• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Výpis aktuality

Svoz nebezpečného odpadu

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci s firmou FCC Liberec provede v sobotu dne 17. 04. 2021 mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.

HORNÍ TANVALD

9,00 – 9,10 hod.         křižovatka ul. k Dubu a Kostelní

9,15 – 9,25 hod.         křižovatka ul. Údolí Kamenice a Valašská (u bývalé kovárny)

TANVALD

9,35 – 9,45 hod.         ul. Radniční u č.p. 559 (u bývalých skokanských můstků)

9,50 – 10,00 hod.       Křižovatka ul. Palackého a u Stadionu (parkoviště pod sportovní halou)

ŠUMBURK NAD DESNOU

10,05 – 10,15 hod.     křižovatka ul. Popelnická a Vítězná

10,20 – 10,30 hod.     křižovatka ul. Na Balkáně a Příkrá

10,45 – 10,55 hod.     křižovatka ul. Vítězná a Lesní (u autobusové zastávky u Žáků)

ČESKÝ ŠUMBURK

11,05 – 11,15 hod.     ul. Českošumburská u bývalé školy č.p. 68 (křižovatka)

ŽĎÁR

11,35 – 11,45 hod.     u bývalé hasičské zbrojnice e.č. 49

11,50 – 12,00 hod.     u střediska TS Žďár 98

Občané města Tanvaldu mohou ve stanovený čas do sběrného vozu bezplatně odevzdat zejména následující druhy odpadů:

rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn …..)
zbytky barev, laků, nádoby a štětce se zbytky barev
akumulátory a baterie všech druhů
zbytky chemikálií (kyseliny a zásady, tmely, lepidla, fotoroztoky………..)
prostředky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy, insekticidy)………)
olejové filtry, hadry znečištěné olejem, upotřebené oleje
zářivky, úsporné žárovky, výbojky
rtuťové teploměry a spínače
kosmetika
tlakové rozprašovače
léky
nádoby se zbytky škodlivin

Na sběrná místa je zakázáno odkládat odpad mimo stanovenou dobu.

Dále upozorňujeme občany, aby nenosili na stanoviště elektroodpad. Tento je možné odevzdat vždy poslední sobotu v měsíci od 8,00 do 11,00 hodin v České ulici nebo si objednat bezplatný odvoz větších elektrospotřebičů (televizory, radia, mrazáky, sporáky mikrovlnné trouby, myčky, pračky apod.) na tel. 483 369 554.

Drobné elektrospotřebiče (vysoušeče vlasů, varné konvice, žehličky, mixéry, radia, přehrávače, kalkulačky apod.) je možné odkládat do kontejnerů na drobný elektroodpad. Baterie a malé akumulátory je rovněž možno odkládat do samostatného boxu kontejnerů na drobný elektroodpad.