Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Vánoční stromekVětrno - Vánoční koncertVánoční zpíváníPředvánoční sportovní hryPat a Mat: Zimní radovánkyÚtok z hlubinČertí brkoBohemian Rhapsody

Z města a MěÚ

Záměr na pronájem bufetu s terasou a sportbarem a na provozování autokempu ve Víceúčelovém areálu – autokempu Tanvaldská kotlina

Zveřejnění záměru města na pronájem nebytových prostor v majetku města

Rada  města  Tanvald dne  14. 11. 2018  vydala usnesením č. 328/21/2018  záměr na pronájem bufetu s terasou a sportbarem a na provozování autokempu ve Víceúčelovém areálu – autokempu Tanvaldská kotlina.                                                                                               

Žádosti o pronájem bufetu a provozování autokempu případně připomínky k výše uvedenému záměru zasílejte písemně na Městský úřad Tanvald, odbor rozvoje a KV, pí Valešové,  tel. 483 369 554, do 15 dnů ode dne vydání tohoto záměru.

Vloženo: 22.11.2018
ilustrační foto

V Tanvaldě prověřovali připravenost krizového štábu

V úterý 20. listopadu dopoledne proběhlo na tanvaldské radnici prověřovací cvičení Krizového štábu ORP Tanvald. Byla nasimulována havárie linkového autobusu v prostoru vodního díla Souš, při které došlo k usmrcení několika osob a větší počet osob utrpělo zranění.

Cílem cvičení bylo:

  • Prověřit rizika havárie dopravního  prostředku s předpokladem několika mrtvých a většího počtu zraněných v odlehlé oblasti. 
  • Prověřit spolupráci s Krajským operačním střediskem integrovaného záchranného systému.
  • Prověřit možné dojezdové časy složek IZS. 
  • Prověřit možnou spolupráci s Policií ČR a městskou policií Tanvald, Desná, Frýdlant při dopravních uzavírkách prostoru. 
  • Prověřit dostupnost zdravotnických zařízení a kapacitu záchranné zdravotní služby. 
  • Prověřit možnost nasazení vrtulníku v horském terénu. 
  • Prověřit spojení v rámci Krizového plánu ORP Tanvald.
  • Vyhodnotit rizika kontaminace vodního zdroje a možnosti sanace kontaminované půdy.
  • Vyhodnotit ochranu vodního zdroje. 
  • Prověřit akceschopnost Krizového štábu ORP Tanvald.

Samotné cvičení proběhlo pouze v Krizovém štábu ORP Tanvald jako prověřovací, při kterém cvičila vybraná část krizového štábu na čele se starostou města Vladimírem Vyhnálkem. Samotné složky IZS nevyjížděly a ve štábu je zastupoval velitel místní stanice HZS LK David Patrman. Některé úkoly IZS byly plněny prověřovacím způsobem členy krizového štábu. Jako spolupracující složky se cvičení zúčastnili i OO PČR Tanvald, MP Desná a MěÚ Desná a rovněž i ORP Frýdlant.

Vloženo: 21.11.2018

Uzavření silnice II/290 v úseku Smědava - Souš

Na základě předpovědi (ČHMU Ústí nad Labem) sněhových srážek a teplot pod bodem mrazu, bude silnice II. třídy ev.č. 290 v úseku Smědava – Souš (km 20,87 – 28,26) do odvolání uzavřena od úterka 20.11.2018, 00:01 hod.

Vloženo: 19.11.2018
ilustrační foto

Veřejná sbírka „Maják pro Marušku“

Mateřské a dětské centrum Maják, z. s., U Školky 579, 46841 Tanvald, IČO 26533570

vyhlašuje

veřejnou sbírku „Maják pro Marušku“

dle zákona č. 117/2001 Sb., o  veřejných  sbírkách a o změně některých zákonů ( zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů,  

Finančním darem na transparentní účet 286015899/0300

mohou přispět počínaje dnem 18. 11. 2018  občané, podniky a další dárci.

Přispět lze též do tří pokladniček, které budou umístěny:

• v MDC Maják, U Školky 579 •

• v Infocentru Tanvald, Krkonošská 629 •

• Maškovo pekařství, Krkonošská  134 (ve městě) •

Marušce byla v srpnu diagnostikována akutní lymfoblastická leukemie krčních uzlin. Její dvouletý boj s nemocí začal pobytem na hemato-onkologickém oddělení v pražském Motole. S maminkou samoživitelkou je nyní doma v izolaci a denně dojíždí na chemoterapie. Více info na webu, fb nebo přímo v Majáku.

Z finančních prostředků veřejné sbírky se budou hradit léky, zdravotnický materiál, potravinové doplňky, rehabilitace, kompenzační pomůcky, dále úprava domácnosti na sterilní prostředí, desinfekční prostředky, ozdravné pobyty, náhrady cestovného do zdravotnických zařízení.

Tyto výdaje budou řádně vyúčtovány dle zákona.

Za jakýkoliv příspěvek srdečně děkujeme!

Pro potvrzení o poskytnutí daru při vyšším obnosu nás kontaktujte na mdc.majak@gmail.com

Vloženo: 19.11.2018

Stažení BIO nádob ze stanovišť tříděného odpadu

Ve středu 21.11.2018 bude poslední vývoz BIO nádob, poté budou staženy ze stanovišť tříděného odpadu.  V roce 2019 budou opět přistaveny dle klimatických podmínek.

Vloženo: 19.11.2018

Informace pro občany

Neuvolněná místostarostka paní MDDr. Daniela Šebestová bude ve své kanceláři ve druhém patře radnice přítomna pravidelně ve středu od 7.30 do 9.30 hodin a v pátek od 12 do 14 hodin.

Vloženo: 16.11.2018
ilustrační foto

Nabídka zvýhodněných sezónních skipasů 2018/2019 pro děti a mládež v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák

SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městem Tanvald připravila pro zimní sezónu 2018/2019 nabídku zvýhodněných sezónních skipasů pro děti a mládež ve věku do 18 let s trvalým pobytem v Tanvaldě. Tyto karty budou nepřenosné (s fotem), platné pouze pro lyžařský areál Tanvaldský Špičák.

Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené do 1.11.2012)  za cenu 1.900 Kč, bez večerního lyžování 1.100 Kč  (oficiální cena 2.900 Kč)

Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené do 1.11.2003)  za cenu 3.000 Kč, bez večerního lyžování 2.300 Kč  (oficiální cena 5.000 Kč)

Mládež ve věku od 16 do 18 let (narození do 1.11.2000) za cenu 3.800 Kč, bez večerního lyžování 3.300 Kč (oficiální cena 6.500 Kč)

Zájemci se mohou přihlásit v Městském infocentru v Tanvaldě do úterý 4. prosince 2018 do 17 hodin.

Hotové skipasy budou vystaveny přímo na pokladně střediska Tanvaldský Špičák po zahájení zimní sezony, kde Vás i vyfotí a proběhne platba za kartu včetně vratné zálohy ve výši 100 Kč.

Vloženo: 16.11.2018
ilustrační foto

Nové parkoviště u objektu č.p.552

Koncem října bylo dáno do užívání nové parkoviště pro osobní automobily v ulici Palackého na Výšině. Firma SIZ z Velkých Hamrů zde během necelých 2 měsíců vybudovala  22 nových parkovacích míst, které výrazně vylepšují situaci s parkovacími místy v dané lokalitě. Cena díla se přiblížila částce 1.200.000 Kč  s tím, že firma v rámci zakázky provede také terénní úpravy pod objektem č.p. 552.   

 

Vloženo: 07.11.2018
ilustrační foto

Vladimír Vyhnálek opětovně zvolen starostou Tanvaldu

Ve středu 31.10.2018 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti radnice proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města pro volební období 2018-2022.

Vladimír Vyhnálek (VOLBA PRO MĚSTO) byl opětovně zvolen starostou, Antonín Bělonožník (TANVALĎÁCI) bude pokračovat ve funkci uvolněného místostarosty a do funkce neuvolněné místostarostky byla nově zvolena Daniela Šebestová (Společně pro Tanvald).

Letošní komunální volby v Tanvaldě vynesly do jednadvacetičlenného zastupitelstva města celkem 11 nových tváří. Značnou obměnu zaznamenala i sedmičlenná rada města, do které byli krom starosty a místostarostů nově zvoleni Lukáš Černý (Společně pro Tanvald) a Tomáš Zítko (VOLBA PRO MĚSTO). Dalšími členy rady města se stali Hana Preislerová (ZA BEZPEČNÉ MĚSTO TANVALD) a Jaroslav Týl (VOLBA PRO MĚSTO). Do čela finančního výboru byl zvolen Jan Prašivka (VOLBA PRO MĚSTO), místopředsedou pak Vladimír Josífek ml. (TANVALĎÁCI). Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Daniel Šimek (ANO 2011), místopředsedkyní pak Michaela Stehnová (TANVALĎÁCI).

Zastupitelé se shodli na ustanovení nového výboru pro rozvoj cestovního ruchu, do jehož čela byl zvolen Lukáš Černý (Společně pro Tanvald) a jeho místopředsedkyní byla zvolena  Jana Tůmová (VOLBA PRO MĚSTO).

Příští  zasedání nově ustanoveného zastupitelstva města je plánováno na středu 19.prosince 2018 od 16 hodin. Na něm se krom jiného bude projednávat rozpočet města pro rok 2019.

Všem nově zvoleným zastupitelům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich práci pro město.

 

Vloženo: 01.11.2018

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

06.11.2018 (08:00 - 16:00) - plánovaná odstávka č. 110060622857

Tanvald - Tanvald

Jižní
360 , 446 , 469 , 493
Letná
417 , 418 , 432 , 465 , 541 , 542 , 622 , 655
Na Svahu
438 , 439 , 471
Nad Výtopnou
410 , 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 480 , 520 , 544
Nemocniční
314
Okružní
501 , 509 , 510 , 511 , 512 , 513 , 514 , 521 , 522 , 523 , 524 , 536 , 537 , 538 , 539
Palackého
24 , 433 , 456 , 501
Pod Špičákem
190/90E , 191 , 211 , 285 , 289 , 290 , 298 , 314 , 315 , 356 , 392 , 403 , 406 , 434 , 462 , 463 , 464 , 475 , 480 , 490 , 492 , 497 , 546 , 580 , 592 , 605 , 606 , 607 , 608 , 609 , 621 , 8
Radniční
117, 125, 131, 494, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 540, 542, 543, 547, 602, 603, 78, 79, 80, parc.č. 777
Slunná
447, 448, 458, 496
Tanvald
parc.č. 1420, parc.č. 1571
U Rozvodny
491, 581, 620
U Stadionu
524
U Školky
560, 561, 579
Větrná
558, 559
Vnitřní
556, 568, 569, 570, 571

Vloženo: 21.09.2018
 1 z 24 | Další - Nejstarší