Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
THJTHJ_2ČarodějniceV husí kůžiAvengers: Infinity War 3DKrálíček PetrAvengers: Infinity War

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Připojení k wifi na terminálu zdarma

Město Tanvald zajistilo bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wifi sítě na terminálu.

Po přihlášení je k dispozici pro každého maximálně jedna hodina připojení během 24 hodin. Pokryté by měly být autobusové zastávky a část vlakových nástupišť.

Název sítě je Tanvald-FREEWIFI.

Provozovatelem služby je společnost TFnet s.r.o.

Vloženo: 10.11.2016
ilustrační foto

Skatepark v České ulici byl předán veřejnosti do užívání

V úterý byl v České ulici otevřen nový skatepark. Město iniciovalo jeho vznik z důvodu častých stížností na chování skateboardistů, hlavně v lokalitě sídliště Výšina. Nové místo si toto sportoviště našlo nedaleko místního koupaliště na pozemku, který donedávna působil neudržovaně a nevzhledně. Nad dodržováním provozního řádu sportoviště budou po dohodě dohlížet strážníci Městské policie Tanvald a Obvodního oddělení Policie ČR Tanvald.

Provozní řád skateparku.

  

Vloženo: 02.11.2016

To nejlepší z oslav Půlstoletí s Cimrmanem v Tanvaldě

V sobotu 1. října 2016 proběhly v Tanvaldě a okolí oslavy zahájení padesáté sezóny Divadla Járy Cimrmana.

Celou událost si můžete připomenout krátkým videem a případně i v naší fotogalerii.

Nové video od pana Lukáše Müllera je zde (od 8 minut 25 s).

Vloženo: 07.10.2016
ilustrační foto

Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 proběhly volby do Zastupitelstva Libereckého kraje.

V sedmi volebních okrscích našeho města dosáhla volební účast 30.05 %. Podrobné výsledky hlasování naleznete zde.

Vedení města děkuje všem za bezchybnou organizaci a průběh voleb.

Fotografie z voleb naleznete v sekci Fotogalerie.

Vloženo: 10.10.2016
ilustrační foto

O revitalizaci parku Šumburk

Město Tanvald pokračuje ve své snaze o zvelebování veřejného prostoru a podpory setkávání a života ve městě. Dalším z projektů, který město realizuje je „Revitalizace parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou. Již v loňském roce město tento projekt zahájilo, kdy byly z bezpečnostních důvodů provedeny některé velmi akutní zásahy, spočívající v pokácení 2 ks stromů a ošetření stromů, které bezprostředně ohrožovaly své okolí a hrozilo ublížení na zdraví. V letošním roce v jarních měsících byly pokáceny další stromy, jejichž ponechání na stanovišti by bylo velmi rizikové. Celkem tyto práce přišly město na 44.735,- Kč. Dále byl park v letošním roce i osvětlen, byla provedena instalace esteticky vhodného veřejného osvětlení. Celkové náklady na osvětlení byly ve výši 133.100,- Kč.

Na revitalizaci parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou byl vypracován projekt, který byl podkladem pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. Město Tanvald se žádostí uspělo a byla na tento projekt přiznána účelová dotace  z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 8. Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů,  což představuje  částku 67.500,- Kč. V průběhu měsíce října a listopadu budou práce na projektu pokračovat. Bude provedeno ošetření 18 ks stromů zdravotními a bezpečnostními řezy a dosadba 8 ks nových stromů. Veškeré ošetření stromů se provádí stromolezeckou technikou, která je pro stromy nejšetrnější. V tomto projektu byla zohledněna i biodiverzita, kdy ve smysluplných případech budou ponechány stabilní a estetické pahýly na podporu osídlení jinými organismy (hnízdní dutiny, brouci).

Park vytváří příjemné odpočinkové prostředí pro obyvatele a návštěvníky Tanvaldu.

Vloženo: 07.10.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou - postoupení odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání společnosti ENTERGEO, SE proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ postoupil stavební úřad k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 04.10.2016
ilustrační foto

Nový zásahový dopravní automobil hasičů na Šumburku

V září pořídilo město Tanvald Jednotce sboru dobrovolných hasičů v Tanvaldě, Šumburku nad Desnou nový zásahový dopravní automobil na podvozku OPEL MOVANO. Šumburští dobrovolní hasiči, kteří jsou dislokováni v moderní hasičské stanici, tak získali v rámci obnovy vozového parku zásahový dopravní automobil, který splňuje požadavky obsažené v technických předpisech pro tento druh vozidel. Na vozidlo pořízené včetně nezbytných doplňků a zimní výbavy za 980 tisíc Kč přispěl Liberecký kraj částkou 350 tisíc Kč.

Vloženo: 27.09.2016
ilustrační foto

Město obnovilo a ošetřilo zeleň v parku pod radnicí

Město Tanvald v minulém měsíci dokončilo realizaci projektu „Ošetření významné zeleně – park u Městského úřadu v Tanvaldě“.  V loňském roce bylo provedeno ošetření stromů v kritickém stavu, pokácení několika stromů a dosadba nových stromů a keřů. Letos byla ošetřena zbývající zeleň vhodnými zdravotními a redukčními řezy. Město Tanvald uspělo se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z oblasti podpory Životní prostředí a zemědělství, z programu Podpora ochrany přírody a krajiny. Celková dotace činí 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Tento projekt přispěl k záměru postupné obnovy zeleně ve městě a ke zvelebování veřejného prostoru. 

Vloženo: 20.09.2016

Tanvaldské slavnosti v novém

Minulý pátek a sobotu proběhl již 23. ročník Tanvaldských slavností.  Ty se tentokrát přesunuly z rušného centra města do přírody, do areálu Autokempu Tanvaldská kotlina.

Páteční večerní program obstarala svým vystoupením tanvaldská hudební skupina Kontakt.

Sobota byla jako tradičně spojena s hasičskou soutěží O pohár starosty města, jehož 21. ročník probíhal na městském stadionu na sídlišti Výšina. Na Výšině rovněž proběhl tradiční Den otevřených dveří ve školní restauraci Scolarest. 

K dopravě do autokempu mohli návštěvníci slavností využít v sobotu výletní vyhlídkový vláček. Celodenní program zde svým slovem provázel známý moderátor David Jelínek. Ten měl možnost na hlavní scéně postupně uvést hip hopového umělce Lipa, country skupinu Depozit, žáky zdejší ZUŠ Tanvald pod vedením Jiřího Lejska, legendární country skupinu Rangers-Plavci, pop-rockovou skupinu Těsně vedle na čele s místním panem učitelem Láďou Ouhrabkou, skupinu Benjaming´s Clan z Trutnova, hard rock-punkovou kapelu Esthetics a tradičního účastníka Hudbu Tanvald s kapelníkem Zbyňkem Koldovským. Po tradičním ohňostroji vystoupila populární pražská pop-rocková skupina Hodiny, která neopomněla zahrát svou hitovku Svítání, se kterou zabodovala v mnoha rádiových hitparádách.

V průběhu večera rovněž došlo na symbolické předání z rukou starosty města Vladimíra Vyhnálka klíčů od nového hasičského vozidla, které město pořídilo pro své dobrovolné hasiče z SDH Tanvald- Šumburk.

Velmi zdařilý program doprovodily tradiční řemeslný jarmark a výtvarné dílničky a soutěže pro děti. Ty navíc kromě divadelních představení divadla ŠUS z Pardubic potěšily lezecká stěna a hlavně také ukázka ze zemědělské činnosti místního farmáře pana Františka Berky. Jeho přívětivá koza a milí koníci potěšili nejednoho z malých návštěvníků.

Příjemnou atmosféru slavností můžete shlédnout na fotografiích Mgr. Bělonožníka.

 

Vloženo: 13.09.2016

O pohár starosty města Tanvaldu

Městský stadion Výšina se v sobotu 10. září proměnil v hasičský areál pro soutěž v požárním útoku. Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald ve spolupráci s městem Tanvald pořádaly již 21. ročník soutěže O pohár starosty města Tanvaldu. Již po druhé se tato soutěž pro hasičská družstva konala na městském stadionu Výšina, za což patří velké poděkování vedení města Tanvald, vedení ZŠ Sportovní Tanvald a správci stadionu p. Karlu Soldátovi.

Soutěž začala slavnostním nástupu a zahájil jí starosta Tanvaldu pan Vladimír Vyhnálek, starostka Okresního sdružení hasičů Jablonec nad Nisou paní Ing. Jiřina Brychcí, starosta pořádajícího sboru pan Karel Bukvic ml. a další pozvaní hosté. Ti zde přivítali 32 soutěžních družstev v kategorii mužů a žen.

Fotogalerie

 

Vloženo: 13.09.2016
Nejnovější - Předchozí | 12 z 22 | Další - Nejstarší