivkou a finskou nebo aroma saunou, lyžárnu, kolárnu a bezplatné připojení  WIFI. Okolí hotelu umožňuje věnovat se pěší nebo cykloturistice, lyžování, tenisu a minigolfu. Při půldenních a celodenních výletech odtud můžete autem navštívit všechny výletní cíle v Jizerských horách, Krkonoších a Českém Ráji nebo se vydat do blízkého Polska nebo Německa.

Vloženo: 12.12.2014
ilustrační foto

Vánoční trh ve Wittichenau

V sobotu 6. prosince se konal v partnerském městě Wittichenau v Německu vánoční trh, kterým provázela pro Wittichenau  typická  „Vánoční žena“. Tradičně se trhu zúčastnila Základní umělecká škola z Tanvaldu.  Vystoupil její pěvecký sbor  Harmonia s orchestrem školy. Jejich vystoupení mělo velký ohlas a svou profesionalitou a repertoárem bylo pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem. Vánoční trh ve Wittichenau opět obohatila firma Detoa Albrechtice v Jizerských horách stánkem s dřevěnými hračkami, o které je mezi místními v předvánočním čase zájem.

Na základě pozvání navštívila město Wittichenau delegace z Tanvaldu v čele se starostou města panem Vladimírem Vyhnálkem a také delegace z partnerského města Lubomierz v Polsku. Převážně novým členům rady města z Tanvaldu přátelé z Wittichenau připravili malou exkurzi městem. Díky místostarostovi města Wittichenau bylo možno nahlédnout i do místního pivovaru.  Nová vedení všech tří partnerských měst chtějí navázat na předchozí dobrou spolupráci. Hostem města Wittichenau byl i senátor Jaroslav Zeman.

Další foto zde.

Vloženo: 09.12.2014
ilustrační foto

Rozsvícení vánočního stromu přilákalo stovky obyvatel města i přilehlého okolí

V sobotu 29. listopadu odpoledne přivítal Tanvald adventní čas rozsvícením vánočního stromu. Přítomné v úvodu pozdravil starosta města pan Vladimír Vyhnálek. Poté vystoupili se svým programem  žáci a učitelé Základní umělecké školy v Tanvaldě. V krásném živém betlému si mohly děti pohladit ovečky a před pátou hodinou se jim rozzářila očka nad rozsvíceným vánočním stromem. Malé děti potěšila určitě i nadílka od Všeobecné zdravotní pojišťovny.  K příjemnému poslechu zahrála kapela Swing grass revival písně s vánoční tématikou.

Adventní atmosféra zachycená kamerou pana Zbyňka Kadeřávka.

Nahlédněte i do fotogalerie.

Vloženo: 01.12.2014
Nejnovější - Předchozí | 24 z 27 | Další - Nejstarší