• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Výpis aktuality

ilustrační foto

Informace o letošní Rally Bohemia

Rada města Tanvald projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR o opětovné projednání žádosti o souhlas s průjezdem RZ Rally Bohemia v roce 2015. Rada města na základě kompromisu vzešlého z jednání 16.01.2015 mezi vedením města, obyvateli Českého Šumburku a zástupci pořádajícího Autoklubu Bohemia Sport v AČR rozhodla zrušit své usnesení č. 14/1/2015 ze dne 07. 01. 2015 a souhlasit s průjezdem RZ Desná – Desná v sobotu dne 11. 07. 2015 ulicemi Vítězná, Českošumburská a Český Šumburk v době od 13 do 23.30 hodin. Rada města bere na vědomí, že se pořadatel Rally Bohemia Autoklub Bohemia Sport v AČR zavazuje, že počínaje rokem 2016 nebude navrhovat trasu rychlostní zkoušky přes zastavěné území Českého Šumburku. 

 

Více než dvě desítky obyvatel Českého Šumburku přišly v pátek večer 16. ledna 2015 do místní sokolovny na jednání s pořadateli tradičního automobilového závodu Rally Bohemia. Důvodem setkání byl nesouhlas ze strany starosusedlíků s průjezdem jedné z rychlostních zkoušek rally přes jejich část Tanvaldu.  Ti po posledním ročníku svůj nesouhlas s průjezdem rally sepsali do otevřeného dopisu  zastupitelům města. Jako hlavní důvody svého nesouhlasu uvedli silný a obtěžující hluk, zápach, zvýšenou rychlost, nemožnost dostat se do zaměstnání a ze zaměstnání a strach o život domácích zvířat.

Zástupce pořádajícího Autoklubu Bohemia Sport v AČR Petr Pavlát, který je zároveň i vedoucím a stavitelem tratí Rally Bohemia 2015, požádal o možnost setkání s místními, na kterém by si obě strany celou záležitost vyjasnily. Rada města Tanvaldu totiž na základě požadavku obyvatel Českého Šumburku nevydala souhlasné stanovisko k žádosti o povolení uzavírky příslušné komunikace III. třídy, po které se rychlostní zkouška jede.     

Pan Pavlát společně s vedoucím rychlostní zkoušky trpělivě odpovídali na jejich argumentaci a současně se snažili vysvětlit obtíže, které pro ně, jako pořadatele tohoto závodu, nemožnost uskutečnění plánovaného průjezdu, působí. Svou argumentaci podpořil vyjádřením, že uvedená rychlostní zkouška byla ze strany odborné veřejnosti vyhodnocena jako nejhezčí rychlostní zkouška rallyových soutěží loňského roku na území České republiky. Zároveň vyslovil pochopení pro důvody místních obyvatel a požádal je o možnost uskutečnění letošního ročníku. Po více než dvouhodinové diskusi a vysvětlování se dospělo ke kompromisnímu řešení, které spočívá v toleranci letošního ročníku v navržené podobě s tím, že od roku 2016 bude trasa změněna tak, aby nevedla přes obydlenou část Českého Šumburku.

Autoklub Bohemia Sport v AČR na základě této dohody podal na MěÚ Tanvald žádost o znovuprojednání žádosti Rally Bohemia 2015.