Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
THJTHJ_2ČarodějniceV husí kůžiAvengers: Infinity War 3DKrálíček PetrAvengers: Infinity War

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Delegace Tanvaldu v Burbachu

Koncem měsíce srpna navštívila delegace vedení města Tanvald včele se starostou města panem Vladimírem Vyhnálkem partnerskou obec Burbach v Německu, ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání starosty partnerské obce pana Christopha Ewerse a poslance Spolkového sněmu v Berlíně pana Volkmara Kleina.

Kromě projednání aktuálních otázek více než 20 leté spolupráce Tanvaldu s Burbachem a setkání s představiteli Burbachu z různých odvětví správy obce, se členové tanvaldské delegace měli možnost podrobně seznámit s celou řadou konkrétních řešení otázek správy obce a související problematiky. V popředí zájmu byly model a fungování místního školství, rozvoj obce, územní plán, hospodaření a rozpočet obce, stávající a nově budované průmyslové zóny a aktivity podnikatelských subjektů ve prospěch obce a občanů, otázky životního prostředí a vzhledu obce, náplň činnosti, organizace a vybavenost hasičských sborů a bezpečnostní politika. Tanvaldští se zaujetím vyslechli informace o činnosti a aktivitách místních spolků ve prospěch prohlubování funkcí občanské společnosti, s obdivem sledovali angažovanost členů jednoho z největší spolků „Heimatsverein“ (Domovský spolek), který se snaží udržovat místní tradice a významnou měrou se dobrovolnou prací podílí na pěkném vzhledu a udržení atraktivity obce. Plně v režii tohoto spolku jsou i každoroční tzv. Muzejní slavnosti, které ve dnech návštěvy právě probíhaly a jichž se zúčastňují stovky občanů.  Zaujaly i sociální programy pro zaměstnance místních podniků ve snaze udržet a získat kvalitní pracovní síly.  Členové delegace z Tanvaldu měli možnost na vlastní oči vidět uprchlický tábor, který se v Burbachu nachází a v kterém v době návštěvy bylo přes 700 uprchlíků ze Sýrie, Iráku a dalších zemí.  V Německu jsou předpisy takové, že uprchlíci umístění i v záchytných, přijímacích táborech mají umožněn volný pohyb. Mnoho uprchlíků se tak pohybovalo v ulicích obce. Starosta Burbachu a další zástupci místní správy seznámili členy tanvaldské delegace s tímto aktuálním tématem, které dnes hýbe Evropou a s jeho konkrétními dopady nejen na samotný Burbach, ale i jiné obce, města a spolkové země.

Návštěva Burbachu byla pro všechny zúčastněné profesně velmi přínosná, poučná a inspirující.

   

Vloženo: 16.09.2015
ilustrační foto

Jubilejní 20. ročník Tanvaldského poháru je již minulostí

Městský stadion Výšina se v sobotu 12. září proměnil v hasičský areál pro soutěž v požárním útoku. Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald ve spolupráci s městem Tanvald pořádaly jubilejní 20. ročník soutěže O pohár starosty města Tanvaldu.

Poprvé v historii se tato soutěž pro hasičská družstva konala na městském stadionu Výšina, za což patří velké poděkování vedení města Tanvald, vedení ZŠ Sportovní Tanvald a správci stadionu p. Karlu Soldátovi. Soutěž začala slavnostním nástupu a zahájil jí starosta Tanvaldu pan Vladimír Vyhnálek, starostka Okresního sdružení hasičů Jablonec nad Nisou paní Ing. Jiřina Brychcí a starosta pořádajícího sboru pan Karel Bukvic ml. Ti, zde přivítal rekordních 35 soutěžních družstev v kategorii mužů a žen.

 

Vloženo: 16.09.2015
ilustrační foto

BOBOVKA CUP 2015 / 8.8.2015

Kilometr dlouhá závodní trať v původním korytu bobové dráhy, atmosféra nabitá adrenalinem, přes 250 fandících diváků, kteří se již potřetí stali svědky napínavého dvoukolového boje bikerů o nejlepší čas. Letošní venkovní teplota nad 30° Celsia neodradila bezmála 80 závodníků, aby provětrali svoje stroje na dnes už legendárním závodu Bobovka Cup. Jedinečný závod jak umístěním, tak i propozicemi trati, která nabízí kompletní prověrku jezdeckých schopností v podobě technické pasáže, dlouhých a vysokých skoků, původních klopenek obřích rozměrů, transferů a místa, kde se dosahuje závratných rychlostí přes 70 km/h.  Jen pro zajímavost - z minulosti víme, že čtyřboby tady létaly až 140 km/h!

Fotogalerie

Video

Vloženo: 03.09.2015
ilustrační foto

Běh a dálkový pochod Tanvald - Spálov

V sobotu 29. srpna 2015 se vydalo téměř 50 běžců již na 15. ročník amatérského vytrvalostního běhu a několik pochodníků na 14. ročník dálkového pochodu Tanvald – Spálov. Tato akce  se koná každoročně na počest tragicky zesnulého strojvedoucího Edy Vraštila a obětí železničního neštěstí u Spálova  25.8.1990. V letošním ročníku se výsledkově vytáhla především děvčata, kde padl traťový rekord. Uznání ale patří všem účastníkům, kteří se popasovali s touto opravdu náročnou tratí. Děkuji také všem pořadatelům a sponzorům za podporu tohoto krásného závodu.

Za pořadatele Josef Průcha

Výsledky

Fotogalerie

Vloženo: 31.08.2015
ilustrační foto

Práce na „Četnickém domu“ finišují

Dům čp. 299, tzv. Četnický dům, bude po roce od požáru, který zachvátil podkroví a střechu a v jehož důsledku musel být celý vystěhován, do konce září 2015 komplexně rekonstruován. Dokončuje se nejen přestavba, modernizace vybavenosti celého domu a nová střecha, ale úpravy doznává i okolí domu.  U čp. 299 vznikají nové parkovací plochy, komunikace a nový přechod pro chodce.

Patřičná pozornost je věnována i zeleni v prostoru za domem. Demolicí „Dlouhého domu“ a obnovou „Četnického domu“ včetně celého prostoru po levé straně Železnobrodské ulice při vjezdu do města od Velkých Hamrů se postupně začíná měnit k lepšímu tvář tanvaldské Malé strany.

Neobvyklý pohled na Dolní Tanvald nabízejí i fotky z nové střechy čp. 299, pořízené při příležitosti kontroly postupu prací dne 30. července 2015 místostarostou města panem Mgr. Antonínem Bělonožníkem.

Vloženo: 31.07.2015
ilustrační foto

Snížení ceny za dodávku tepelné energie

Vedení společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. rozhodlo, s přihlédnutím k vývoji  výroby tepla a dodávek tepelné energie, snížit  s účinností  od 01. 07. 2015 cenu  za dodávku tepelné energie  pro lokalitu Výšina a Šumburk z 540 Kč za 1 GJ na 520 Kč za 1 GJ. K uvedené ceně za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů. Jedná se o cenu předběžnou, výsledná cena bude stanovena dle platných právních předpisů.                                       

                                                                                         

Vloženo: 16.07.2015
ilustrační foto

Domácnosti v Tanvaldě pilně třídí i do pytlů

Již druhým rokem mají domácnosti v Tanvaldě možnost třídit odpady i do pytlů, které technické služby svážejí pravidelně každý týden ve čtvrtek ze všech stanovišť na sběr tříděného odpadu, kterých je v Tanvaldě téměř 50. Do žlutých pytlů se třídí a sbírají směsné plasty, do červených tetrapaky (nápojové kartony) a do bezbarvých kovové obaly. Pytle si mohou občané, poplatníci vyzvednout zdarma v rámci poplatku za odpady na MěÚ Tanvald, odboru rozvoje a komunálních věcí a na dalších již dříve avizovaných místech. V této souvislosti je nutno znovu připomenout, že poplatek za sběr a shromažďování odpadů zůstal v Tanvaldě i pro rok 2015 na 500,-Kč.

Od ledna do června 2015 bylo zmíněným způsobem sesbíráno v Tanvaldě celkem 2051 pytlů s tříděným odpadem o celkové hmotnosti 3 900 Kg.  Z uvedeného množství bylo 1495 pytlů se směsnými plasty, 453 s tetrapaky a 103 s kovovými obaly.

Městský úřad žádá domácnosti, které se do pytlového sběru směsných plastů, tetrapaků a kovových obalů zatím nezapojily, aby tak v zájmu ochrany životního prostředí i udržení poplatku na stávající výši, učinily.

Prosíme občany, aby do pytlů vkládali pouze ty odpady, které do nich patří.  To samé platí i v případě nádob na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlech na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už nemůže být dále zpracován a musí skončit na skládce nebo ve spalovně. Vícenáklady pak zaplatíme všichni.

Pro úplnost znovu uvádíme, jaké odpady do pytlů patří:

  • do žlutých pytlů směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly,
  • do červených pytlů nápojové obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté,
  • do bezbarvých pytlů obalové kovy, jako jsou zejména konzervy-plechovky a různá plechová víčka.

Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě třídí.   

Vloženo: 07.07.2015
ilustrační foto

iRatingové hodnocení města Tanvald za rok 2014

Město Tanvald v současné době získalo iRatingové hodnocení za rok 2014. Město obdrželo CERTIFIKÁT B+.  Město Tanvald opět převýšilo rámec srovnatelných měst a obcí a prokázalo velmi dobrou finanční stabilitu.  Město Tanvald dosáhlo i v roce 2014 velmi dobrých hospodářských výsledků. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají městu Tanvald velmi dobré předpoklady dalšího dobrého rozvoje.

iRatingové hodnocení a interpretace iRatingové hodnocení zde

Vloženo: 03.07.2015
ilustrační foto

Dotazník - Zapojte se do tvorby náměstí pro Tanvald!

22. 6. 2015 proběhlo plánovací setkání, kde se přítomní občané věnovali hodnocení stávajícího stavu místa i nárokům na jeho budoucí fungování a podobu. Náměty dospělých pak doplnili zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy. Tento dotazník umožňuje i těm, kdo se nezúčastnili setkání přiřadit k výstupům vytvořeným spoluobčany na setkání svoje vlastní priority a doplnit další nápady.

Na podkladě výstupů setkání a tohoto dotazníku vytvoří studenti architektury varianty řešení budoucí podoby místa. 

Dotazník v elektronické verzi pro online vyplnění, dotazník pro vytištění (DOC)

INSTRUKCE PRO ODEVZDÁNÍ (jen verze pro tisk)

vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 31.července 2015 na sběrná místa:

  • Sekretariát MěÚ Tanvald, Palackého 359
  • Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350
  • Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629
Vloženo: 30.06.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 29.6.2015 zahájil stavební úřad územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“  - bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 29.06.2015
Nejnovější - Předchozí | 16 z 22 | Další - Nejstarší