cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Koronavirus LK

Z města a MěÚ

Prokázání první nákazy COVID-19 v Tanvaldě

V Tanvaldě byl prokázán výskyt nákazy koronavirem COVID–19 u první osoby. Vzhledem ke zvýšenému počtu prováděných testů byla jen otázka času, kdy se tato nákaza u nás také potvrdí.

Není potřeba propadat panice, ale je nutné dodržovat nařízená a další doporučená opatření.

Vloženo: 30.03.2020

Nabídky potravin, jídla a služeb

  • SENIOR LINKA - Nabídka základních nákupů pro osamělé seniory či dlouhodobě nemocné osoby
  • Pojízdné prodejny pečiva
  • Rozvoz nápojů a potravin za velkoobchodní ceny do domu v Tanvaldě a blízkém okolí!
  • Nabídka teplého jídla (Scolarest - včetně jídelního lístku 30. 3. - 3. 4. 2020)
  • Mimořádná pomoc seniorům (Liberecký kraj)
  • Pizzerie, restaurace Tenis Club Tanvald - rozvoz pizzy a těstovin
  • Salátový bar KAMELIE

Aktualizace k 27. 3. 2020 (tučně - aktualizované položky).

Vloženo: 27.03.2020

Výluková opatření ve veřejné dopravě v souvislosti s COVID-19 (k 27. 3.)

Vážení cestující, v návaznosti na měnící se přepravní potřeby v době nouzového stavu dochází s platností od 28. března do odvolání k dalšímu částečnému omezení veřejné dopravy.

Vloženo: 27.03.2020

Informace živnostenského úřadu

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady.

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů.

Vloženo: 27.03.2020
ilustrační foto

Podpora podnikatelů v COVID-19

COVID-19 JAKÉ NÁSTROJE FINANČNÍ PODPORY NABÍZÍ STÁT PODNIKATELŮM?

Jak podnikat v době šíření koronaviru? Jak podnikat poté? Jaké finanční i nefinanční podpůrné nástroje stát nyní nabízí? Jaké další dotace jsou ještě k dispozici? A kde najdu „Rozcestník podpory firem“ s pravidelně aktualizovanými informacemi? I na tyto otázky vám odpoví tým profesionálů agentury CzechInvest, a to v každém kraji a zdarma.

Kontakt pro Liberecký kraj: liberec@czechinvest.org, tel: 296 342 971.

Vloženo: 27.03.2020

Usnesení vlády České republiky a hejtmana Libereckého kraje - krizová opatření

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 24. 3. 2020

Aktualizace ke dni 26. 3. 2020, níže starší dokumenty

Vloženo: 24.03.2020

Omezení provozu MěÚ Tanvald

Od 16. března 2020 jsou v důsledku vyhlášení „NOUZOVÉHO STAVU“, celostátní karantény a dalších opatření všechna pracoviště MěÚ Tanvald v budovách Palackého 359, Krkonošská 350 a Železnobrodská 299 do odvolání ve značně omezeném provozním režimu.

Prosíme občany, aby pracovníky MěÚ kontaktovali pouze v nezbytně nutných a neodkladných záležitostech ve zkrácené úřední době v pondělí a ve středu od 08.00 do 11.00 hod. a to přednostně telefonicky, elektronicky nebo poštou.

Občanské průkazy a řidičské průkazy, které pozbyly platnosti v nedávné době, platí až do ukončení nouzového stavu! Více v této příloze. Záležitosti evidence vozidel je nutno řešit individuálně po předběžné telefonické dohodě s pracovníky odboru dopravy.

Vloženo: 24.03.2020

SENIOR LINKA - Nabídka základních nákupů pro osamělé seniory či dlouhodobě nemocné osoby

Vážení spoluobčané, Město Tanvald nabízí následující službu:

Senioři či dlouhodobě nemocné osoby, které nejsou schopny si za pomoci rodinných příslušníků či sousedů obstarat základní nákupy a léky mohou využít služeb Města Tanvald.

Objednávky nákupů: 7:30 - 9:00 hod / denně.

Kontaktní osoba: Iveta Veselková, Telefon: 483 369 534, 720 020 331

Vloženo: 24.03.2020

Informace z Finančního úřadu pro Liberecký kraj v Tanvaldě

Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy tohoto pracoviště.

Svoje podání můžete rovněž vhodit v zalepené obálce do schránky umístěné uvnitř budovy v přízemí u hlavního vchodu.

Vloženo: 23.03.2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj počínaje dnem 16. 3. 2020 přijímá opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany

Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí. Ruší se původně ohlášené rozšířené úřední hodiny územních pracovišť, plánované na období 23. 3. – 1. 4. 2020.

Dočasně se uzavírají územní pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ - v Novém Boru, Frýdlantě, Tanvaldě a Železném Brodu.

Vloženo: 20.03.2020
 1 z 31 | Další - Nejstarší