Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Tanvaldské hudební létoLetní Country ZábavaHotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 3DMamma Mia! Here We Go AgainAnt-Man a Wasp 3DChata na prodej

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Parky prošly rekonstrukcí

V září 2015 se město Tanvald rozhodlo revitalizovat čtyři  staré, přerostlé a málo udržované parky: u kruhového objezdu, u fontány, u památníku T.G.M. a u gymnázia, a uvolnilo finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. S projektovými návrhy na podobu městských parků a potřebnými financemi byli zastupitelé opakovaně seznamováni na schůzích zastupitelstva a v zápisech z jednání rady města. Až třetí pokus v roce 2017 o získání dotace na revitalizaci městských parků (bez parku u gymnázia) byl pro město úspěšný.

Občané i návštěvníci Tanvaldu mohou již nyní obdivovat novou tvář parků nacházejících se v centrální části města. V co nejkratším čase budou ještě doplněny o lavičky a odpadkové koše, které byly u subdodavatele reklamované z důvodu zaslání jiného typu.
Finální podoba však bude zřejmá až na jaře příštího roku, kdy již bude vzrostlý trávník a nově obrazí keře a stromy.
Zakázku na základě výběrového řízení vyhrála a realizovala firma Diké zahrady Příšovice, která  za realizaci všech 3 parků dle smlouvy obdrží 2.032.741 Kč. Součástí smlouvy je  závazek firmy Diké zajistit na své náklady veškeré práce spojené s předmětem smlouvy (zalévání, pletí, střih,...) do 30.6.2019 a do 24 měsíců od realizace zakázky nahrazovat všechny neživé rostliny.
Úprava původní fontány a vybudování zábradlí v parku u kruhového objezdu si vyžádalo investici v hodnotě 1.068.144 Kč.
Projekční a administrativní náklady na tento projekt činily 313.055 Kč.
Dotace OPŽP získaná na všechny 3 parky je ve výši 765.162,44 Kč.

Celkem přišla kompletní revitalizace parků dle projektu z roku 2017 městskou kasu na cca 2.650.000 Kč.

Pro úplnost je nutné dodat, že neúspěšné žádosti podávané v letech 2015 a 2016 stály město dohromady 159.500 Kč (nutné projekty a administrace).

Třetí pokus o dotaci byl úspěšný a výsledek můžete vidět ve fotogalerii.

Vloženo: 12.07.2018

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

V sekci „Geotermální elektrárna“ je obsaženo vyjádření Městského úřadu Tanvald k dalšímu postupu v řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

Vloženo: 10.07.2018
ilustrační foto

Koupaliště se těší na vaši návštěvu

Koupaliště v České ulici je otevřeno od 10 do 18 hod. V případě špatného počasí je uzavřené. Vstupné pro dospělé je 40 Kč, pro děti a seniory ve výši 20 Kč.

 

Vloženo: 10.07.2018

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 10.07.2018

Změna v ordinacích praktických lékařů

Oznamujeme Vám plánovanou změnu v ordinacích praktických lékařů pro dospělé  v Tanvaldě, jejíž příprava začne 1.9.2018 a plně funkční bude od 1.1.2019.  Z personálních a provozních důvodů  se  domluvili  MUDr. Stuchlík s MUDr. Drobníkem  o  sloučení jejich tanvaldských praxí, které se nachází ve stejné budově.  V takto vzniklé ordinaci bude pracovat  MUDr. Pokorová. Dále dojde k rozšíření stávajícího provozu rehabilitace.  Pacienti, kteří dosud byli registrovaní u MUDr Stuchlíka v tanvaldské ordinaci se můžou registrovat u paní doktorky Pokorové. Věříme, že tímto krokem se  zlepší především celková dostupnost zdravotní péče  v Tanvaldě  (ordinační hodiny  pět dní v týdnu).

 

Vloženo: 29.06.2018

Výluková opatření na autobusových linkách

Informujeme vás o aktualizaci termínu druhé uzavírky, která se týká spojení mezi Albrechticemi v Jiz. h., Jiřetínem p. B. a Tanvaldem, na linkách 741, 744 a 795.

Více na http://www.iidol.cz/aktuality/3302:pozor-uzavirky-mezi-tanvaldem-a-albrechticemi-v-jiz-horach-aktualizace.html

 

Vloženo: 28.06.2018
ilustrační foto

Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana

Fotografie ze třináctého ročníku Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana jsou k nahlédnutí ve fotogalerii a video je k dispozici na serveru youtube.

Vloženo: 15.06.2018
ilustrační foto

Změny při vyřizování agendy řidičských průkazů od 1. července 2018

Dne 1. 7. 2018 (neděle) nabývá účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Zmíněná novelizace s sebou přináší změny, které spočívají zejména v částečném rozvolnění místní příslušnosti na úseku agendy řidičů a dále v digitalizaci fotografií a podpisů.  Pro občany to znamená pohodlnějšího podání žádosti o řidičský průkaz bez nutnosti dodávat papírovou fotografii, případně podání žádosti i mimo své trvalé bydliště.

Z těchto důvodů (úprava technických zařízení)  bude přepážka řidičských průkazů na odboru dopravy MěÚ Tanvald ve dnech 28.6. a 29.6.2018 (čtvrtek, pátek) zcela uzavřena. Dne 02.07.2018 (pondělí ) bude opět plný provoz v rozsahu úředních hodin.

Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků. Za výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma. Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního poplatku je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.

Vloženo: 04.06.2018

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. 

Podrobnosti jsou uvedeny v následujích souborech:

Vloženo: 04.06.2018

Příprava železničního jízdního řádu 2018/19

Informujeme Vás, že jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 na http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 13. července 2018 na e-mail: info@korid.cz nebo písemně KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec. Připomínky zaslané v pozdějším termínu bude možné posoudit a případně zohlednit k červnovému termínu změn v roce 2019. 

Vloženo: 12.06.2018
 1 z 23 | Další - Nejstarší