• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Odkaz na anketu rozhledna rokuTermín pro podávání přihlášek ke studiu v primě na Gymnáziu Tanvald je do 1. března 2021. Do primy bude přijímáno 30 žáků. Termín pro podání přihlášek na doplnění kvinty (pro žáky 9. tříd) je do 19. března 2021. Do kvinty bude možné přijmout 5 až 8 žáků.

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Vyhlídka Špička nadchne milovníky přírody i architektury

Odvážná stavba na Malém Špičáku u Tanvaldu je v dokonalém souladu s okolní divočinou

Rodina jizerskohorských rozhleden má nový přírůstek – vyhlídku Špička na vrcholové skále Malého Špičáku (678 m n. m.). Originální stavba, stojící na třech tenkých ocelových nohách, nabízí nejen úchvatný výhled do údolí Kamenice a Desné, ale i působivý estetický zážitek pro všechny milovníky moderní architektury.

Sepětí člověka s přírodou bylo pro život na Tanvaldsku vždy určující. Překotný rozvoj zdejšího strojírenského, textilního a sklářského průmyslu v 19. století umožnilo právě přírodní bohatství. Příroda však pro prosperitu města neztratila svůj význam ani dnes. Právě díky ní se město stále více soustředí na rozvoj aktivit v cestovním ruchu. S vyhlídkou Špička získává Tanvald další atraktivní turistický cíl.

Vloženo: 28.01.2021
ilustrační foto

Tanvald bude seniorům poskytovat pomoc při zajištění očkování proti Covid-19

Město Tanvald poskytne seniorům pomoc při registraci k očkování proti nemoci Covid-19.

Současně občanům Tanvaldu, zejména starším 80ti let, nabídne možnost bezplatné dopravy do očkovacího místa.

V případě zájmu o tyto služby  kontaktujte oddělení sociální práce a sociálních služeb na tel.: 483 369 630  nebo 483 369 640. Nápomocni vám budeme denně od pondělí do pátku v době od 8:00 do 11:30 hodin.

Závěrem bychom chtěli oznámit, že vedení města se společností Smržomedic s.r.o. usilovně jedná o zřízení očkovacího centra v Tanvaldu.

Vloženo: 13.01.2021

Obnova a zkvalitnění výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů města Tanvald

Město Tanvald zabezpečilo v roce 2020 nákup a pořízení speciální výstroje pro členy jednotek SDH  Tanvald-Šumburk a Horní Tanvald.  Byly to např. speciální zásahové komplety, speciální zásahová obuv a rukavice a další výstroj na základě oprávněných potřeb jednotek. Celkové náklady na pořízení výstroje a zajištění kvalitnějšího vybavení zasahujících členů JSDHO byly ve výši 133.683 Kč. Na částečnou úhradu těchto nákladů získalo město díky kvalitně zpracované žádosti v roce 2020 dotaci ve výši 60.000 Kč z dotačního fondu Libereckého kraje „Podpora jednotek požární ochrany  obcí Libereckého kraje.“

Vloženo: 27.01.2021
ilustrační foto

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, blíží se čas zápisu dětí do prvních tříd školního roku 2021/22. S ohledem na situaci máme připraveny 2 varianty zápisu:

  • pokud bude umožněna osobní přítomnost dětí ve školách, zápis dětí do 1. tříd na obou školách v Tanvaldě proběhne 7. dubna 2021.
  • v opačném případě proběhne zápis formou elektronickou v době od 6. 4. do 23. 4. 2021

Bližší informace k Zápisu dětí do 1. třídy naleznete na webových stránkách škol v průběhu měsíce března.

Informace ze škol

ZŠ Tanvald Sportovní - Co škola nabízí

Základní školy T. G. Masaryka - První třída nanečisto

Vloženo: 21.01.2021

Pozor na rampouchy a sníh na střechách

Po větším spadu sněhu v posledních dnech se na střechách tvoří nebezpečné rampouchy a sněhové převisy. Velké množství sněhu na střechách může ohrožovat statiku budovy, majetek a lidské životy. Odpovědnost za bezpečný stav a údržbu střech mají výhradně majitelé objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví a majetek dalších osob.

Vyzýváme proto majitele objektů, aby v těchto dnech věnovali zvýšenou pozornost zimní údržbě střech spočívající zejména v bezpečném odstraňování rampouchů a sněhu nad frekventovanými chodníky a komunikacemi. Občany prosíme o ostražitost a všímavost, zda se nepohybují na nebezpečných místech pod střechami.

Plnění povinností majitelů domů v Tanvaldu při zimní údržbě střech nyní intenzivně kontroluje městská policie.

Vloženo: 19.01.2021

Mimořádná změna jízdního řádu od 11. ledna

Přestože z důvodu omezeného provozu škol a školských zařízení zůstávají zachovány prázdninové jízdní řády, dochází s platností od pondělí 11. ledna 2021 k částečnému obnovení těch spojů, které pro přepravu dětí do základních škol nemají alternativu. Více zde

Vloženo: 08.01.2021

Příspěvky vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2021 další ročník dotačního titulu „Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příslušných formulářů a dokumentů (zde ke stažení - formát PDF).

Z Programu nelze žádat o dotaci v případě, že byl na stejnou akci a ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních dotačních programů Ministerstva kultury ČR v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Současně s tímto oznámením v souladu se zásadami programu výše uvedeného dotačního titulu uveřejňujeme souhrnnou zprávu za rok 2020 (zde ke stažení - formát PDF).

Vloženo: 12.01.2021
ilustrační foto

Přihlášení ke studiu - Gymnázium Tanvald

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, nezapomeňte, že přijímáme přihlášky ke studiu na naše gymnázium:

  • do primy: osmileté studium,
  • do kvinty: čtyřleté studium (doplnění stávající kvarty).

Přihlášky je možné podávat:

  • do 1. března 2021 pro primu,
  • do 19. března 2021 pro kvintu.

"Neučíme se pro školu, ale pro život."

Vloženo: 04.01.2021
ilustrační foto

Koncert vynikajícího českého pianisty Ivo Kahánka a žákyně ZUŠ Tanvald Terezy Hausové

Online koncert vynikajícího českého pianisty Ivo Kahánka a žákyně ZUŠ Tanvald Terezy Hausové

Tímto jste všichni zváni na Tanvaldské hudební jaro 2021.

Vloženo: 02.01.2021
ilustrační foto

Vánoční dárek ZUŠ Tanvald

Před kamerou aneb vánoční dárek ZUŠ Tanvald (videa na youtube):

Vloženo: 22.12.2020
Nejnovější - Předchozí | 2 z 34 | Další - Nejstarší