Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Tanvaldské hudební létoDrahá legracePříšerky z vesmíruJurský svět: Zánik říšePat a Mat znovu v akciJim Knoflík, Lukáš a lokomotiva EmaJsem božská

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana

Fotografie ze třináctého ročníku Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana jsou k nahlédnutí ve fotogalerii a video je k dispozici na serveru youtube.

Vloženo: 15.06.2018
ilustrační foto

Změny při vyřizování agendy řidičských průkazů od 1. července 2018

Dne 1. 7. 2018 (neděle) nabývá účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Zmíněná novelizace s sebou přináší změny, které spočívají zejména v částečném rozvolnění místní příslušnosti na úseku agendy řidičů a dále v digitalizaci fotografií a podpisů.  Pro občany to znamená pohodlnějšího podání žádosti o řidičský průkaz bez nutnosti dodávat papírovou fotografii, případně podání žádosti i mimo své trvalé bydliště.

Z těchto důvodů (úprava technických zařízení)  bude přepážka řidičských průkazů na odboru dopravy MěÚ Tanvald ve dnech 28.6. a 29.6.2018 (čtvrtek, pátek) zcela uzavřena. Dne 02.07.2018 (pondělí ) bude opět plný provoz v rozsahu úředních hodin.

Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků. Za výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma. Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního poplatku je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.

Vloženo: 04.06.2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. 

Podrobnosti jsou uvedeny v následujích souborech:

Vloženo: 04.06.2018

Příprava železničního jízdního řádu 2018/19

Informujeme Vás, že jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 na http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 13. července 2018 na e-mail: info@korid.cz nebo písemně KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec. Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k červnovému termínu změn v roce 2019. 

Vloženo: 12.06.2018

Změny v autobusové dopravě

Vzhledem k opravám na pozemních komunikacích dojde ke změně u autobusové linky 744 (Tanvald – Desná – Albrechtice v Jiz.h. – Jiřetín p.B. – Smržovka – Tanvald). První etapa z pohledu veřejné linkové dopravy bude již od 10. (resp. 11.) června. Potřebné informace naleznete na  zde.

Vloženo: 05.06.2018

Zápis do základní umělecké školy

Základní umělecká škola Tanvald vyhlašuje ZÁPIS pro školní rok 2018/2019

► hudební obor

► taneční obor

► výtvarný obor

Pěvecké sbory:

HLÁSKY                - pro děti pěti až osmileté

MELODIA             - pro děti devíti až dvanáctileté

Zápis probíhá ve všech oborech během června vždy v odpoledních hodinách od 14.00 – 17.00 hod.,

do hudebního oboru a pěveckých sborů v ul. Nemocniční čp. 339,

do výtvarného a tanečního oboru v ul. Komenského čp. 301 (vedle gymnázia).

Bližší informace na telefonních číslech: hudební obor – 483 394 610, výtvarný a taneční obor – 483 394 337 a na www.zustanvald.cz

Vloženo: 05.06.2018
ilustrační foto

1. krajské sportovní hry seniorů v Tanvaldu

Video z 1. krajských sportovních her seniorů v Tanvaldu je ke zhlédnutí na youtubu zde:

https://www.youtube.com/watch?v=TbS90648aso

Fotografie Mgr. Bělonožníka zde

Vloženo: 31.05.2018
ilustrační foto

Posilovací stroje – senior klub Výšina

Město Tanvald využilo aktuální nabídku Nadačního fondu zdravého životního stylu ve spolupráci s firmou COLMEX a realizovalo venkovní fitness koutek v areálu senior klubu na sídlišti Výšina. Dotace na pořízení posilovacích prvků byla ve výši 55 % z celkových nákladů, město zaplatilo 99.990 Kč. Byly instalovány čtyři posilovací stroje, které jsou určeny pro kompletní protažení těla, procvičení horních a dolních končetin. Přijďte si tyto stroje vyzkoušet všichni, kdo chcete zachovávat zdravý životní styl nebo prostě jen prožít aktivně svůj volný čas. Nikdy není pozdě udělat něco pro svoje zdraví.

 

Vloženo: 28.05.2018
ilustrační foto

Nové dětské hřiště na sídlišti na Šumburku

Koncem dubna začala výstavba nového dětského hřiště za bytovým domem č.p. 570 – 571 ul. Vítězná, část Šumburk nad Desnou. Na stávající dětské hřiště byly instalovány nové herní prvky. Celkové náklady na vybudování hřiště činily 203 tis. Kč. Již brzy si budou moci děti nové hřiště prvně vyzkoušet. Dnes skončila technologická přestávka, do kdy nebylo možné herní prvky používat. Tak už jen zbývá dětem popřát, aby si nové prolézačky, houpačky, pískoviště užily a hurá na hřiště.

Vloženo: 28.05.2018
ilustrační foto

Jmenování ředitelek příspěvkových organizací

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění jmenovala:

paní Mgr. Janu Duňkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace, s účinností od 01. 08. 2018 na šest let, tj. do 31. 07. 2024;

paní Mgr. Petru Jedličkovou Šimůnkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace, s účinností od 01. 08. 2018 na šest let, tj. do 31. 07. 2024;

Vloženo: 24.05.2018
 1 z 23 | Další - Nejstarší