Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
THJTHJ_2ČarodějniceV husí kůžiAvengers: Infinity War 3DKrálíček PetrAvengers: Infinity War

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Město Tanvald obdrželo od ministerstva průmyslu a obchodu účelovou investiční dotaci ve výši 1.617.441 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v Programu EFEKT 2018. Celkové náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení se předpokládají ve výši cca 4,4 mil. Kč. V programu EFEKT 2018 je počítáno s rekonstrukcí veřejného osvětlení ve třech částech města - Horní Tanvald, Žďár a Český Šumburk. Dojde zde k výměně stávajících svítidel za nová s LED technologií a k částečnému doplnění o nové světelné body tak, aby byly komunikace osvětleny dle platných norem. Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele celé akce. Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v uvedených lokalitách se předpokládá do konce letošního roku.

Vloženo: 29.03.2018
ilustrační foto

"Dům hrůzy" už je minulostí

Demolice objektu č.p. 425, Žákova ul., Tanvald byla zahájena v polovině března ihned jak katastr nemovitostí přepsal vlastnictví tohoto objektu na město Tanvald. Tento víkend proběhlo zbourání objektu. V dalších dnech dojde k urovnání povrchu a k jeho zatravnění. Ukončení předpokládáme v měsíci dubnu.  Protože všechny pozemky s výjimkou objektu č.p. 144 jsou v majetku města, vznikne zde velice zajímavý prostor pro případnou výstavbu. Otázku využití celého prostoru by mělo řešit až zastupitelstvo města, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Fotografie z bourání objektu zde

Vloženo: 28.03.2018
ilustrační foto

Hotel BON opět vyhrál v soutěži CZECH HOTEL AWARDS 2018

HOTEL BON získal v nejprestižnější hotelové události roku v soutěži CZECH HOTEL AWARDS 2018  již podruhé první místo v kategorii tříhvězdičkových hotelů v Libereckém kraji. Hotel Bon, tak přispívá k rozvoji turistického ruchu a dobrého jména města Tanvald.

Vloženo: 28.03.2018

I v roce 2018 podpoří město odkanalizování nemovitostí

Rada města schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč fyzické osobě vlastnící rodinný dům v Tanvaldě, která v roce 2018 uskuteční odkanalizování své nemovitosti v Tanvaldě dle platných předpisů, čímž se rozumí:

-    vybudování vodního díla sloužícího k čištění odpadních vod s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (stavba biologického septiku se zemním filtrem s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku nebo stavba domovní čistírny odpadních vod s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku);

-    vybudování kanalizační přípojky na kanalizační řad svedený na centrální čistírnu odpadních vod.

Zveřejňujeme program pro poskytování těchto účelových dotací. Žadatelé mohou podat žádost na Městském úřadu Tanvald, odboru rozvoje a KV od 9. dubna 2018 na tomto formuláři.

Vloženo: 07.03.2018
ilustrační foto

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Upozorňujeme občany na včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou a podáváme informace k vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů. Toto platí do 30. 6. 2018. Po 1. 7. 2018 nastanou změny ve výši správních poplatků za mimořádně rychlé, až expresní vyřízení a za vydání nového občanského průkazu anebo cestovního pasu.

 

Vloženo: 21.03.2018
ilustrační foto

Den otevřených dveří na ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Rádi bychom pozvali rodiče i žáky 5. tříd na Den otevřených dveří na naší škole. Zájemci o výuku ve sportovních třídách se budou moci zúčastnit výuky tělesné výchovy a zhlédnout ukázky celoročních aktivit našich sportovních tříd. Společně si prohlédneme školu a nahlédneme do výuky ostatních předmětů. Rádi přivítáme i zájemce o nesportovní třídy a zodpovíme Vaše případné dotazy.

Datum konání: pátek 20. dubna 2018

Čas konání: 9.00 - 11.00 hod.

Zájemci o zařazení do třídy s rozšířenou výukou Tv sportovní oblečení a obuv do haly s sebou.

2. května 2018 od 9.00 hod proběhne výběr děvčat a chlapců 5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem od školního roku  2018/19 navštěvovat na naší škole třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Těšíme se na Vás !!

Ředitelství školy

Vloženo: 21.03.2018
ilustrační foto

Zápis do mateřské školy

Společný zápis dětí do mateřské školy ( pro MŠ Radniční, MŠ U Školky a MŠ Wolkerova) se uskuteční ve středu 9. května 2018 od 9 do 15 hodin v budově MŠ Tanvald, Radniční 540.

Vloženo: 12.03.2018

T-Mobile přinese superrychlou optickou síť do Tanvaldu

T-Mobile staví optickou síť v celé České republice a pracuje na rozšíření pokrytí domácností i v Tanvaldu. Domácnosti získají přístup ke kvalitním službám - superrychlému a neomezenému internetu s rychlostmi až 1 Gbps a skvělé digitální televizi.

Co to vlastně ta optická vlákna jsou?

Optické připojení je v současné době nejrychlejším a nejstabilnějším internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely z optických vláken, ve kterých se signál šíří rychlostí světla - proto mají tak vysokou rychlost přenosu.

Tato vlákna se používají pro superrychlé připojení k internetu, ale také třeba pro digitální televize (IPTV) s televizním archivem. A do budoucna na nich poběží připravované služby chytrá domácnost a spousta dalších služeb, které budou vznikat společně s technologickým vývojem. V porovnání s klasickým (metalickým) telekomunikačním vedením má optická síť opravdu hodně výhod. Tou největší je rychlost a stabilita internetového připojení, které je bez omezení.

Jak bude probíhat budování sítě v Tanvaldu?

T-Mobile postaví síť ve vašem městě na vlastní náklady. Bude ale potřebovat souhlasy od vlastníků nemovitostí pro umístění zařízení. To jsou takové malé krabičky, které slouží pro připojení kabelů z domů do sítě T-Mobile. Zařízení jsou pasivní - to znamená, že nevydávají žádný zvuk, ani záření a k fungování nepotřebují energii. Kabelové rozvody T-Mobile uloží do země a optické přípojky podle možností umístí do krabičky na krátké stojánky nebo například na plot.

Co vám nová síť přinese?

Získáte do budoucna další možnost pro připojení domácnosti k internetu, k digitální televizi nebo dalším službám - v praxi to zvýší cenu vaší nemovitosti. Souhlasem, který pro T-Mobile budou získávat zaměstnanci našeho dodavatele, se nezavazujete k používání služeb a nebude vás to vůbec nic stát. Jde jen o souhlas s vybudováním přípojky.

Kromě superrychlého internetu vám půjde i naše digitální televize

S novou optickou sítí budete v Tanvaldu moci surfovat na superrychlém internetu i sledovat naši T-Mobile televizi. Ta má samé parádní funkce a umí se vám přizpůsobit. Třeba nahrávat nebo přetáčet pořady. Tak se pojďte bavit!

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vloženo: 09.03.2018
ilustrační foto

PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK pro děti s odkladem školní docházky

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 (Horní Tanvald) otevírá pro školní rok 2018/2019 PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK. Jedná se o přípravnou třídu pro následnou docházku do běžné základní školy. Termín přihlášek je do 31. května 2018.

Vloženo: 05.03.2018
ilustrační foto

Revitalizace parků ve městě

Jak jsme vás již informovali město Tanvald započalo s realizací „Revitalizace parků v Tanvaldu (park U fontány, U pomníku TGM a U kruhového objezdu). Město Tanvald uspělo se žádostí o získání dotace z Operačního programu životní prostředí a po předání staveniště zhotoviteli prací bylo z jeho strany zahájeno kácení dřevin, které jsou v projektu navrženy k odstranění.

V parcích budou vybudovány zelené plochy s výsadbami keřů a alejových stromů. Dojde k úpravě cestní sítě a místa budou vybavena odpovídajícím mobiliářem. Opravu fontány jako architektonického prvku plánuje město Tanvald jako samostatný projekt.Jednou z možností řešení je i zachování symbolické fontány bez stříkající vody. Revitalizované parky budou sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele a návštěvníky města. 

Náčrtek budoucí podoby parku u fontány.

Vloženo: 02.03.2018
Nejnovější - Předchozí | 2 z 22 | Další - Nejstarší