cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Ples 2020Dětský karnevalPřijímací zkoušky nanečistoZakleté pírkoPřípad mrtvého nebožtíkaTrollové a kouzelný lesPříliš osobní známost

Z města a MěÚ

Kluziště u stadionu v provozu

Provozní doba kluziště

Všední dny       15:00 - 19:00 hod.

Soboty, neděle   9:00 - 14:00 hod. bez půjčování

                         14:00 - 18:00 hod. s obsluhou

V případě nepříznivých podmínek bude kluziště uzavřeno.

Vloženo: 24.01.2020

Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody v pátek 24.1.2020 od 09:30 do 11:00 hod. v ulicích: Pod Špičákem, Radniční - viz příloha
Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno.

Vloženo: 24.01.2020
ilustrační foto

Tanvaldské gymnázium se stává fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Tanvaldskému gymnáziu se dostalo významného uznání, kdy na základě dlouhodobých vynikajících studijních výsledků jeho studentů bylo po splnění daných kritérií přijato do sítě Fakultních škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spoluprací tanvaldského gymnázia s nejvýznamnější vzdělávací institucí v České republice se otevírají nové možnosti pro studenty i pedagogy v podobě nadstandardního přístupu k informacím, vzdělávacím programům realizovaných fakultou a používání jejího špičkového vybavení, které slouží přírodovědnému výzkumu. Pedagogové školy se v rámci této spolupráce stávají partnery fakultních kateder a výzkumných týmů a mohou se tak podílet na přípravě budoucích učitelů nebo participovat na výzkumu v oblasti přírodovědného vzdělávání a oborových didaktik. Do budoucna tak škola získává možnosti snadnějšího přístupu k novým kvalitním učitelům pro výuku přírodovědných předmětů. Slavnostní předání titulu fakultní škola tanvaldskému gymnáziu proběhne v pátek 24. 1. 2020 v Praze na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti dne otevřených dveří této fakulty.

Vloženo: 13.01.2020
ilustrační foto

Město vybudovalo horolezeckou stěnu

V neděli 5. ledna se veřejnosti slavnostně otevřela nově vybudovaná horolezecká stěna ve sportovní hale. Hned na začátku ji požehnal příchovický kaplan p. Jiří Smolek. Stěna byla obklopena dětmi, které měly možnost se na místě přihlásit do horolezeckého kroužku pana Honzy Kuny pod SVČ Tanvald. Programu se ujal horolezecký oddíl TJ Jisky Tanvald, který letos slaví 40 let od založení. Návštěvníci se mohli kochat starými fotkami ze skal, které byly stylově zavěšeny na karabinkách, k tomu si dát pivo Českého ráje, zajezdit si na ekorotodřevořezu, vyřádit se v kreativním koutku nebo pořídit novou lezeckou výbavu. Závěr programu patřil přednášce Jirky Plisky o dálkových bězích na lyžích.

Pro veřejnost bude stěna otevřena ve středy od 19 do 22 hodin. Vstupné je formou permanentek (100 Kč dospělí, děti do 18 let zdarma), provozní řád najdete na www.tanvald.cz/volnycas/sportovnimoznostivlete/. Provoz je prozatímní, lezecký materiál si musí každý navštěvník nosit svůj. Uvidíme, jak se nám to tu rozleze, a dle potřeby budeme provoz upravovat. SKOL.

 

Vloženo: 10.01.2020
ilustrační foto

Příspěvek vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2020 již 13. ročník dotačního titulu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny  na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

Podrobnosti jsou uvedeny v oznámení a výzvě zde spolu s odkazy na stažení příslušných dokumentů pro podání žádosti o dotaci. Příjem žádostí končí 28. února 2020.

Zároveň v souladu se zásadami programu zveřejňujeme souhrnnou zprávu za rok 2019  zde.

Vloženo: 08.01.2020

Návod k likvidaci a třídění odpadů v Tanvaldu

Odpad. „Nejlepší odpad je ten, který ani nevznikne.“  Kupujte produkty, z nichž je nebo vzniká co nejméně odpadu.

Starý papír a karton

vhazujte do modrých sběrných nádob.  Do nádob nevhazujte použité dětské pleny a hygienické pomůcky. Krabice a kartony je třeba složit a sešlápnout, aby byly do nádob dobře skladné. Větší množství starého papíru, zejména kartonů, je možno po dohodě odložit v pracovní době technických služeb v areálu technických služeb v Tanvaldu – Žďáru.

Skleněné láhve a sklenice

vhazujte do zelených sběrných nádob.  Do nádob na sklo zásadně nepatří předměty z porcelánu nebo keramiky, žárovky nebo zářivkové trubice

PET láhve a ostatní směsné plasty

jako jsou např. láhve od nápojů, mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánkových másel, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly, vhazujte do žlutých sběrných nádob nebo sbírejte do žlutých pytlů. Svoz žlutých pytlů provádějí technické služby každý čtvrtek. Pytle si poplatník může vyzvednout na MěÚ, odboru rozvoje a KV, v technických službách a v infocentru.

Tetrapaky

- obaly nebo krabice od mléka, džusů a jiných nápojů sbírejte do červených pytlů.  Svoz provádějí technické služby každý čtvrtek. Pytle si poplatník může vyzvednout na MěÚ, odboru rozvoje a KV, v technických službách a v infocentru.

Vloženo: 02.01.2020
ilustrační foto

Nádoby na likvidaci jedlých olejů a tuků z domácností

30.12.2019  byly přistavené 3 nádoby na likvidaci jedlých olejů a tuků z domácností. Jsou umístěné v ulici Palackého u sportovní haly, na sídlišti Šumburk a v areálu technických služeb Žďár. Nádoby jsou černé barvy s označením likvidace olejů. Oleje se vhazují otvorem v čele nádoby v uzavřené nádobě.

Vloženo: 02.01.2020
ilustrační foto

Informace k optimalizaci Územního pracoviště Finanční správy v Tanvaldě

Finanční správa, Územní pracoviště v Tanvaldě

Adresa: Krkonošská 350, 468 41 Tanvald

Telefonní číslo: 483 360 302

Od 1. 1. 2020 bude územní pracoviště zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy:

PODATELNA

  • Příjem veškerých podání a poskytování součinnosti občanům (například při podávání žádostí a daňových přiznání)

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE VĚCECH DANÍ

ZEJMÉNA

  • Pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky
  • Přijetí žádostí a vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu
  • Poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční správy Distribuce daňových tiskopisů
  • Přidělování autentizačních údajů dle zákona o evidenci tržeb
  • Placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání prostřednictvím platební karty

ÚŘEDNÍ HODINY

  • Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin, v exponovaných obdobích (leden, březen) je plánováno rozšíření

Daňový spis bude od 16. 1. 2020 uložen na Územním pracovišti v Jablonci nad Nisou

www.financnisprava.cz

Výčet činností jako garantovaný rozsah služeb poskytovaných občanům územním pracovištěm v optimalizovaném režimu

Vloženo: 20.12.2019
ilustrační foto

Předání lezecké stěny do užívání

Na pozvání starosty města Vladimíra Vyhnálka navštívila město Tanvald ve čtvrtek 19. prosince delegace z partnerského města Wittichenau v čele se starostou Markusem Poschem. Za účasti obou starostů a vedení Základní školy Tanvald byla slavnostně předána do užívání lezecká stěna ve sportovní hale na Výšině. Stěna pro bouldering je dlouhá 26 metrů a vysoká téměř 9 metrů. Vybudování stěny financovalo město Tanvald ze svých zdrojů nákladem 1,3 mil. Kč. Od 6. ledna 2020 je možné přihlásit děti na kroužek lezení ve Středisku volného času. Slavnostní otevření s účastí veřejnosti bude v neděli 5. ledna 2020 od 14 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Více ve fotogalerii.

Vloženo: 20.12.2019
ilustrační foto

Nová odstavná plocha na Souši

Cca 100 parkovacích míst vzniklo u vodní nádrže Souš v Desné, v lokalitě, která se v posledních letech stala vyhledávaným nástupním místem turistických aktivit v Jizerských horách. V minulých dvou zimních sezonách bylo možné za stejný poplatek odstavovat osobní vozidla na louce v těsné blízkosti nové odstavné plochy. Na toto místo se však jezdilo přes první ochranné vodárenského pásmo a znamenalo to každoroční povolovací procesy ze strany všech dotčených orgánů. Proto se město Desná rozhodlo pro odstavnou plochu mimo toto území s tím, že bývalá odstavná plocha na louce již zprovozněna nebude.

K současné odstavné ploše, která byla podél komunikace vpravo, vznikla nově vybudovaná odstavná plocha ve formě dvou nových kaskád. Dolní řada je s možností využití pro celoroční krátkodobé odstavení vozidel a horní řada je určena jen pro zimní parkování. Nově tak v zimní sezoně u přehrady Souš může svá vozidla odstavit kolem 100 turistů. Odstavné plochy jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč za den. Pro uhrazení platby jsou zde dva parkovací automaty, z nichž jeden umožňuje klasickou platbu mincemi, druhý platbu bankovní kartou a uživatelé chytrých mobilních telefonů mohou zaplatit pomocí aplikace Clickpark. Po celou zimní i letní sezonu, budou parkujícím návštěvníkům zdarma k dispozici dvě mobilní chemické toalety.

 

Vloženo: 20.12.2019
 1 z 28 | Další - Nejstarší