• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Zápis do 1. ročníku - Informace ze ZŠ SportovníZápis do 1. ročníku - Informace ze ZŠ Masarykova

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Zasílání aktualit z webových stránek na e-mail

Městský úřad Tanvald zavádí systém upozorňující na nové aktuality zveřejňované na webových stránkách města. Cílem je zvýšení informovanosti občanů, a to  především o dokumentech vyvěšovaných na úřední desce a dále o aktuálních záležitostech týkajících se správy města a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald. Zájemci mohou získat mimo jiné  i informace o dění v kultuře či ve sportu.

Občané, kteří mají zájem dostávat na svůj e-mail zprávy o aktualizaci webových stránek města, se mohou zaregistrovat a vybrat si konkrétní kategorii, o které chtějí být informováni. Informace o novinkách jsou zasílány pravidelně každý den po 18. hodině.

Zasílané kategorie:

  • Úřední věci - Úřední deska, Usnesení rady a zastupitelstva
  • Informace pro občany - Aktuality z města a MěÚ, Tanvaldský zpravodaj, Aktivity spolků, Informace z regionu
  • Kultura a sport - Dění v kultuře a sportu, Kalendárium, Program kina, Akce v knihovně
Vloženo: 24.02.2014
ilustrační foto

Informace pro občany

Na posledním zasedání zastupitelstva města dne 12.2.2014 padla mimo jiné i otázka záměru výstavby geotermální elektrárny v Tanvaldě.

Abychom předešli pochybnostem o informovanosti, sdělujeme občanům, že pokud dojde k územnímu řízení o umístění zmíněné elektrárny, stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání. Konání veřejného ústního jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou. Taková vyhláška musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání územního rozhodnutí.  Veřejnou vyhlášku o zahájení územního řízení se všemi náležitostmi vyvěsí MěÚ Tanvald na úřední desce a to i na elektronické úřední desce na webových stránkách města www.tanvald.cz. Na veřejnou vyhlášku budou občané na webových stránkách městským úřadem i upozorněni v této rubrice.  MěÚ Tanvald

Vloženo: 13.02.2014
ilustrační foto

Upozornění městského úřadu

Informujeme občany, že od pondělí 3. února je sociální odbor městského úřadu přemístěn do nově zrekonstruovaných prostor v prvním patře stejné budovy jako doposud v Krkonošské ulici č.p. 350. Telefonní čísla zůstávají nezměněna.

Ve třetím patře budovy č.p. 350 v Krkonošské ulici bude od pondělí 10. února fungovat celé kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR - zprostředkování zaměstnání, státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Přesunulo se sem již i pracoviště zprostředkování zaměstnání z budovy č.p. 90 v Krkonošské ulici.

Vloženo: 30.01.2014
Nejnovější - Předchozí | 36 z 36 |