Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
THJTHJ_2ČarodějniceV husí kůžiAvengers: Infinity War 3DKrálíček PetrAvengers: Infinity War

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Putovní výstava revitalizovaných lokalit typu brownfields v Libereckém kraji

Liberecký kraj ve spolupráci se Svazkem obcí Mikroregion Tanvaldsko a ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. pořádá putovní výstavu „Revitalizovaných brownfields Libereckého kraje“. Výstavu můžete vidět v Kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldě od 15. dubna do 15. května 2018, vždy při filmovém, divadelním a kulturním představení.

 

Vloženo: 18.04.2018
ilustrační foto

Slavnostní zahájení 62. ročníku festivalu vážné hudby Tanvaldské hudební jaro 2018

V pátek 13. dubna  se konal zahajovací koncert Tanvaldského hudebního jara 2018. Letošní 62. ročník tradičního festivalu je opravdu výjimečný, a to nejenom pro převzatou záštitu ze strany hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ale především slavnostním křtem nového klavíru Petrof v hodnotě dva miliony korun. Samotný festival byl zahájen tradiční vernisáží výstavy dětských prací z výtvarné soutěže na téma Má vlast vyhlášené Střediskem volného času Tanvald a hudebním i tanečním vystoupením žáků Základní umělecké školy Tanvald. První koncert letošního festivalu byl věnován významnému klavíristovi, profesoru klavírní hry Karlu Hoffmeisterovi (1868-1952). Ke klavírnímu recitálu byla přizvána přední česká klavíristka Jitka Čechová. Ta svou interpretací melodií Bedřicha Smetany klavír pokřtila. Zaplněný sál si tak poprvé mohl náležitě vychutnat krásné melodie na úžasném nástroji světoznámé značky Petrof z Hradce Králové. Největší dík však patří štědrému donátorovi, který si přeje zůstat v anonymitě. Bez něho by Tanvald klavír neměl.

Další fotografie ve fotogalerii.

Vloženo: 16.04.2018
ilustrační foto

Město hledá zájemce na provoz koupaliště

Město Tanvald hledá zájemce na provoz koupaliště v České ulici na měsíce červenec – srpen 2018. Zájemci se mohou hlásit na odboru rozvoje a KV do 07.05.2018, kde získají podrobné informace.

 

Vloženo: 11.04.2018
ilustrační foto

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Zasedání Zastupitelstva města Tanvald se bude konat ve středu 25. dubna 2018 od 16 hodin ve velké zasedací síni radnice. Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou v sekci Správa města. Odkaz na přímý přenos bude opět na stránkách města v sekci online přenosy.

 

 

 

Vloženo: 20.04.2018
ilustrační foto

Skatepark v České ulici otevřen

Skatepark v České ulici je opět v provozu každý den.

.

Vloženo: 04.04.2018
ilustrační foto

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Město Tanvald obdrželo od ministerstva průmyslu a obchodu účelovou investiční dotaci ve výši 1.617.441 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v Programu EFEKT 2018. Celkové náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení se předpokládají ve výši cca 4,4 mil. Kč. V programu EFEKT 2018 je počítáno s rekonstrukcí veřejného osvětlení ve třech částech města - Horní Tanvald, Žďár a Český Šumburk. Dojde zde k výměně stávajících svítidel za nová s LED technologií a k částečnému doplnění o nové světelné body tak, aby byly komunikace osvětleny dle platných norem. Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele celé akce. Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v uvedených lokalitách se předpokládá do konce letošního roku.

Vloženo: 29.03.2018
ilustrační foto

"Dům hrůzy" už je minulostí

Demolice objektu č.p. 425, Žákova ul., Tanvald byla zahájena v polovině března ihned jak katastr nemovitostí přepsal vlastnictví tohoto objektu na město Tanvald. Tento víkend proběhlo zbourání objektu. V dalších dnech dojde k urovnání povrchu a k jeho zatravnění. Ukončení předpokládáme v měsíci dubnu.  Protože všechny pozemky s výjimkou objektu č.p. 144 jsou v majetku města, vznikne zde velice zajímavý prostor pro případnou výstavbu. Otázku využití celého prostoru by mělo řešit až zastupitelstvo města, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Fotografie z bourání objektu zde

Vloženo: 28.03.2018
ilustrační foto

Hotel BON opět vyhrál v soutěži CZECH HOTEL AWARDS 2018

HOTEL BON získal v nejprestižnější hotelové události roku v soutěži CZECH HOTEL AWARDS 2018  již podruhé první místo v kategorii tříhvězdičkových hotelů v Libereckém kraji. Hotel Bon, tak přispívá k rozvoji turistického ruchu a dobrého jména města Tanvald.

Vloženo: 28.03.2018

I v roce 2018 podpoří město odkanalizování nemovitostí

Rada města schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč fyzické osobě vlastnící rodinný dům v Tanvaldě, která v roce 2018 uskuteční odkanalizování své nemovitosti v Tanvaldě dle platných předpisů, čímž se rozumí:

-    vybudování vodního díla sloužícího k čištění odpadních vod s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (stavba biologického septiku se zemním filtrem s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku nebo stavba domovní čistírny odpadních vod s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku);

-    vybudování kanalizační přípojky na kanalizační řad svedený na centrální čistírnu odpadních vod.

Zveřejňujeme program pro poskytování těchto účelových dotací. Žadatelé mohou podat žádost na Městském úřadu Tanvald, odboru rozvoje a KV od 9. dubna 2018 na tomto formuláři.

Vloženo: 07.03.2018
ilustrační foto

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Upozorňujeme občany na včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou a podáváme informace k vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů. Toto platí do 30. 6. 2018. Po 1. 7. 2018 nastanou změny ve výši správních poplatků za mimořádně rychlé, až expresní vyřízení a za vydání nového občanského průkazu anebo cestovního pasu.

 

Vloženo: 21.03.2018
 1 z 22 | Další - Nejstarší