cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Pohár běžce Tanvaldu9. podzimní zábavaZloba: Královna všeho zlého 3DPražské orgieSněžný klukPoslední aristokratka

Z města a MěÚ

Divadelní představení "Do hrobky tanečním krokem"

Divadelní představení "Do hrobky tanečním krokem", které se mělo uskutečnit ve čtvrtek 17. října v 19.00 hodin v Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě, je z důvodu nemoci zrušeno. O novém termínu Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 14.10.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Tanvald vyhlašuje dne 14. 10. 2019  výběrové řízení na pozici úřednice-úředníka, sociální pracovnice-pracovníka v oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Tanvald

Více informací zde.

Vloženo: 14.10.2019

Svoz nebezpečného odpadu

Náhradní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 19.10.2019 na stanovišti Šumburk nad Desnou – křižovatka ul. Vítězná a Lesní v 10,00 hod a na Českém Šumburku u školy  v 10,10 hod.

Vloženo: 10.10.2019

Prodej pozemku v majetku města

Rada města Tanvald vydala záměr na prodej pozemkové parcely č. č. 237/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 2101 m2  v katastrálním území Tanvald. Podle Územního plánu Tanvald je pozemek vymezen jako plocha ve funkčním zařazení bydlení v rodinných domech – městské a příměstské.  Hlavní využití bydlení v rodinných domech, přípustné využití pozemky pro stavby pro rodinnou rekreaci.  Pozemek protíná vodovod a vrchní vedení nízkého napětí včetně ochranného pásma. Případná stavba může být umístěna mimo ochranné pásmo a samotné vedení nebo musí dojít k přeložce tohoto vedení.  Více zde

Žádosti k výše uvedenému záměru zasílejte písemně na Městský úřad Tanvald, Palackého 359, 468 41  Tanvald, ekonomický odbor, pí Řehořkové tel. 483 369 544, do 17.10 2019.

 

Vloženo: 03.10.2019

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16.10.2019 (07:00 - 19:00) - plánovaná odstávka č. 110060675751

Vloženo: 23.09.2019

Výlukové jízdní řády v souvislosti s uzavírkou ulice Vítězné

Z důvodu uzavírky ul. Vítězná v Tanvaldu v termínu od 2. září cca do 30. listopadu budou na linkách 745 a nepřímo na linkách 747 a 748 v platnosti výlukové jízdní řády.

Linka 745 | Tanvald - Český Šumburk - Pustiny - Desná

trasa Tanvald - Pustiny - Český Šumburk - Pustiny - Desná (nebo v opačném směru)
zastávka Tanvald,Šumburk n.Des.,u kostela se neobsluhuje
zastávka Tanvald,Šumburk n.Des.,u Lišků bude přemístěna do prostoru křižovatky ul. Českošumburská x Vítězná
zřizuje se druhé provizorní stanoviště zastávky Desná,Pustiny,křiž. pro spoje jedoucí od Tanvaldu na Český Šumburk v prostoru křiž. ul. Ve Sladké díře x Pustinská
výlukový jízdní řád ke stažení zde

Linka 747 | Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké n.Jizerou

v pracovní dny zřízen nový spoj s odjezdem ve 13:40 z Tanvaldu do Desné, odkud bude pokračovat po lince 745 směr Pustiny - Český Šumburk
odpolední spoj s odjezdem v 15:55 z Desné, odbočky pojede o 5 minut později
výlukový jízdní řád ke stažení zde

Linka 748 | Tanvald - Desná,otočka

spoj ve 13:58 z Desné, otočky pojede do Tanvaldu, nikoliv do Desné na odbočku
výlukový jízdní řád ke stažení zde

 

Vloženo: 28.08.2019

Zahájení výstavby vodovodu a kanalizace na Šumburku ve Vítězné ulici

V pondělí 2. září 2019 zahajuje město Tanvald stavbu pod názvem „Tanvald Šumburk – vodovod
a kanalizace ve Vítězné ulici“. Stavbu v hodnotě 14 mil.Kč bude realizovat firma, která byla vybrána na základě výběrového řízení  dle zákona o veřejných zakázkách,  SIZ, s.r.o. Velké Hamry. Stavba je po dohodě s dodavatelem rozdělena na 3 úseky a souvisí s ní bohužel citelná dopravní omezení v místní části Šumburk nad Desnou.

První etapa se dotkne ulice Vítězná. Ta bude v úseku od křižovatky ulice U Herty po křižovatku s ulicí Českošumburská  od pondělí 2. září 2019 zcela uzavřena. Po instalaci dopravního značení a odfrézování vozovky zde dojde k vlastní pokládce inženýrských sítí a celoplošné opravě asfaltobetonových povrchů. Předpokládaná doba uzavírky tohoto úseku je dva měsíce.

Druhá etapa se nedotkne provozu na komunikacích, jelikož bude realizováno propojení od sídliště Šumburk loukami do ulice Vítězná.

Ve třetí etapě budou realizovány uzavírky ulice Raisova, kde pod hřbitovem dochází k napojení
na vodovodní řad. Dále trasa povede ulicí U Herty. V případě špatných klimatických podmínek bude realizována v roce 2020.

Rozsah této významné investiční a pro obyvatele prospěšné akce města je patrný ze situačního výkresu projektu. Další mapka, která je součástí této informace, je objízdná trasa úplné uzavírky uvedeného úseku ulice Vítězná, kterou po projednání schválil Dopravní inspektorát Policie ČR v Jablonci nad Nisou.

Po jednání s autobusovým dopravcem budou zajištěny všechny autobusové spoje, které jezdily ulicí Vítěznou. Náhradní trasa bude vedena Sladkou Dírou. U těchto spojů dojde k určitému časovému posunu z důvodu delší trasy (o cca 10 minut).

V případě potřeby informace ohledně realizace tohoto projektu můžete kontaktovat Odbor rozvoje
a KV MěÚ Tanvald na tel.: 606388154.

Děkujeme za pochopení.

Městský úřad Tanvald

Vloženo: 23.08.2019
ilustrační foto

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III

Dne 15.07.2019 byl vyhlášen program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. Pro žadatele o kotlíkové dotace pořádá Liberecký kraj informační seminář, který se v Tanvaldě uskuteční v úterý 10.09.2019 od 15 hodin ve velké zasedací místnosti radnice ve druhém patře. Seminář je určen všem žadatelům o kotlíkovou dotaci a jeho cílem je nejen představit vyhlášený program, ukázat vyplnění a odeslání samotné žádosti, ale i informovat žadatele o celém procesu administrace až po závěrečné vyúčtování. Přijímání žádostí o dotaci bude dle programu odstartováno až 23. září od 16:00 hodin. Podrobné informace jsou na webových stránkách: https://dotace.kraj-lbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-LIBERECKEM-KRAJI-iii-r903673.htm

Vloženo: 30.07.2019

Nepřetržitá výluka na železniční trati Tanvald - Harrachov

Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o nepřetržité výluce na železniční trati č. 036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna, která bude probíhat v úseku Tanvald - Harrachov ve dnech 2. září 2019 od 7:30 hod. až 31. října 2019 do 17:00 hod..
Účelem výluky je sanace skalního zářezu a opravy železničních mostů ve vyloučeném úseku.  
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny osobní vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Tanvald - Kořenov - Harrachov (- Szklarska Poręba Górna) a opačně, v časech dle výlukového jízdního řádu.

Výlukový jízdní řád autobusové linky č. 943 "Harrabus" 
 

Vloženo: 22.08.2019

Nepřetržitá výluka na železniční trati Železný Brod - Tanvald

Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o nepřetržité výluce na železniční trati 035 Železný Brod - Tanvald, která bude probíhat ve dnech 2. září 2019 od 8:00 hod. až 30. listopadu 2019 do 16:50 hod. v úseku Železný Brod - Tanvald.
Účelem této výluky je rekonstrukce železniční trati včetně oprav železničních mostů a přejezdů.
Dopravce České dráhy, a. s. musí přistoupit k následujícím opatřením:
Náhradní autobusová doprava bude vedena v časech dle výlukového jízdního řádu. Zastávku Jesenný bude obsluhovat autobus ze stanice Železný Brod, který zajistí přípoj na autobus náhradní dopravy z a ve směru Tanvald.

 

Vloženo: 22.08.2019
 1 z 27 | Další - Nejstarší