Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Vánoční stromekZUŠ - prohlídka školyVánoční zpíváníPředvánoční sportovní hryFantastická zvířata: Grindelwaldovy zločinyDívka v pavoučí sítiPat a Mat: Zimní radovánkyÚtok z hlubin

Z města a MěÚ

Zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

Dne 24. srpna 2018 od 14 hodin je zrušena platnost oznámení hejtmana Libereckého kraje pro území celého Libereckého kraje týkající se opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Vloženo: 24.08.2018

Sběrné místo pro odkládání starých použitých pneumatik a většího množství papírového odpadu

Ve středisku technických služeb Žďár vytvořila společnost  Autocentrum Tůma s.r.o., Tanvald  sběrné místo  pro odkládání starých použitých pneumatik (s výjimkou nákladních). Jedná se o zpětný odběr v rámci kolektivního systému ELTMA, kdy tato společnost následně provádí ekologickou recyklaci. Dalším problematickým odpadem je papír. Pro případ, že máte větší množství papírového odpadu, lze tento také dovézt do střediska technických služeb ve Žďáře, kde je na toto vyčleněn speciální velký kontejner.

Pneumatiky i papír mohou občané Tanvaldu odevzdat od pondělí do pátku od 7 do 13 hodin.

 

Vloženo: 22.08.2018

Oznámení hejtmana Libereckého kraje

Hejtman Libereckého kraje vydal dne 20. srpna 2018 Oznámení pro území okresů Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou platné od 14. hodin do odvolání na začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

Více zde.

Vloženo: 20.08.2018
ilustrační foto

Prohlášení starosty města

Vážení spoluobčané,

od minulého týdne je proti mé osobě vedena panem Jaroslavem Mikšem, zastupitelem města Tanvald za ANO 2011, a panem Jiřím Ferynou, nezávislým občanem žijícím v Tanvaldě, lživá, nenávistná kampaň. Veřejně mě vyzývají k rezignaci na funkci starosty města i zastupitele.
Jako důvod uvádějí neplnění slibu zastupitele, protizákonné jednání, zneužití funkce, nekalé jednání atd. Nechybí ani několik žalovatelných vyjádření.
Toto prohlášení zveřejňuji jako jedinou možnou obranu proti jejich lživému obviňování, případné právní kroky zvažuji.
Vážení spoluobčané, s  čistým svědomím prohlašuji, že si nejsem vědom žádného svého protizákonného jednání v jakékoliv souvislosti, včetně činností při výkonu funkce starosty města.
Po celé čtyřleté volební období se snažím pracovat pro zdárný rozvoj našeho města tak, jak nejlépe umím. Hospodaření města je dlouhodobě na vynikající úrovni a velké množství volných finančních prostředků bylo a je smysluplně využíváno.
Závěrem zdůrazňuji, že rezignaci odmítám, protože mé svědomí je čisté. A naopak potvrzuji, že v případě zvolení v říjnových komunálních volbách budu s plnou vážností a odpovědností dál hájit Vaše zájmy ve funkci starosty našeho města.

Vyjádření ke kritice mého vedení zasedání Zastupitelstva města Tanvald dne 11.7.2018 přikládám zde.

 Vladimír Vyhnálek, Váš starosta města

Vloženo: 20.07.2018
ilustrační foto

Parky prošly rekonstrukcí

V září 2015 se město Tanvald rozhodlo revitalizovat čtyři  staré, přerostlé a málo udržované parky: u kruhového objezdu, u fontány, u památníku T.G.M. a u gymnázia, a uvolnilo finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. S projektovými návrhy na podobu městských parků a potřebnými financemi byli zastupitelé opakovaně seznamováni na schůzích zastupitelstva a v zápisech z jednání rady města. Až třetí pokus v roce 2017 o získání dotace na revitalizaci městských parků (bez parku u gymnázia) byl pro město úspěšný.

Občané i návštěvníci Tanvaldu mohou již nyní obdivovat novou tvář parků nacházejících se v centrální části města. V co nejkratším čase budou ještě doplněny o lavičky a odpadkové koše, které byly u subdodavatele reklamované z důvodu zaslání jiného typu.
Finální podoba však bude zřejmá až na jaře příštího roku, kdy již bude vzrostlý trávník a nově obrazí keře a stromy.
Zakázku na základě výběrového řízení vyhrála a realizovala firma Diké zahrady Příšovice, která  za realizaci všech 3 parků dle smlouvy obdrží 2.032.741 Kč. Součástí smlouvy je  závazek firmy Diké zajistit na své náklady veškeré práce spojené s předmětem smlouvy (zalévání, pletí, střih,...) do 30.6.2019 a do 24 měsíců od realizace zakázky nahrazovat všechny neživé rostliny.
Úprava původní fontány a vybudování zábradlí v parku u kruhového objezdu si vyžádalo investici v hodnotě 1.068.144 Kč.
Projekční a administrativní náklady na tento projekt činily 313.055 Kč.
Dotace OPŽP získaná na všechny 3 parky je ve výši 765.162,44 Kč.

Celkem přišla kompletní revitalizace parků dle projektu z roku 2017 městskou kasu na cca 2.650.000 Kč.

Pro úplnost je nutné dodat, že neúspěšné žádosti podávané v letech 2015 a 2016 stály město dohromady 159.500 Kč (nutné projekty a administrace).

Třetí pokus o dotaci byl úspěšný a výsledek můžete vidět ve fotogalerii.

Vloženo: 12.07.2018

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

V sekci „Geotermální elektrárna“ je obsaženo vyjádření Městského úřadu Tanvald k dalšímu postupu v řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

Vloženo: 10.07.2018

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 10.07.2018
ilustrační foto

Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana

Fotografie ze třináctého ročníku Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana jsou k nahlédnutí ve fotogalerii a video je k dispozici na serveru youtube.

Vloženo: 15.06.2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. 

Podrobnosti jsou uvedeny v následujích souborech:

Vloženo: 04.06.2018

Příprava železničního jízdního řádu 2018/19

Informujeme Vás, že jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 na http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 13. července 2018 na e-mail: info@korid.cz nebo písemně KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec. Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k červnovému termínu změn v roce 2019. 

Vloženo: 12.06.2018
Nejnovější - Předchozí | 2 z 23 | Další - Nejstarší