cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Kemp 2020Letní hasičská zábavaLovTéměř dokonalá tajemstvíPoslouchej3Bobule

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Snížení ceny za dodávku tepelné energie

Vedení společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. rozhodlo, s přihlédnutím k vývoji  výroby tepla a dodávek tepelné energie, snížit  s účinností  od 01. 07. 2015 cenu  za dodávku tepelné energie  pro lokalitu Výšina a Šumburk z 540 Kč za 1 GJ na 520 Kč za 1 GJ. K uvedené ceně za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů. Jedná se o cenu předběžnou, výsledná cena bude stanovena dle platných právních předpisů.                                       

                                                                                         

Vloženo: 16.07.2015
ilustrační foto

Domácnosti v Tanvaldě pilně třídí i do pytlů

Již druhým rokem mají domácnosti v Tanvaldě možnost třídit odpady i do pytlů, které technické služby svážejí pravidelně každý týden ve čtvrtek ze všech stanovišť na sběr tříděného odpadu, kterých je v Tanvaldě téměř 50. Do žlutých pytlů se třídí a sbírají směsné plasty, do červených tetrapaky (nápojové kartony) a do bezbarvých kovové obaly. Pytle si mohou občané, poplatníci vyzvednout zdarma v rámci poplatku za odpady na MěÚ Tanvald, odboru rozvoje a komunálních věcí a na dalších již dříve avizovaných místech. V této souvislosti je nutno znovu připomenout, že poplatek za sběr a shromažďování odpadů zůstal v Tanvaldě i pro rok 2015 na 500,-Kč.

Od ledna do června 2015 bylo zmíněným způsobem sesbíráno v Tanvaldě celkem 2051 pytlů s tříděným odpadem o celkové hmotnosti 3 900 Kg.  Z uvedeného množství bylo 1495 pytlů se směsnými plasty, 453 s tetrapaky a 103 s kovovými obaly.

Městský úřad žádá domácnosti, které se do pytlového sběru směsných plastů, tetrapaků a kovových obalů zatím nezapojily, aby tak v zájmu ochrany životního prostředí i udržení poplatku na stávající výši, učinily.

Prosíme občany, aby do pytlů vkládali pouze ty odpady, které do nich patří.  To samé platí i v případě nádob na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlech na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už nemůže být dále zpracován a musí skončit na skládce nebo ve spalovně. Vícenáklady pak zaplatíme všichni.

Pro úplnost znovu uvádíme, jaké odpady do pytlů patří:

  • do žlutých pytlů směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly,
  • do červených pytlů nápojové obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté,
  • do bezbarvých pytlů obalové kovy, jako jsou zejména konzervy-plechovky a různá plechová víčka.

Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě třídí.   

Vloženo: 07.07.2015
ilustrační foto

iRatingové hodnocení města Tanvald za rok 2014

Město Tanvald v současné době získalo iRatingové hodnocení za rok 2014. Město obdrželo CERTIFIKÁT B+.  Město Tanvald opět převýšilo rámec srovnatelných měst a obcí a prokázalo velmi dobrou finanční stabilitu.  Město Tanvald dosáhlo i v roce 2014 velmi dobrých hospodářských výsledků. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají městu Tanvald velmi dobré předpoklady dalšího dobrého rozvoje.

iRatingové hodnocení a interpretace iRatingové hodnocení zde

Vloženo: 03.07.2015
ilustrační foto

Dotazník - Zapojte se do tvorby náměstí pro Tanvald!

22. 6. 2015 proběhlo plánovací setkání, kde se přítomní občané věnovali hodnocení stávajícího stavu místa i nárokům na jeho budoucí fungování a podobu. Náměty dospělých pak doplnili zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy. Tento dotazník umožňuje i těm, kdo se nezúčastnili setkání přiřadit k výstupům vytvořeným spoluobčany na setkání svoje vlastní priority a doplnit další nápady.

Na podkladě výstupů setkání a tohoto dotazníku vytvoří studenti architektury varianty řešení budoucí podoby místa. 

Dotazník v elektronické verzi pro online vyplnění, dotazník pro vytištění (DOC)

INSTRUKCE PRO ODEVZDÁNÍ (jen verze pro tisk)

vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 31.července 2015 na sběrná místa:

  • Sekretariát MěÚ Tanvald, Palackého 359
  • Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350
  • Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629
Vloženo: 30.06.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 29.6.2015 zahájil stavební úřad územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“  - bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 29.06.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 16.6.2015 doplnil žadatel – společnost ENTERGEO, SE se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 všechny podklady  k žádosti o vydání územního rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

Vloženo: 17.06.2015
ilustrační foto

Práce na zateplení DDM a MŠ zahájeny

Začátkem června byly zahájeny zateplovací práce na objektech domu dětí a mládeže na Šumburku a také na objektu MŠ Výšina.

Vloženo: 16.06.2015
ilustrační foto

22. června od 16:00 »
Plánovací setkání "Budoucnost náměstí v Tanvaldu"

Město Tanvald Vás zve na veřejné plánovací setkání

BUDOUCNOST NÁMĚSTÍ V TANVALDU

Zajímá-li Vás budoucnost města, přijďte pomoci připravit náměstí pro Tanvald

22. června od 16:00 v klubovně hasičské zbrojnice

Na setkání společně v diskusi vytvoříme podklady, podle nichž vytvoří studenti architektury návrhy úpravy náměstí: co je dnes na místě pozitivní, co problematické, co by zde do budoucna mělo být možné dělat – při akcích i pobytu.

A pokud se nad studentskými návrhy ukáže, že by náměstí na tomto místě mohlo dobře fungovat i vypadat, bude zadána příprava projektu profesionálním architektům.

Vloženo: 16.06.2015

Nabídky práce v regionu

Na stránkách města jsou nově k nahlédnutí nabídky práce v regionu. Danou stránku najdete v sekci Aktuality.

Inzeráty jsou zobrazeny z portálů prace.cz, jobs.cz a z Úřadu práce pro širší okolí našeho města.

Vloženo: 05.06.2015
ilustrační foto

Z Horního Tanvaldu podél Kamenice do obchodního centra

Se souhlasem majitele pozemku dokončili pracovníci technických služeb propojení stezky podél řeky Kamenice a prostoru s obchody KIK, LIDL, PENNY a dalších obchodů.  V průběhu roku  by mělo dojít  i k úpravě celé stezky tak, aby zde byl možný bezpečný pohyb pěších občanů i cyklistů. Realizací tohoto projektu dojde k bezpečnému propojení  Horního Tanvaldu a Dolní Smržovky s nákupními centry  našeho města mimo  velice frekventovanou silnici Tanvald – Jablonec nad Nisou.

Nová stezka na fotografiích.

Vloženo: 03.06.2015
Nejnovější - Předchozí | 27 z 33 | Další - Nejstarší