Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Tanvaldské hudební létoHotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolenáJan PalachPříběh kočekKryštůfek Robin

Z města a MěÚ

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Dne 18.8.2016 podala společnost ENTERGEO, SE proti tomuto rozhodnutí odvolání – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 05.09.2016

Tanvaldské proměny

Letní měsíce nebývají jen časem odpočinku, ale v našem městě již tradičně znamenají období největšího stavebního ruchu.

V dnešních dnech pomalu finišují rozsáhlé stavební úpravy v objektu Střediska volného času Tanvald (dříve DDM), který prošel kompletní rekonstrukcí v hodnotě převyšující 10 mil Kč. Město tím získává velmi důstojné a moderní prostory pro volnočasové aktivity všech skupin obyvatel Tanvaldu i širokého okolí.

Město krom toho již v loňském roce přistoupilo k úpravě oblíbené stezky podél řeky Kamenice ve směru od nákupní zóny na Horní Tanvald. Ta už nyní získala takovou podobu, že může být úspěšně využívána všemi, kteří cestou z Tanvaldu na Horní Tanvald a Smržovku se chtějí vyhnout rušné mezinárodní silnici a naopak nerušeně putovat příjemnou krajinou podél hučící řeky. Zbývá již jen osazení příslušných dopravních značek, které by odradily všechny motoristy od vjezdu na stezku určenou pro cyklisty a pěší.

Vloženo: 31.08.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Dne 18.8.2016 bylo stavebnímu úřadu doručeno odvolání společnosti ENTERGEO, SE proti tomuto rozhodnutí – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 19.08.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 3.8.2016 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 03.08.2016
ilustrační foto

Tanvald recyklací elektrospotřebičů opětovně ulevil životnímu prostředí

Za rok 2015 občané odevzdali k recyklaci 205 televizí, 53 monitorů a 961,05 kg drobného elektra. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město Tanvald obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že se v loňském roce v Tanvaldě vytřídilo 205 televizí, 53 monitorů a 961,05 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 63,08 MWh elektřiny, 2 406,74 litrů ropy, 291,10 m3 vody a 2,98 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,97 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 56,08 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Občané, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vloženo: 20.07.2016

Cena za dodávku tepelné energie

Vedení  společnosti  Teplárenství  Tanvald s.r.o. se rozhodlo, po rozboru  výsledků  hospodaření za II. čtvrtletí  2016, snížit cenu za dodávku tepelné energie  pro lokalitu Tanvald - Výšina a Šumburk z 480,- Kč  za 1 GJ na 460,- Kč za 1 GJ, s účinností  od 01.07.2016. K uvedeným  cenám za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů.

 

Vloženo: 11.07.2016
ilustrační foto

Video z 11. ročníku Spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana

video je na adrese https://www.youtube.com/watch?v=Gg_oSrwG0xY od času 1:30

(lze rychle přejít kliknutím na čas 1:30 před textem Cyklostezkou Járy Cimrmana 2016)

Vloženo: 24.06.2016
ilustrační foto

Šumburský park upraven a osvětlen

Park na Šumburku pod kostelem, který je hojně navštěvován občany jako odpočinková zóna, doznal v posledních týdnech změn. Upraveny byly zejména porosty a cesty, a v parku bylo na četné žádosti občanů vybudováno noční osvětlení. Jenom na osvětlení parku vynaložilo město 110 tis. Kč. Park získal i na základě připomínek občanů nový provozní řád. Městský úřad věří, že občané popsané změny parku uvítají.

Provozní řád parku.

Vloženo: 08.06.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 7.6.2016 oznámil stavební úřad pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 07.06.2016
ilustrační foto

Nová technika pro technické služby

V měsíci květnu město Tanvald pořídilo technickým službám novou techniku za 1,2 milionu Kč. Užitkový automobil Opel Movano je určen pro přepravu pracovníků, materiálu, nářadí a malé mechanizace. Významným pomocníkem při údržbě veřejné zeleně by se měl stát japonský malotraktor s příslušenstvím k sekání trávy značky ISEKI. Jedná se o profesionální stroj s úsporným, výkonným dieselovým motorem a hydraulickým vyprazdňováním koše do výšky 1,9 metru. Město techniku průběžně obnovuje a udržuje ji tak na vysoké úrovni.

Vloženo: 11.05.2016
Nejnovější - Předchozí | 14 z 23 | Další - Nejstarší