Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Cimrman - spanilá jízdaPlaneta ČeskoSolo: Star Wars StoryHledá se princeznaSolo: Star Wars Story 3D

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Pozor na rampouchy a sníh na střechách

Po značném spadu sněhu v posledních dnech se na střechách tvoří nebezpečné rampouchy a sněhové převisy. Velké množství sněhu na střechách může ohrožovat statiku budovy, majetek a lidské životy. Odpovědnost za bezpečný stav a údržbu střech mají výhradně majitelé objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví a majetek dalších osob.

Vyzýváme proto majitele objektů, aby v těchto dnech věnovali zvýšenou pozornost zimní údržbě střech spočívající zejména v bezpečném odstraňování rampouchů a sněhu nad frekventovanými chodníky a komunikacemi. Občany prosíme o ostražitost a všímavost, zda se nepohybují na nebezpečných místech pod střechami.

Plnění povinností majitelů domů v Tanvaldě při zimní údržbě střech nyní intenzivně kontroluje městská policie.

Vloženo: 18.01.2017
ilustrační foto

Výtah na radnici je již v provozu

Dne 6. 12. 2016 byl dán do provozu výtah v budově radnice. Jak jsme již dříve informovali, došlo ke stavbě výtahu po mnohaletém tápání a střetech názorů zda v historické budově tanvaldské radnice je vhodné nebo není vhodné vybudovat výtah, který by umožnil bezbariérový přístup do 1. a 2. poschodí.  Po konzultacích s odborníky a architekty byla zvolena varianta stavby moderního výtahu v ocelové, prosklené výtahové šachtě, s dvoustraně prosklenou kabinou, v prostoru mezi schodištěm. Jedná se o kompromisní řešení, které zásadně nenaruší historický interiér budovy. První ohlasy ze strany návštěvníků radnice na nový výtah jsou vesměs kladné. Výtah bude sloužit nejen imobilním občanům, ale usnadní přístup i starším lidem, kteří ve velké míře po zřízení výtahu volali. V souvislosti s výtahem bude v posledním lednovém týdnu 2017 přemístěna ze zadního traktu budovy pokladna MěÚ. Ta bude nově v 1. poschodí vedle kanceláří matriky a živnostenského úřadu.

Všechny tři budovy, v nichž se nachází pracoviště Městského úřadu Tanvald, tak mají bezbariérový přístup s výtahy.  Zřízení výtahu včetně souvisejících stavebních prací v budově radnice přišlo na  téměř 1.800.000 Kč. Město Tanvald celou částku zaplatilo z vlastních prostředků.

  

Vloženo: 07.12.2016
ilustrační foto

Vánoční trh ve Wittichenau

V sobotu 3. prosince se konal v partnerském městě Wittichenau v Německu vánoční trh, kterým provázela pro Wittichenau  typická  „Vánoční žena“. Tradičně se trhu zúčastnila Základní umělecká škola z Tanvaldu.  Vystoupil její pěvecký sbor  Harmonia s orchestrem školy. Jejich vystoupení mělo velký ohlas a svou profesionalitou a repertoárem bylo pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem. Vánoční trh ve Wittichenau opět obohatila firma Detoa Albrechtice v Jizerských horách stánkem s dřevěnými hračkami, o které je mezi místními v předvánočním čase zájem.

Na základě pozvání navštívila město Wittichenau delegace z Tanvaldu v čele se starostou města panem Vladimírem Vyhnálkem a také delegace z partnerského města Lubomierz v Polsku.  Vedení všech tří partnerských měst chtějí pokračovat v dobré spolupráci. Hostem města Wittichenau byl i senátor Jaroslav Zeman.

Další fotografie ve fotogalerii.

Vloženo: 05.12.2016
ilustrační foto

Dobrovolní hasiči roku

Dne 16. listopadu se v Laser Show Hall v Brně konal 6. ročník vyhlášení Ankety dobrovolní hasiči roku 2016. Náš sbor byl nominován v kategorii „Sbor dobrovolných hasičů oblast východ Čech“.

Slavnostní večer moderoval Petr Vondráček a spolu s ním se na pódiu objevila celá řádka významných lidí z řad hasičů a sponzorů této ankety. Vyhlašování jednotlivých kategorií se střídalo s vystoupením Dana Hůlky a Ilony Csákové, která je zároveň patronkou celé ankety.

Zhruba v polovině večera přišla na řadu naše kategorie. Obrovské napětí vystřídala neskutečná radost, když z úst vyhlašujícího první místo zaznělo TANVALD ŠUMBURK. V tu chvíli naši vyslanci v Brně vykřikli radostí a v hasičské zbrojnici v Tanvaldě propukly mohutné oslavy. Celý večer byl totiž přenášen živě na Fire TV. Záznam z tohoto večera bude vysílat 3. prosince Česká televize od 16.25 hodin na programu ČT2.

Pro náš sbor je to obrovský úspěch a odměna za naši práci. Toto ocenění zároveň pro nás bude na dlouhé měsíce hnacím motorem k ještě lepším výkonům a dobré reprezentaci města Tanvald.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v této anketě podpořili a zaslali nám svůj hlas, kterých v součtu bylo neuvěřitelných 959. Jen díky Vám jsme zvítězili. Děkujeme !!!

 SDH Tanvald Šumburk

 

Vloženo: 30.11.2016
ilustrační foto

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu v podvečer se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na zaplněném parkovišti v centru města měli všichni přítomní možnost vyslechnout a třeba si i společně s žáky a učiteli zdejší ZUŠ zazpívat vánoční koledy. Nechyběly ani živý betlém a bohaté občerstvení, o které se již tradičně postarali místní podnikatelé a spolky.

Fotogalerie zde

Vloženo: 29.11.2016

Informace o změnách jízdních řádů

Od neděle 11. prosince 2016 dochází ke změnám jízdních řádů ve veřejné dopravě. Jízdní řády a další potřebné informace naleznete na http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html.

I letos budou mít cestující možnost zakoupit si knižní jízdní řád (prodáván pro oblasti Jablonecko+Semilsko; Liberecko; Českolipsko). Prodejní cena je 20 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 5. prosince.  

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ Jablonecko,Tanvaldsko, Železnobrodsko

Vloženo: 28.11.2016
ilustrační foto

90 let Masarykovy školy Tanvald

V předvečer 17. listopadu si pedagogové Masarykovy školy v Tanvaldě připomněli 90. výročí od doby, kdy do dnešní školy vstoupili první žáci.

Slavnostního posezení se kromě bývalých pedagogů na čele s 93letým tělocvikářem Čestmírem Kožíškem a bývalou paní ředitelkou Janou Jenčkovou zúčastnili i představitelé města v čele se starostou Vladimírem Vyhnálkem a předsedou školské rady Richardem Seidelem.

Škola k tomuto výročí vydala zajímavou publikaci, na které se autorsky podílela kronikářka města Mgr. Anna Lišková, Doc. Ing. Jan Šálek CSc a vedení školy. Knihu si zájemci z řad bývalých pedagogů, žáků a studentů mohou obstarat v Masarykově škole u ředitelky Jany Prokešové.

Vloženo: 22.11.2016
ilustrační foto

Slavnostní otevření Střediska volného času Tanvald

V úterý 15. listopadu bylo za přítomnosti starostů, zastupitelů města a ředitelů škol otevřeno Středisko volného času Tanvald. Přítomní si prohlédli krásné a moderně vytvořené prostory, ředitelka Helena Beranová všechny seznámila s činností a možnostmi, které nově zrekonstruvaná budova nabízí. Starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek pohovořil o průběhu rekonstrukce a finančních nákladech, které město do rekonstrukce vložilo.

Suterénní prostory jsou proměněny  na volnočasový klub a informační centrum mládeže. Své místo zde najdou nejen školáci a studenti, ale i maminky s malými dětmi a senioři.

V letošním roce bylo otevřeno 47 zájmových útvarů, které navštěvuje na 500 dětí, studentů a dospělých z Tanvaldu a širokého okolí. Kromě pravidelné činnosti pořádá Středisko volného času Tanvald mnoho jednorázových akcí a spolupracuje se školami a zájmovými organizacemi ve městě Tanvald a okolí.

  

Vloženo: 21.11.2016
ilustrační foto

Radnice se konečně dočká výtahu

Po mnohaletém tápání a střetech názorů zda v historické budově tanvaldské radnice je vhodné nebo není vhodné postavit výtah, který by umožnil bezbariérový přístup do 1. a 2. poschodí, padlo rozhodnutí zde výtah zřídit. Po konzultacích s odborníky a architekty byla zvolena varianta stavby moderního výtahu v ocelové, prosklené výtahové šachtě, s dvoustraně prosklenou kabinou, v prostoru mezi schodištěm. Jedná se o kompromisní řešení, které zásadně nenaruší historický interiér budovy.

Výtah bude sloužit nejen imobilním občanům, ale usnadní přístup i starším lidem, kteří ve velké míře po zřízení výtahu volali. V souvislosti s výtahem bude od února 2017 přemístěna ze zadního traktu budovy pokladna MěÚ. Ta bude nově v 1. poschodí vedle kanceláří matriky a živnostenského úřadu.

Výtah bude zprovozněn začátkem prosince 2016.

Vloženo: 14.11.2016
ilustrační foto

Připojení k wifi na terminálu zdarma

Město Tanvald zajistilo bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wifi sítě na terminálu.

Po přihlášení je k dispozici pro každého maximálně jedna hodina připojení během 24 hodin. Pokryté by měly být autobusové zastávky a část vlakových nástupišť.

Název sítě je Tanvald-FREEWIFI.

Provozovatelem služby je společnost TFnet s.r.o.

Vloženo: 10.11.2016
Nejnovější - Předchozí | 11 z 22 | Další - Nejstarší