Úřední deskaMěstský úřadKontakty MěÚZastupitelstvo a radaZpravodaj

Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství

Informujeme Vás, že oprávnění žadatelé (vedoucí volnočasových kroužků, včelaři, zemědělci, spolky a další organizace působící v oblasti životního prostředí a zemědělství)  mohou podat žádost o dotaci z programů Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství.

Bližší informace k jednotlivým programům jsou k dispozici na dotačním webu Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi

Návrh projektu a přípravu žádosti je vhodné konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu.


Rozšíření úředních hodin pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou využít na územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ikona souborurozšířené úřední hodiny v období 23. až 31. ledna 2023.

Rozšíření úředních hodin se netýká územních pracovišť v Novém Boru, Tanvaldu, Železném Brodě a Frýdlantě, která budou v provozu pouze v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.


Obrazek portálu
load