Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Cimrman - spanilá jízdaPlaneta ČeskoSolo: Star Wars StoryHledá se princeznaSolo: Star Wars Story 3D

Z města a MěÚ

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu

Dne 15.12.2015 předal stavební úřad Krajskému úřadu Libereckého kraje odvolání společnosti ENTERGEO, SE proti rozhodnutí, kterým stavební úřad zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“  – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“. 

Vloženo: 16.12.2015
ilustrační foto

Tanvald je aktivní i v mezinárodních vztazích

Na pozvání poslance Německého spolkového sněmu, člena rozpočtového výboru a místopředsedy podvýboru pro záležitosti Evropské unie pana Volkmara Kleina navštívili starosta města Vladimír Vyhnálek, tajemník MěÚ Richard Seidel a senátor Jaroslav Zeman společně se starostou partnerské obce Burbach Christophem Ewersem a vedoucím kanceláře starosty Burbachu  Johannesem Werthenbachem 26. 11. 2015 Německý spolkový sněm v Berlíně.

V rámci návštěvy se uskutečnila celá řada setkání s poslanci spolkového sněmu. Projednávány byly zejména otázky mezinárodní spolupráce na úrovni měst a obcí a zkušenosti z více než dvacetiletého partnerství mezi Tanvaldem, Burbachem a Wittichenau. Stranou nezůstalo ani aktuální dění související se současnou migrační krizí, kvóty uprchlíků, bezpečnostní rizika, postoje veřejnosti a dopad uprchlické vlny na města a obce v Německu. Jak z německé, tak i české strany byla projevena vůle všestranně zintenzivnit spolupráci mezi městy a obcemi, překonávat jazykovou bariéru a aktivity více zaměřit zejména na mladou generaci. Otevřeny byly i otázky fungování a systému školství v obou zemích, široce diskutována byla výuka německého jazyka na českých školách s ohledem na hospodářské aktivity a investice v obou sousedních hospodářsky velmi spjatých zemích. Zástupce předsedy skupiny poslanců spolkového sněmu pro německo-českou spolupráci poslanec Josef Rief mimo jiné vyjádřil i myšlenku zřízení německého gymnasia případně v Tanvaldě.

V podvečerních hodinách byly německá a česká delegace v čele s poslancem Volkmarem Kleinem a senátorem Jaroslavem Zemanem přijaty zástupkyní velvyslance paní Evou Dvořákovou na velvyslanectví ČR v Berlíně. Paní vyslankyně velmi kladně hodnotila vztahy mezi oběma zeměmi a ocenila dlouholeté partnerství Tanvaldu s německými obcemi jako přínos k rozvoji dobrých vztahů mezi Českou republikou a Německem. Ve večerních hodinách pokračovaly rozhovory všech zúčastněných v poslaneckém klubu Německého spolkového sněmu. V přestávce mezi jednáními měli všichni zúčastnění možnost podívat se k pietnímu místu před francouzským velvyslanectvím a krátce „nasát“ atmosféru večerního předvánočního Berlína. V týdnu, kdy se návštěva uskutečnila, jednal Německý spolkový sněm o kapitolách rozpočtu a frakce politických stran diskutovaly a zaujímaly stanoviska k nasazení Bundeswehru v Mali, v Iráku a v Sýrii. Volkmar Klein je ve spolkovém sněmu za CDU, která tvoří s 311 poslanci nejsilnější frakci. Tanvaldští měli možnost seznámit se s děním v Německém spolkovém sněmu z míst, kam se běžní návštěvníci nedostanou, což bylo výjimečné a pro Tanvald prestižní. 

Vloženo: 01.12.2015
ilustrační foto

Další krok ke zvyšování bezpečnosti ve městě

Po dohodě s městem Desná si od listopadu letošního roku strážníci Městské policie Tanvald zapůjčují mobilní radar na kontrolu rychlosti projíždějících vozidel na území našeho města.  Strážníci museli absolvovat nezbytné proškolení k obsluze radaru a Dopravní inspektorát Policie ČR určil úseky, na kterých lze měření provádět. Vlastní měření může být prováděno dvěma způsoby.

Prvním způsobem je změření a v případě porušení pravidel silničního provozu dojde k zastavení vozidla a okamžitému řešení přestupku na místě strážníkem MP.

Druhou možností je „pouhé“ pořízení fotodokumentace dopravního přestupku (bez zastavení vozidla) a jeho podstoupení odboru dopravy ke správnímu řízení.

Náhodné kontroly měření rychlosti by měly působit především preventivně a zvýšit bezpečnost ve městě. Budou prováděny průběžně, včetně víkendů.

Vloženo: 24.11.2015
ilustrační foto

Žádost o bezplatné zapůjčení kompostérů prostřednictvím Městského úřadu Tanvald

Přinášíme informace o možnosti požádat si o bezplatné zapůjčení kompostérů, a to prostřednictvím Městského úřadu Tanvald.

Kompostéry již pro Mikroregion Tanvaldsko byly dodány. Celkem bude pro město Tanvald k dispozici 400 kusů kompostérů ve dvou různých objemech.

Konktrétně takto:

  • Prémium 1050 litrů (výška 107cm)           300 kusů
  • Prémium 2000 litrů (výška 113cm)           100 kusů

Kompostéry určené pro Tanvald budou prozatím po dobu zimních měsíců uskladněny a na jaře dojde k jejich distribuci přihlášeným zájemcům z řad občanů.

S příchodem jara vás budeme dále konkrétněji informovat o předávání jednotlivých kompostérů přihlášeným zájemcům.

Více o samotných kompostérech i kompostování se můžete dočíst na webových stránkách dodavatelské firmy JRK http://www.zahradni-kompostery.cz.

Elektronická žádost (ONLINE)

Žádost na bezplatné zapůjčení můžete vyplnit zde elektronicky.

Žádost pro tisk (DOC)

Případně tento dokument po vyplnění odeslat poštou na adresu:

  • Městský úřad, Palackého 359, 468 41 Tanvald,

nebo přinést osobně do kanceláře č. 9 v přízemí budovy městského úřadu Palackého 359 nebo odevzdat v Infocentru Tanvald.

Vloženo: 19.11.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Dne 26.10.2015 podala společnost ENTERGEO, SE proti tomuto rozhodnutí odvolání – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 16.11.2015

Informace pro občany

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Tanvald oznamuje, že od 1.11.2015 bude pracoviště Státní sociální podpory přemístěno do I. patra nově rekonstruované budovy,  č.p. 299 v Železnobrodské ulici – naproti autobusovému nádraží

Vloženo: 14.10.2015

Zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Vloženo: 12.10.2015
ilustrační foto

Ve Žďáru je nové dětské hřiště

V místní části Žďár v Tanvaldě v posledních letech došlo k čilé výstavbě nových rodinných domků, i proto zde na žádost občanů vybudovalo město nové dětské hřiště. Celkové náklady na vybudování dětského hřiště, díky zapojení vlastních pracovníků města a za pomoci místních obyvatel, nepřesáhly částku 200.000 Kč.

Další foto

Vloženo: 12.10.2015
ilustrační foto

V Tanvaldě proběhlo čipování psů

Uplynulou sobotu v dopoledních hodinách proběhlo u hasičárny na tanvaldském Šumburku hromadné čipování psů.

V našem městě totiž od 1. 9. 2015 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška města, která ukládá majitelům psů v Tanvaldě označit své psy čipem. Město se společně s ostatními městy Mikroregionu Tanvaldsko rozhodlo psy očipovat. Přinese nám to větší přehled o chovaných psech a hlavně to usnadní práci při dohledání majitele při odchytu zaběhnuvšího se pejska.

Čipování provedla MVDr. Klára Pospíšilová z Velkých Hamrů, která čip zavedla 135 pejskům různých ras i velikostí.

Pokud majitelé z nějakého důvodu nevyužili možnost tohoto hromadného čipování, mohou si nyní čip bezplatně vyzvednout na městském úřadě a nechat si ho od svého veterináře aplikovat. Případně je možno za účelem očipování navštívit paní doktorku Pospíšilovou přímo v její ordinaci ve Velkých Hamrech.

My připomínáme, že obecně závazná vyhláška, jejíž text naleznete zde, ukládá povinnost nechat psa očipovat nejpozději do 30. 11. 2015. 

Vloženo: 16.09.2015
ilustrační foto

Delegace Tanvaldu v Burbachu

Koncem měsíce srpna navštívila delegace vedení města Tanvald včele se starostou města panem Vladimírem Vyhnálkem partnerskou obec Burbach v Německu, ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání starosty partnerské obce pana Christopha Ewerse a poslance Spolkového sněmu v Berlíně pana Volkmara Kleina.

Kromě projednání aktuálních otázek více než 20 leté spolupráce Tanvaldu s Burbachem a setkání s představiteli Burbachu z různých odvětví správy obce, se členové tanvaldské delegace měli možnost podrobně seznámit s celou řadou konkrétních řešení otázek správy obce a související problematiky. V popředí zájmu byly model a fungování místního školství, rozvoj obce, územní plán, hospodaření a rozpočet obce, stávající a nově budované průmyslové zóny a aktivity podnikatelských subjektů ve prospěch obce a občanů, otázky životního prostředí a vzhledu obce, náplň činnosti, organizace a vybavenost hasičských sborů a bezpečnostní politika. Tanvaldští se zaujetím vyslechli informace o činnosti a aktivitách místních spolků ve prospěch prohlubování funkcí občanské společnosti, s obdivem sledovali angažovanost členů jednoho z největší spolků „Heimatsverein“ (Domovský spolek), který se snaží udržovat místní tradice a významnou měrou se dobrovolnou prací podílí na pěkném vzhledu a udržení atraktivity obce. Plně v režii tohoto spolku jsou i každoroční tzv. Muzejní slavnosti, které ve dnech návštěvy právě probíhaly a jichž se zúčastňují stovky občanů.  Zaujaly i sociální programy pro zaměstnance místních podniků ve snaze udržet a získat kvalitní pracovní síly.  Členové delegace z Tanvaldu měli možnost na vlastní oči vidět uprchlický tábor, který se v Burbachu nachází a v kterém v době návštěvy bylo přes 700 uprchlíků ze Sýrie, Iráku a dalších zemí.  V Německu jsou předpisy takové, že uprchlíci umístění i v záchytných, přijímacích táborech mají umožněn volný pohyb. Mnoho uprchlíků se tak pohybovalo v ulicích obce. Starosta Burbachu a další zástupci místní správy seznámili členy tanvaldské delegace s tímto aktuálním tématem, které dnes hýbe Evropou a s jeho konkrétními dopady nejen na samotný Burbach, ale i jiné obce, města a spolkové země.

Návštěva Burbachu byla pro všechny zúčastněné profesně velmi přínosná, poučná a inspirující.

   

Vloženo: 16.09.2015
Nejnovější - Předchozí | 15 z 22 | Další - Nejstarší