cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Výpis aktuality

ilustrační foto

Město vyšlo vstříc poskytovateli sociálních služeb občanskému sdružení D.R.A.K.

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží objektu čp. 579, ul. U Školky, Tanvald ( objekt, ve kterém sídlí mateřská škola a Maják o.s.) od 1. září 2014 občanskému sdružení D.R.A.K. Liberec, které zde bude poskytovat sociální služby pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále odborné sociální poradenství a terénní programy. Provoz služeb bude zajištěn každý den.  Rada města rozhodla stanovit nájemné ve výši pouze 1.000,-- Kč ročně, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o občanské sdružení, které poskytuje bezplatné sociální služby občanům města a okolí.

Občanské sdružení D.R.A.K. ( spolek) zahájilo dne 1. 8. 2014  projekt č.  3640049: Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let  D.R.A.K.     Ukončení projektu bude ke dni  30. 4. 2016.

Projekt je podpořen Fondem pro nestátní neziskové organizace v rámci výzvy: 2. Děti a mládež v ohrožení v celkové výši 1 990 000 Kč.

Projekt se zaměřuje na děti se zdravotním postižením do 18 let a jejich rodiny žijící v Libereckém  kraji. Jeho cílem je podpořit rodiny individuálním, skupinovým poradenstvím, které pomůže rodinám zůstat pohromadě, ukáže jim způsob práce s postiženým dítětem, naučí základy autohygieny. Pro 50 dětí s handicapem a jejich zdravé sourozence přinese volnočasové aktivity, které pomohou seberealizaci dětí bez ohledu na jejich zdravotní postižení.

Cílovou skupinou projektu jsou a) děti se zdravotním postižením do 18 let věku; b) rodina starající se o zdravotně postižené dítě - rodiče, prarodiče, zdraví sourozenci, pěstouni z Libereckého kraje. Regionálně se projekt zaměřuje na tři lokality: Liberec, Turnov a Tanvald a dále se projekt zaměřuje na dvě sociálně vyloučené romské lokality Liberec a Tanvald.

Bc. Lenka Bobvošová, manažerka projektu