Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Tanvaldské slavnosti 2017

Hudební léto 2017

Po strništi bos

Velká oříšková loupež 2

Barry Seal: Nebeský gauner

Hurvínek a kouzelné muzeum

Po strništi bos

Barry Seal: Nebeský gauner

Z města a MěÚ

Tanvald a úspora emisí za rok 2016

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace složek komunálních odpadů, včetně obalových, město Tanvald v roce 2016 ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. a FCC Liberec s.r.o. opět přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, která byla tříděním odpadů v Tanvaldě dosažena, představuje u emisí CO2 ekv. 272,487 tun a u energie 6 722 829 MJ.

Městský úřad děkuje všem občanům města, kteří komunální odpad poctivě třídí.

Vloženo: 18.08.2017
ilustrační foto

Memoriál Karla Kaspera v běhu na kolečkových lyžích

V sobotu dne 26. 8. 2017 se v Tanvaldě uskuteční druhý ročník unikátního závodu ve sprintu na kolečkových lyžích. Start závodu je na silnici u ordinace MUDr. Poláčka, cíl u horní stanice sjezdovky na Výšině.

Závod začíná ve 14 hodin kvalifikací, po rozdělení do skupin se pojedou rozřazovací jízdy. Finálové skupiny odstartují okolo 16 hodin.

Závod se koná na počest dlouholetého trenéra tanvaldského lyžování Karla Kaspera. Zveme všechny příznivce tanvaldského lyžování. Občerstvení zajištěno.

Podrobnější informace naleznete na http://www.lyzovani-tanvald.cz.

Vloženo: 17.08.2017
ilustrační foto

Důležité upozornění - uzavření silnice Pod Špičákem

Z důvodu pořádání závodů v běhu na kolečkových lyžích bude v sobotu 26. 8. 2017 od 13 do 17 hodin uzavřena silnice Pod Špičákem v úseku od nemocnice po křižovatku u Hotelu Bon. 

Za případné komplikace se omlouváme.

Vloženo: 17.08.2017

Zahájení prací na opravě kanalizace v ulici Husova s napojením v ulici Krkonošská

Na základě jednání se zhotovitelem budou zahájeny práce na opravě kanalizace v ulici Husova s napojením v ulici Krkonošská dne 28.8.2017. Investorem akce je Severočeská vodárenská společnost, a.s., jejíž tiskovou zprávu zveřejňujeme v rámci tohoto sdělení.

V průběhu prací bude úplná uzavírka ul. Husova od křižovatky s ulicí Protifašistických bojovníků a velké dopravní omezení na I/10 ulice Krkonošská, která je páteřní komunikací města. V rámci úpravy provozu bude doprava v Krkonošské ulici od křižovatky u „ hotelu Koruna“ směr Desná vedena pouze jedním směrem a od Desné bude doprava vedena do České ulice (kolem koupaliště), kde bude též povolen provoz pouze jedním směrem.

Vloženo: 15.08.2017

Opravy místních komunikací v roce 2017

Dne 16.8.2017 budou zahájeny práce na realizaci chodníku k základní škole v ul. Raisova. V této ulici bude po dobu výstavby omezen provoz. Průběh prací je naplánován tak, aby chodník byl dokončen do nového školního roku. Záměrem stavby chodníku je zvýšení bezpečnosti dětí, které navštěvují základní školu na Šumburku.

Následovat budou další naplánované opravy chodníků a komunikací. Dne 21.8.2017 budou zahájeny práce na opravě chodníku v ulici U Lesíka za objektem čp. 615 – 619 u hlavních vstupů. Práce budou probíhat postupně tak, aby byl zajištěn přístup k jednotlivým vchodům do objektu. Následně bude provedena celoplošná oprava asfaltových povrchů komunikace a parkoviště u tohoto objektu. Termín realizace opravy komunikace bude upřesněn spolu s požadavkem na vyklizení parkoviště, protože zde po dobu realizace nebudou moci parkovat žádné automobily. Žádáme obyvatele, aby respektovali dopravní opatření a případné pokyny  zhotovitele.

Vloženo: 15.08.2017

Informace z nemocnice

Ve dnech 14.8. - 25.8.2017 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena  chirurgická ambulance v nemocnici.

Vloženo: 07.08.2017
ilustrační foto

Informace pro občany

Zastupitelům města byly pro zlepšení komunikace s občany zřízeny služební e-mailové adresy, které jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Vloženo: 04.08.2017
ilustrační foto

Černá skládka

1.8.2017 likvidovali pracovníci technických služeb města další černou skládku komunálního odpadu.

V posledních měsících se nám na území města rozmohl velký nešvar v podobě odkládání komunálního odpadu na místech k tomu neurčených a zakládání tak  černých skládek. O uplynulém víkendu zatím neznámý  výtečník  se takto zbavil svého odpadu vyvezením do trávy při cestě v Horské ulici. Vzhledem k tomu, že se mezi odpadky našli i dokumenty odkazující na jejich majitele, převzali  si celou záležitost k dořešení  strážníci městské  policie.

V této souvislosti všechny obyvatele upozorňujeme na toto přestupkové jednání a zároveň
i připomínáme možnost likvidace svého mimořádného odpadu po dohodě s pověřenou pracovnicí MěÚ na tel.: 483369554. 

Vloženo: 02.08.2017
ilustrační foto

Město Tanvald zve na koupaliště

V současném  horkém letním počasí jistě přijde vhod osvěžení  na místním koupališti v České ulici. Zveme vás tedy k jeho návštěvě. 

Otevřeno je  denně od 10:00-18:00 hodin. Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.

 

Vloženo: 02.08.2017
ilustrační foto

Tanvald se konečně zbaví ostudného domu v centru města

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21.6.2017 rozhodlo vykoupit za cenu 3.8 mil.Kč  objekt č.p. 425 v Žákově ulici na bývalém autobusovém nádraží v centru města. Na přelomu měsíce července a srpna má vlastník domu společnost  RIAL, s.r.o. zajistit vystěhování stávajících nájemníků domu a připravit jeho předání městu. Rada města na svém posledním zasedání  28.7.2017 schválila příslušnou kupní smlouvu a současně rozhodla o uvolnění finanční částky na zpracování projektu na plánovanou demolici objektu. Po  fyzickém převzetí domu  dojde ze strany města k jeho zabezpečení  proti vniknutí do doby demolice.  Zastupitelstvo města následně uvolní  finanční částku potřebnou dle projektu na její provedení.  Předpokládáme, že samotnou demolici objektu  a úpravu pozemku realizuje  firma vzešlá z výběrového řízení v posledním čtvrtletí letošního roku.

    

Vloženo: 02.08.2017
 1 z 17 | Další - Nejstarší