• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Výpis aktuality

Usnesení vlády České republiky a hejtmana Libereckého kraje - krizová opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. 5. 2020

Aktualizace ke dni 13. 5. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 5. 2020

Usnesení vlády České republik ze dne 30. dubna 2020 č. 493 


Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 4. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 4. 2020


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 23. 4. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 20/2020/COV19 ze dne 9. 4. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 4. 2020


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 24. 3. 2020


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 23. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 (vše PDF)

Nařízení hejtmana Libereckého kraje č. 9/2020/COV19 ze dne 23. 3. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 3. 2020


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 19. 3. 2020


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 18. 3. 2020

  • dokument ve formátu PDF (zákaz pohybu a pobytu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků, vymezení hodin pro nákupy pro osoby starší 65 let věku)

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 5/2020/COV19 ze dne 17. 3. 2020


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření ze dne 16. 3. 2020

  • dokument ve formátu PDF (doporučení pro seniory, prodej textilního materiálu a servis elektroniky a další usnesení)

Usnesení vlády a opatření obecné povahy ze dne 15. 3. 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (včetně zákazu volného pohybu osob na území celé ČR) + Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Opatření obecné povahy - zavedení dočasné ochrany vnitřních hranic ČR

Překračování vnitřních hranic ČR (+ vzor potvrzení pro přehraniční pracovníky)

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


Nařízení a usnesení vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (zakázání maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vyjmenovaných prodejen a další opatření)

Dokument v příloze ve formátu PDF


Nařízení a usnesení vlády České republiky ze dne 13. 3. 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Dokumenty v příloze ve formátu PDF


Nouzový stav - vyhlášen 12. 3. 2020

Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - formát PDF (jednotlivá opatření v příloze)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;

IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.