cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Koronavirus LK

Z města a MěÚ

ilustrační foto

22. června od 16:00 »
Plánovací setkání "Budoucnost náměstí v Tanvaldu"

Město Tanvald Vás zve na veřejné plánovací setkání

BUDOUCNOST NÁMĚSTÍ V TANVALDU

Zajímá-li Vás budoucnost města, přijďte pomoci připravit náměstí pro Tanvald

22. června od 16:00 v klubovně hasičské zbrojnice

Na setkání společně v diskusi vytvoříme podklady, podle nichž vytvoří studenti architektury návrhy úpravy náměstí: co je dnes na místě pozitivní, co problematické, co by zde do budoucna mělo být možné dělat – při akcích i pobytu.

A pokud se nad studentskými návrhy ukáže, že by náměstí na tomto místě mohlo dobře fungovat i vypadat, bude zadána příprava projektu profesionálním architektům.

Vloženo: 16.06.2015

Nabídky práce v regionu

Na stránkách města jsou nově k nahlédnutí nabídky práce v regionu. Danou stránku najdete v sekci Aktuality.

Inzeráty jsou zobrazeny z portálů prace.cz, jobs.cz a z Úřadu práce pro širší okolí našeho města.

Vloženo: 05.06.2015
ilustrační foto

Z Horního Tanvaldu podél Kamenice do obchodního centra

Se souhlasem majitele pozemku dokončili pracovníci technických služeb propojení stezky podél řeky Kamenice a prostoru s obchody KIK, LIDL, PENNY a dalších obchodů.  V průběhu roku  by mělo dojít  i k úpravě celé stezky tak, aby zde byl možný bezpečný pohyb pěších občanů i cyklistů. Realizací tohoto projektu dojde k bezpečnému propojení  Horního Tanvaldu a Dolní Smržovky s nákupními centry  našeho města mimo  velice frekventovanou silnici Tanvald – Jablonec nad Nisou.

Nová stezka na fotografiích.

Vloženo: 03.06.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

K žádosti o vydání územního rozhodnutí  o umístění stavby geotermální teplárny s elektrárnou byly doplněny další podklady – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 02.06.2015

Oznámení o zrušení noční zubní pohotovosti

Vloženo: 25.05.2015
ilustrační foto

Probíhá školení strážců veřejného pořádku

Ve dnech 13. – 14.5.2015 proběhlo v zasedací místnosti tanvaldské radnice společné dvoudenní školení strážníků státní a obecní policie a budoucích asistentů prevence kriminality.

Zástupci bezpečnostních složek a asistentů prevence kriminality  z Tanvaldu, Smržovky, Desné a Velkých Hamrů pod vedením zkušeného lektora Zdeňka Pankráce  absolvují školení, jehož cílem je minimalizace profesních selhání, psychické zodolňování a příprava na zvládání obtížných situací.

Města Tanvald a Smržovka se nově rozhodla zapojit do projektu Asistent prevence kriminality, který je realizován Ministerstvem vnitra České republiky ve spolupráci s vybranými městy a obcemi. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ministerstva vnitra, stejně tak i vzdělávání je kompletně hrazeno z těchto zdrojů.

 

     

Vloženo: 14.05.2015
ilustrační foto

K svolávanému shromáždění

Tak jak již informoval pan starosta, obdržel v minulých dnech MěÚ Tanvald v souladu se zákonem č. 84/19990 Sb. oznámení o konání shromáždění. Účelem shromáždění má být vyjádření nesouhlasu ve věci šetření tragické události ze dne 1. ledna 2012. Dle oznámení by se mělo shromáždění konat dne 11. dubna 2015 od 12.00 do 17.00 hod. na parkovišti Tanvald střed v Krkonošské ulici. V rámci shromáždění se má uskutečnit průvod ke kostelu a na hřbitov v místní části Šumburk nad Desnou. Organizátoři předpokládají účast kolem sta lidí a svolavatelem je jakýsi Andrej Lučka z Rokycan. Městský úřad Tanvald obdržel k oznámenému shromáždění připomínky nejen od občanů Tanvaldu. Mimo jiné je požadován i zákaz tohoto shromáždění. Mezi občany Tanvaldu z avizovaného shromáždění panují obavy. Dne 26. 03. 2015 obdržel MěÚ Tanvald petici části romských spoluobčanů proti konání tohoto shromáždění. Ke shromáždění není ze zákona třeba souhlasu správního orgánu, v tomto případě Městského úřadu v Tanvaldě. Shromáždění však podléhá oznamovací povinnosti, která byla svolavatelem splněna. Dle platného zákona není v současné době důvod toto shromáždění zakázat.

Pokud by v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodňovaly jeho zákaz, je možné ho za dodržení zákonných podmínek rozpustit. Jedná se zejména o projevy popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání apod. nebo projevy násilí.

 

Vloženo: 27.03.2015
ilustrační foto

Ke sběru bioodpadu

Počínaje dnem 31. 03. 2015 budou na všech stanovištích pro separovaný odpad přistaveny nádoby na bioodpad. Tyto nádoby budou opatřeny štítkem s výčtem, co do nádob patří a nepatří. Do těchto nádob lze odkládat rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel větve), zbytky jídel včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky a exkrementy drobných domácích zvířat. Tento odpad nesmí být v obalech!!!!! 

Do těchto nádob nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin (sklo, plast, kov).

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který nelze pro svou velikost umístit do zvláštních sběrných nádob, mohou občané Tanvaldu, poplatníci v době od 1. 4.  do 31. 10., každý čtvrtek od 12.00 do 16.00 hod. odkládat na sběrné místo, kterým je oplocený pozemek p. p. č. 694/8, k.ú. Tanvald, v prostoru bývalé skládky „Honvart“.

Vloženo: 27.03.2015
ilustrační foto

Město opět uklidilo v obchodní zóně

Značný nepořádek na veřejných prostranstvích obchodní zóny v Krkonošské ulici v Tanvaldě byl po zimním období nakupujícími znovu právem kritizován. Pohozené odpadky a všudypřítomný nepořádek kolem chodníků, vozovek a parkovacích ploch v obchodní zóně v době předvelikonočních nákupů a nastupujícího jara nejsou rozhodně dobrou vizitkou města ani zde sídlících obchodníků. Město Tanvald se snaží místní komunikace a veřejná prostranství, která jsou přímo v jeho vlastnictví a správě, denně udržovat v pořádku a čistotě.  Městský úřad proto 26. 3. 2015 i přes nepříznivé, deštivé počasí nechal, tak jako již v minulém roce, provést úklid prostranství v tanvaldské obchodní zóně pracovníky a technikou střediska technických služeb, byť tyto plochy nejsou ve vlastnictví města. 

Další foto zde

Vloženo: 26.03.2015
ilustrační foto

Informace starosty města k nadcházejícím událostem

Průjezd americké vojenské kolony

V odpoledních hodinách druhé poloviny nadcházejícího víkendu projede městem část americké vojenské kolony. Vozidla Stryker přijedou od hraničního přechodu v Harrachově a budou pokračovat směrem na Jablonec nad Nisou. Jejich „etapa“ končí v Liberci. Vozidla Stryker  jsou kolová vozidla o hmotnosti 19t a neměla by poškozovat vozovku. Kolona bude čítat 39 vozidel a jejich rychlost neomezí dopravu. Průjezd bude doprovázen vojenskou policií. Součinnost zajišťuje Policie ČR. Přesný čas průjezdu uveřejníme na stránkách města.

Jeden z největších jeřábů v ČR

Ve středu 1. dubna přijede do areálu  společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. jeden z největších jeřábů v ČR. Jeřáb firmy Hanyš o hmotnosti 84t a nosnosti 300t zde bude usazovat  akumulační nádrž v souvislosti s výstavbou kogenerační jednotky společnosti ČEZ,  která tuto buduje v areálu výtopny. Tento jeřáb je jediný v ČR a jeho práci bude možno sledovat ve čtvrtek 2. dubna.  Doprava bude zajišťována specializovanou firmou.

Informace o shromáždění

Dne 16. března bylo na MěÚ Tanvald doručeno oznámení o konání shromáždění v souladu s § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Shromáždění by se mělo uskutečnit na centrálním parkovišti v ulici Krkonošská v sobotu 11. dubna. Předpokládáme, že toto shromáždění nijak neomezí běžný život v našem městě. Na pořádek bude dohlížet Policie ČR a Městská policie Tanvald.

K záměru stavby geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 19. března společnost ENTERGEO, SE zastoupená společností CHEMTEC engineering spol. s r.o.  doplnila většinu podkladů obsažených ve výše uvedené výzvě stavebního úřadu. Po doplnění i zbývajících podkladů stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání. K dnešnímu dni je územní řízení stále ještě přerušeno.

Online přenosy ze zastupitelstva

Ve středu 15. dubna od 16 hodin se uskuteční zasedání zastupitelstva města. Stejně jako na minulém zasedání bude probíhat online přenos, na který naleznete odkaz na webových stránkách města.

Vloženo: 25.03.2015
Nejnovější - Předchozí | 26 z 31 | Další - Nejstarší