Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
PračlověkVěčně tvá nevěrnáAkta Pentagon: Skrytá válka

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Kluziště v provozu

Kluziště je otevřeno každý všední den dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost od 14:00 do 19:00 hod. O víkendu si můžete zabruslit od 9:00 do 19:00 hod. Půjčování bruslí pro školní tělesnou výchovu v dopoledních hodinách je zdarma, v odpoledních hodinách je půjčování bruslí pro veřejnost od 15:00 do 18:00 hod. v budově školy za 10,- kč.

Využijte možnost si zabruslit, dokud nám počasí přeje. 

 

Vloženo: 13.02.2018

Třídění odpadu v Tanvaldě – údaje a odměny od EKO-KOM za rok 2017

Údaje se týkají tříděného odpadu z nádob ze stanovišť na tříděný odpad a z pytlů na plasty, na kovové odpady a nápojový karton – pouze z veřejné sítě!

Frekvence svozu: nádoby na papír, PET láhve a plasty, pytle na plasty, nápojový karton a obalové kovy každý týden, nádoby na barevné sklo 1x za dva týdny.

Vytříděná množství a odměny pro město

papír (tuny) směsné plasty (tuny) sklo barevné (tuny) obalové kovy (tuny) nápojový karton (tuny) odměna celkem (Kč)
1.Q 2017
25,699 17,127 35,099 0,290 0,820 196 129,50
2.Q 2017
25,566 17,044 32,362 0,720 0,760 192 237,00
3.Q 2017
22,613 16,925 32,576 0,320 0,460 184 149,50
4.Q 2017
23,355 14,348 31,222 0,470 0,760 178 292,00
97,233 65,444 131,259 1,800 2,800 750 808,00

Poznámka: Ostatním způsobem sběru bylo v Tanvaldě odevzdáno ještě dalších 51,975 tun papíru (není zahrnuto ve výše uvedených číslech).

Nárůst množství tříděného odpadu z veřejných stanovišť byl v roce 2017 oproti roku 2016 zaznamenán u všech komodit: 

  • papír                   + 15,164 tun
  • směsné plast      + 18,054 tun
  • směsné sklo        +   7,048 tun
Vloženo: 08.02.2018
ilustrační foto

Reprezentační ples města Tanvald

Uplynulou sobotu proběhl v tanvaldské sportovní hale tradiční ples města Tanvald. Ve slavnostně vyzdobeném sále hrál k tanci i poslechu Orchestr Vladimíra Jánského. Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení a hodnotná tombola. O předtančení se postarala Taneční škola manželů Koškových z Liberce a děvčata z tanečního oboru zdejší ZUŠ. Ples slavnostně zahájil starosta města Vladimír Vyhnálek a večerem provázel Václav Hošek.

Fotografie z plesu naleznete v sekci Fotogalerie.

Vloženo: 30.01.2018
ilustrační foto

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 26.01. – 27.01.2018

Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 proběhlo druhé kolo volby prezidenta republiky.

V sedmi volebních okrscích našeho města dosáhla volební účast 58.63 %. Podrobné výsledky hlasování za naše město (zdroj www.volby.cz):

Vedení města děkuje všem za bezchybnou organizaci a průběh voleb.

Fotografie z voleb naleznete v sekci Fotogalerie.

Vloženo: 29.01.2018
ilustrační foto

Městská policie Tanvald má nový automobil

Město Tanvald pořídilo pro městskou policii nové vozidlo DACIA DUSTER s pohonem 4x4. Vozidlo převzal dne 25.01.2018 od starosty Mgr. Vladimíra Vyhnálka vedoucí strážník MP pan Marian Stránský. 

Vloženo: 25.01.2018
ilustrační foto

Revitalizace parků v Tanvaldě

Město Tanvald uspělo se žádostí o získání dotace z Operačního programu životní prostředí na revitalizaci tří parků v Tanvaldě. Jedná se o park „U kruhového objezdu“, park“ U fontány“ a park „U pomníku TGM“. Cílem projektu je provést celkovou regeneraci těchto parků. Součástí realizace bude i kácení přestárlých a nevhodně vysázených dřevin, které proběhne v době vegetačního klidu tj. do konce března. Na realizaci tohoto záměru byl, již na základě výběrového řízení, vybrán dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo. Dle smlouvy o dílo by měly být práce zahájeny 1. 2. 2018 s tím, že prvním krokem realizace bude kácení zeleně. V parcích budou vybudovány zelené plochy s výsadbami keřů a alejových stromů. Dojde k úpravě cestní sítě a místa budou vybavena odpovídajícím mobiliářem. Opravu fontány jako architektonického prvku plánuje město Tanvald jako samostatný projekt. Výsadbou nové zeleně a rekonstrukcí stávající zeleně se také výrazně zlepší životní a ekologické podmínky zeleně. Revitalizované parky budou sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele a návštěvníky města. 

Vloženo: 25.01.2018
ilustrační foto

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo první kolo volby prezidenta republiky.

V sedmi volebních okrscích našeho města dosáhla volební účast 53.65 %. Podrobné výsledky hlasování za naše město (zdroj www.volby.cz):

Vedení města děkuje všem za bezchybnou organizaci a průběh voleb.

Fotografie z voleb naleznete v sekci Fotogalerie.

 

Vloženo: 16.01.2018
ilustrační foto

Příspěvky vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury opětovně vyhlásilo program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018. O příspěvek z tohoto programu mohou žádat vlastníci kulturních památek na územním obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald.

Důležitou změnou oproti minulým letem je fakt, že program bude administrován výhradně v jednom kole, kdy uzávěrka žádostí je 28. 2. 2018. Další významná změna se týká minimálního procentuálního spolupodílu žadatele, který se zvyšuje z 10 % na 20 %.

Zásady programu, formulář žádosti a seznam povinných příloh je k dispozici na stránkách MK ČR (odkaz viz. příloha Oznámení a výzva).

Současně dle zásad výše uvedeného programu zveřejňujeme souhrnnou zprávu za rok 2017.

Vloženo: 11.01.2018
ilustrační foto

Informace pro žadatele o příspěvek na činnost

Upozorňujeme, že možnost podání Žádosti o dotaci na podporu celoroční činnosti z rozpočtu Města Tanvald pro rok 2018 je možno podávat do středy 31. 1. 2018.

Součastně připomínáme, že termín pro podání vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2017 je do středy 10. 1. 2018.

Formulář ke stažení ve formátu xls je zde.

Vloženo: 04.01.2018
ilustrační foto

Rozpočet 2018 schválen

Dne 13.12.2017 schválilo zastupitelstvo všemi hlasy rozpočet na rok 2018. Výdaje bez investic jsou naplánovány na 118 mil. Kč, s investicemi téměř 130 mil. Kč. Příjmy předpokládáme ve výši 124 mil. Kč.

Přesný výsledek hospodaření města za rok 2017 bude znám v březnu. Odhadujeme, že volné prostředky na další investice nad rámec schváleného rozpočtu 2018 se budou pohybovat ve výši 50 – 60 mil.Kč. Takto vysoká částka úspor vzešla díky dlouhodobému výbornému hospodaření města , za které patří dík celému zastupitelstvu města.

Vloženo: 29.12.2017
 1 z 20 | Další - Nejstarší