Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Cimrman - spanilá jízdaPlaneta ČeskoSolo: Star Wars StoryHledá se princeznaSolo: Star Wars Story 3D

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Skatepark v České ulici otevřen

Skatepark v České ulici je opět v provozu každý den.

.

Vloženo: 04.04.2018
ilustrační foto

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Město Tanvald obdrželo od ministerstva průmyslu a obchodu účelovou investiční dotaci ve výši 1.617.441 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v Programu EFEKT 2018. Celkové náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení se předpokládají ve výši cca 4,4 mil. Kč. V programu EFEKT 2018 je počítáno s rekonstrukcí veřejného osvětlení ve třech částech města - Horní Tanvald, Žďár a Český Šumburk. Dojde zde k výměně stávajících svítidel za nová s LED technologií a k částečnému doplnění o nové světelné body tak, aby byly komunikace osvětleny dle platných norem. Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele celé akce. Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v uvedených lokalitách se předpokládá do konce letošního roku.

Vloženo: 29.03.2018
ilustrační foto

"Dům hrůzy" už je minulostí

Demolice objektu č.p. 425, Žákova ul., Tanvald byla zahájena v polovině března ihned jak katastr nemovitostí přepsal vlastnictví tohoto objektu na město Tanvald. Tento víkend proběhlo zbourání objektu. V dalších dnech dojde k urovnání povrchu a k jeho zatravnění. Ukončení předpokládáme v měsíci dubnu.  Protože všechny pozemky s výjimkou objektu č.p. 144 jsou v majetku města, vznikne zde velice zajímavý prostor pro případnou výstavbu. Otázku využití celého prostoru by mělo řešit až zastupitelstvo města, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Fotografie z bourání objektu zde

Vloženo: 28.03.2018
ilustrační foto

Hotel BON opět vyhrál v soutěži CZECH HOTEL AWARDS 2018

HOTEL BON získal v nejprestižnější hotelové události roku v soutěži CZECH HOTEL AWARDS 2018  již podruhé první místo v kategorii tříhvězdičkových hotelů v Libereckém kraji. Hotel Bon, tak přispívá k rozvoji turistického ruchu a dobrého jména města Tanvald.

Vloženo: 28.03.2018

I v roce 2018 podpoří město odkanalizování nemovitostí

Rada města schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč fyzické osobě vlastnící rodinný dům v Tanvaldě, která v roce 2018 uskuteční odkanalizování své nemovitosti v Tanvaldě dle platných předpisů, čímž se rozumí:

-    vybudování vodního díla sloužícího k čištění odpadních vod s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (stavba biologického septiku se zemním filtrem s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku nebo stavba domovní čistírny odpadních vod s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku);

-    vybudování kanalizační přípojky na kanalizační řad svedený na centrální čistírnu odpadních vod.

Zveřejňujeme program pro poskytování těchto účelových dotací. Žadatelé mohou podat žádost na Městském úřadu Tanvald, odboru rozvoje a KV od 9. dubna 2018 na tomto formuláři.

Vloženo: 07.03.2018
ilustrační foto

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Upozorňujeme občany na včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou a podáváme informace k vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů. Toto platí do 30. 6. 2018. Po 1. 7. 2018 nastanou změny ve výši správních poplatků za mimořádně rychlé, až expresní vyřízení a za vydání nového občanského průkazu anebo cestovního pasu.

 

Vloženo: 21.03.2018

T-Mobile přinese superrychlou optickou síť do Tanvaldu

T-Mobile staví optickou síť v celé České republice a pracuje na rozšíření pokrytí domácností i v Tanvaldu. Domácnosti získají přístup ke kvalitním službám - superrychlému a neomezenému internetu s rychlostmi až 1 Gbps a skvělé digitální televizi.

Co to vlastně ta optická vlákna jsou?

Optické připojení je v současné době nejrychlejším a nejstabilnějším internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely z optických vláken, ve kterých se signál šíří rychlostí světla - proto mají tak vysokou rychlost přenosu.

Tato vlákna se používají pro superrychlé připojení k internetu, ale také třeba pro digitální televize (IPTV) s televizním archivem. A do budoucna na nich poběží připravované služby chytrá domácnost a spousta dalších služeb, které budou vznikat společně s technologickým vývojem. V porovnání s klasickým (metalickým) telekomunikačním vedením má optická síť opravdu hodně výhod. Tou největší je rychlost a stabilita internetového připojení, které je bez omezení.

Jak bude probíhat budování sítě v Tanvaldu?

T-Mobile postaví síť ve vašem městě na vlastní náklady. Bude ale potřebovat souhlasy od vlastníků nemovitostí pro umístění zařízení. To jsou takové malé krabičky, které slouží pro připojení kabelů z domů do sítě T-Mobile. Zařízení jsou pasivní - to znamená, že nevydávají žádný zvuk, ani záření a k fungování nepotřebují energii. Kabelové rozvody T-Mobile uloží do země a optické přípojky podle možností umístí do krabičky na krátké stojánky nebo například na plot.

Co vám nová síť přinese?

Získáte do budoucna další možnost pro připojení domácnosti k internetu, k digitální televizi nebo dalším službám - v praxi to zvýší cenu vaší nemovitosti. Souhlasem, který pro T-Mobile budou získávat zaměstnanci našeho dodavatele, se nezavazujete k používání služeb a nebude vás to vůbec nic stát. Jde jen o souhlas s vybudováním přípojky.

Kromě superrychlého internetu vám půjde i naše digitální televize

S novou optickou sítí budete v Tanvaldu moci surfovat na superrychlém internetu i sledovat naši T-Mobile televizi. Ta má samé parádní funkce a umí se vám přizpůsobit. Třeba nahrávat nebo přetáčet pořady. Tak se pojďte bavit!

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vloženo: 09.03.2018
ilustrační foto

PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK pro děti s odkladem školní docházky

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 (Horní Tanvald) otevírá pro školní rok 2018/2019 PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK. Jedná se o přípravnou třídu pro následnou docházku do běžné základní školy. Termín přihlášek je do 31. května 2018.

Vloženo: 05.03.2018
ilustrační foto

Revitalizace parků ve městě

Jak jsme vás již informovali město Tanvald započalo s realizací „Revitalizace parků v Tanvaldu (park U fontány, U pomníku TGM a U kruhového objezdu). Město Tanvald uspělo se žádostí o získání dotace z Operačního programu životní prostředí a po předání staveniště zhotoviteli prací bylo z jeho strany zahájeno kácení dřevin, které jsou v projektu navrženy k odstranění.

V parcích budou vybudovány zelené plochy s výsadbami keřů a alejových stromů. Dojde k úpravě cestní sítě a místa budou vybavena odpovídajícím mobiliářem. Opravu fontány jako architektonického prvku plánuje město Tanvald jako samostatný projekt.Jednou z možností řešení je i zachování symbolické fontány bez stříkající vody. Revitalizované parky budou sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele a návštěvníky města. 

Náčrtek budoucí podoby parku u fontány.

Vloženo: 02.03.2018
ilustrační foto

Den s hejtmanem

V pátek 23. února navštívil Tanvald hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Na tanvaldské radnici ho přivítalo vedení města. Dále už ho celým dnem provázel starosta Vladimír Vyhnálek. Návštěva města začala prohlídkou Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald, Zakladní školy Tanvald Sportovní a Střediska volného času Tanvald. Hejtman se seznámil také s výrobou v místních firmách 4soft s.r.o. a Silroc CZ, a.s. a prohlédl si výtopnu společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. Poté zavítal do areálu Tanvaldský Špičák. Hejtmanský den byl završen diskuzí s občany města ve velké zasedací místnosti radnice.

Vloženo: 28.02.2018
Nejnovější - Předchozí | 2 z 22 | Další - Nejstarší