Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Tanvaldské hudební létoHotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolenáJan PalachPříběh kočekKryštůfek Robin

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Návštěva ministra životního prostředí v Tanvaldě

V pondělí 4. dubna zavítal do našeho města ministr Brabec v doprovodu ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny pana Pelce. V rámci návštěvy si nejprve prohlédl zajímavé lokality Tanvaldu. Ty byly později na tanvaldské radnici předmětem diskuze za účasti starostů okolních obcí, zástupců AOPK, zástupců samosprávy a státní správy MěÚ Tanvald a MěÚ Desná.

Prioritní byla tato témata:

1) rozvoj cestovního ruchu v souladu s ochranou přírody

2) kadmiová zátěž v oblasti Tanvaldska

3) geotermální elektrárna v Tanvaldě

Po prezentacích probíhala neformální diskuse, při kterých pan ministr vysvětlil postoj ministerstva k jednotlivým otázkám. Původně plánovaný čas se tak protáhl na dvojnásobek. Na závěr si ministr životního prostředí prohlédl okolní krajinu z vrcholu Špičáku.

Vloženo: 07.04.2016

Revitalizace parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou

Město Tanvald připravilo projekt na revitalizaci parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou. Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace odbornou firmou. Realizace tohoto projektu bude probíhat v několika etapách. V I. etapě bude provedeno pokácení 7 ks stromů. Jedná se o stromy ve špatném zdravotním stavu, bez další perspektivy růstu. Kácení bude provedeno do konce měsíce března 2016. V dalších etapách bude provedeno ošetření stávající zeleně řezem a následně bude provedena výsadba nové zeleně v počtu 8 ks stromů. Cílem projektu je zajištění provozní bezpečnosti stromů v tomto parku. Záměrem je zachovat pokud možno původní koncepci parku a ve větší míře nezasahovat do druhové skladby a rozmístění dřevin. Realizace tohoto projektu přispěje k minimalizaci ohrožení zdraví návštěvníků parku, případně škod na majetku.  Na tuto akci bude město Tanvald žádat o dotaci Krajský úřad Libereckého kraje z programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“.

  

Vloženo: 18.03.2016
ilustrační foto

Další osud objektu čp. 425

Dne 7. března 2016 inicioval starosta města Vladimír Vyhnálek spolu se senátorem Jaroslavem Zemanem na tanvaldské radnici jednání o současném stavu a budoucnosti objektu na bývalém autobusovém nádraží v centru města. Jednání se kromě zástupců majitelů nemovitosti, pražské firmy RIAL, s.r.o., zúčastnili také oba místostarostové města. Dále byli přizváni zástupci státních orgánů - Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Policie ČR, Městské policie Tanvald, kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Jablonci nad Nisou, sociálního odboru MěÚ Tanvald a odboru stavební úřad a životní prostředí Tanvald.

Veškerá jednání by měla směřovat k tomu, aby  majitelé tohoto objektu přistoupili k rekonstrukci a následné změně využití objektu.  Tím dojde k obnovení  důstojného vjezdu do Tanvaldu, jako se to podařilo v případě rekonstrukce nedalekého „četnického domu“.

Vloženo: 14.03.2016

Informace pro žadatele o kompostéry

Zájemci o kompostéry již mohou žádat  pouze o kompostéry o objemu 1048 l  (1m3). Kompostéry o objemu 2 m3 již byly rozděleny mezi žadatele. 

Jelikož klimatické podmínky již dovolí distribuci těchto kompostérů žadatelům, došlo z rozhodnutí vedení města k jejich výdeji. Výdej bude probíhat tak, že pracovnice odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald bude postupně obvolávat žadatele na uvedené kontaktní telefony uvedené v žádosti a na základě dohody budou  Technické služby města Tanvaldu jednotlivým žadatelům  kompostéry osobně doručovat a zároveň dojde k podpisu smlouvy o zápůjčce.

Jelikož Městský úřad Tanvald má k dispozici k zapůjčení ještě cca polovinu z celkového množství objednaných kompostérů pro Vás občany, můžete i nadále podávat žádosti o zapůjčení.

Elektronická žádost (ONLINE)

Žádost o bezplatné zapůjčení můžete vyplnit zde elektronicky.

Žádost pro tisk (DOC)

Případně tento dokument po vyplnění odeslat poštou na adresu:

Městský úřad, Palackého 359, 468 41 Tanvald,

nebo přinésto osobně do kanceláře č. 9 v přízemí budovy městského úřadu Palackého 359, nebo odevzdat v Infocentru Tanvald.

Vloženo: 11.03.2016

Jak to bylo se zbraní při prezidentské návštěvě

Vážení spoluobčané,

v televizní reportáži, a po té v některých dalších médiích, se v pátek 26.2.2016 objevila poplašná  informace o snaze jednoho občana přijít se zbraní na setkání s panem prezidentem v tanvaldském kině.  Abych ukončil spekulace, co vše bylo a nebylo, uvádím tuto informaci. Do kina se na besedu s prezidentem republiky dostavil muž, který při vstupu sám informoval pořadatele a policii, že by se chtěl zúčastnit tohoto setkání, ale že má u sebe legálně drženou  zbraň. Tuto zde na dobu besedy s panem prezidentem dobrovolně odevzdal.  A taková to byla senzace...

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Vloženo: 29.02.2016
ilustrační foto

Pan prezident na návštěvě v Tanvaldě

Po letech jsme v Tanvaldě přívítali opět prezidenta republiky. Po Václavu Klausovi navštívil naše město Miloš Zeman. V doprovodu hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty a starosty města pana Vladimíra Vyhnálka se sešel se zastupiteli města, vedením úřadu i občany v kině JAS Járy Cimrmana, které praskalo ve švech. Došlo i na otázky, které se týkaly většinou dalšího směřování Evropské unie, migrace, nezaměstnanosti i tzv. politické korektnosti.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře, pan prezident projevil dokonce i znalosti kolem fenoménu Tanvaldska, legendě o Járovi Cimrmanovi, a na závěr se podepsal do pamětní knihy a připnul na slavnostní městský prapor prezidentskou stuhu. Obnovuje tím tradici dekorování městských praporů.

Na památku své návštěvy Tanvaldu si pan prezident odvezl speciální obří Maškovu vánočku a umělecké dílko dětí z DDM Tanvald, tanvaldský městský znak.

Více fotografiií ve fotogalerii.

Vloženo: 26.02.2016
ilustrační foto

Policejní ředitel navštívil starostu Tanvaldu

Ve středu 24. února 2016 navštívil starostu města Tanvald pana Vladimíra Vyhnálka policejní ředitel, plukovník Vladislav Husák. „Chci, aby starostové obcí s rozšířenou působností měli určitou představu o tom, jak funguje krajské ředitelství policie, jaké řeší věci a co je jeho prioritou,“ nastínil záměr své návštěvy plukovník Husák. A právě priority na rok 2016, které si krajské ředitelství policie vytyčilo jako stěžejní, byly i jedním z hlavních témat jednání. Policejní ředitel seznámil starostu města s početními stavy policistů v Libereckém kraji, jejich stabilizací a prognózu do roku 2017, kdy by měly být řady policistů v kraji navýšeny o více jak čtyři desítky nováčků.

Ředitel přiblížil i další z priorit, kterými jsou prvosledové hlídky, tzv. amok hlídky, jejich počty, vycvičenost, ale i vybavenost. „Další naší prioritou, na kterou se chceme ještě více zaměřovat, je eliminace návykových látek v silniční dopravě,“ pokračoval Husák. Mezi priority krajského ředitelství se řadí i neustálé zlepšování podmínek k práci, tedy zejména s ohledem na vybavenost služebními vozy. „Například obvodní oddělení, která se nacházejí v horských oblastech, vybavujeme mimo jiné i čtyřkolkami. Policisté se pak lépe dostanou do méně přístupných míst a oblastí, kvalita výkonu služby je tím na vyšší úrovni,“ sdělil ředitel.

 

 

Vloženo: 26.02.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 12.2.2016 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu ze dne 12.10.2015, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 16.02.2016

Změna v třídění plastů a PET láhví

Až doposud probíhalo v Tanvaldě třídění plastů a PET láhví odděleně. Žluté nádoby a kontejnery byly určeny pouze pro sběr PET láhví a pro ostatní plasty byl zaveden pytlový sběr (žluté pytle). Po dohodě se svozovou firmou FCC Liberec, dříve ASA Liberec (došlo pouze ke změně obchodního jména svozové firmy), dochází ve prospěch občanů a v zájmu zjednodušení třídění plastů včetně PET láhví ke změně. Změna spočívá v tom, že s okamžitou platností již není třeba třídit odděleně plasty a PET láhve. V praxi to znamená, že tanvaldské domácnosti mohou třídit veškeré plasty včetně PET láhví jak do žlutých nádob a kontejnerů na veřejných stanovištích, tak i do žlutých pytlů! Domácnosti, které si zvykly na třídění plastů do pytlů, mohou tyto nadále třídit do pytlů, ale nyní již včetně PET láhví. Domácnosti, které plasty z různých důvodů netřídily (např. neměly možnost kam umístit pytle), mohou nyní plasty a PET láhve třídit, vhazovat do žlutých nádob a kontejnerů na stanovištích pro tříděný odpad, kterých je v Tanvaldě celkem 45. Co patří a nepatří do žlutých nádob a kontejnerů a do žlutých pytlů je uvedeno na přiloženém návodu. Tyto návody jsou v současné době nově vylepovány na žluté nádoby a kontejnery ve městě.

Ve svozu tříděného odpadu z veřejných nádob a kontejnerů a ve svozu pytlů nedochází k žádným změnám.

Prosíme všechny občany, aby do žlutých nádob a kontejnerů a do žlutých pytlů na tříděný odpad vhazovali skutečně pouze plasty a PET láhve! Pomozme společně zlepšit životní prostředí ve všech částech města, buďme odpovědní.

Děkujeme za pochopení.     MěÚ Tanvald                                                                         

 

Vloženo: 04.02.2016
ilustrační foto

Vraky se stěhují z tanvaldských parkovišť

Jak jsme již avizovali v Tanvaldském zpravodaji, městská policie se mimo jiné zaměřuje na nepojízdná vozidla, která ostatním řidičům trvale zabírají místo na parkovištích. Na snímcích vidíme odtah vozidla, které jeho majitel nechal ležet delší dobu ladem a nepohnuly s ním ani výzvy úřadu. Nyní již bude pouze na něm, zda si vozidlo za poplatek vyzvedne, nebo ho nechá sešrotovat.

Vloženo: 04.02.2016
Nejnovější - Předchozí | 15 z 23 | Další - Nejstarší