Fotogalerie

Fotogalerie - knihovna > 2017

 
9011_s.jpg

„Co mě baví“

– tradiční výstava prací našich čtenářů
 
7664_s.jpg

Mateřinky na návštěvě knihovny

v březnu nás navštívily děti z MŠ U Školky Tanvald a MŠ Šumburk Tanvald. Společně jsme si prošli knihovnou, prohlíželi knihy a nakonec jsme si zasoutěžili. Děti se pokusily alespoň koutkem oka zahlédnout našeho neposedu skřítka Knižníčka, který jim tak hezky popletl pohádku a dohlíží na čtenáře u nás v knihovně
 
7687_s.jpg

Národní obrození, Marie Kubátová a Dobrodružství

to jsou názvy tří besed, kterými prošli žáci 6., 7. a 8. tříd ze ZŠ Masarykova Zásada. Osmáci se proměnili ve sběratele lidové slovesnosti (utvářeli příběh ze střípků slov). Šesťáci zkoušeli porozumět textu v krkonošském nářečí a následně jej převyprávět. A Sedmáci se ponořili do tajemných hlubin knih, ve kterých hledali nápovědu pro vyřešení tajenky.
 
8774_s.jpg

Patchwork bez jehel a nití

výstava prací paní Zelenkové Květy
 
7951_s.jpg

Prvňáčci v knihovně

V měsíci červnu naši knihovnu navštívili prvňáčci ze ZŠ Masarykovy - Tanvald Šumburk . Děti se nejprve proměnili ve vagónky a projeli si celou knihovnu. Pak jsme si ukázali značení a hledání knih v dětském oddělení a děti si při poslechu pohádky o Machu a Šebestové vybarvily záložky do knížek.
 
7709_s.jpg

Recyklohrátky, aneb jak to vidíme do budoucna

výstava prací studentů Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald
 
sbírka pro útulky v knihovně

Sbírka krmiv pro opuštěná a hendikepovaná zvířata v útulcích

Od listopadu do prosince u nás v knihovně probíhala sbírka krmiv pro opuštěná a hendikepovaná zvířata v útulcích v našem regionu. Tato sbírka byla součástí projektu „Kde končí svět 2017-2018“ s podtitulem Já jsem tvůj člověk. Projekt byl vyhlášen v červnu loňského roku SKIP ČR – sekcí Klubu dětských knihoven. V předvánočním čase jsme tuto nadílku krmiv  předali do dvou útulků pro opuštěná zvířata - Dášenku v Pasekách a Azyl Pes z Krásného Lesa u Frýdlantu. Pracovníci útulků a jejich svěřenci děkují všem, kteří přispěli do této sbírky
 
autorka vítězka soutěže Adriana Habová, MŠ U Školky  Tanvald

Skřítek Knižníček

výstava obrázků z výtvarné soutěže pro děti z mateřských škol, které byly u nás na knihovnické hodince.
 
8627_s.jpg

Týden knihoven 2017

Ve dnech od 2. –11.10. nás v rámci akce navštívilo na 142 dětí z 2.-5. tříd Masarykovy ZŠ Tanvald. Druháčci se proměnili v knihovníky. Půjčovali a vraceli knihy čtenářům, opravovali a hledali knihy dle seznamu. Nakonec si jednu malou knížtičku, pro kterou vyrobili a ozdobili obal, odnesli darem z knihovny domů. Chtěly bychom poděkovat našim čtenářům za vstřícnost a trpělivost v čase, kdy je obsluhovali „malí knihovníci“. Třeťáci a čtvrťáci se setkali a povídali si s MVDr. Pospíšilovou Klárou, která píše knihy pod pseudonymem Hoffmanová Klára. Obě setkání s naší regionální spisovatelkou byla nezapomenutelná. Děti měly spousty dotazů, které se týkaly nejen jejich domácích mazlíčků, ale chovu zvířátek vůbec a napjatě poslouchaly četbu příběhů z veterinární praxe. Děkujeme paní Pospíšilové Kláře za krásný dar pro čtenáře naší knihovny, knihu Cesty, která vyšla v tomto roce. Dále bychom chtěly poděkovat za vstřícnost a ochotu s jakou přijala pozvání k našim malým čtenářům. Páťáci se v besedě „Máme rádi zvířata“ seznámili s osudy psa Rézinky z knihy: Pes hledá člověka. Sami pak hledali, jak pečovat o zvířátka v našem knihovním fondu. A nakonec se prostřednictvím knih potkali i se zvířaty ze světa fantazie.
 
7961_s.jpg

Úvodní hodina v knihovně

Před koncem školního roku naší knihovnu navštívili a žáci 7.třídy ze ZŠ Sportovní Tanvald Sedmáci si prošli knihovnu a seznámili se s různými formami vyhledávání knih. Následně rozděleni do skupinek vyhledávali knihy dle zadání.
 
8986_s.jpg

Vánoční výstavy v knihovně

Naše knihovna ve spolupráci s Oddělením sociální práce a sociálních služeb města Tanvaldu se snaží v rámci svých možností podporovat organizace pomáhající lidem s handicapem. Tyto organizace tak mají možnost využívat výstavních prostor knihovny k propagaci své činnosti. Občanská sdružení z našeho regionu tak již několik let pořádají prodejní výstavy. V prosince v knihovně proběhly tyto akce: „Vánoční výstava“ – výstava prací klientů sociálně terapeutické dílny společnosti Dolmen, z.ú „ Vánoční svět“ – tradiční prodejní výstava prací klientů Domova Harcov pro osoby se zdravotním postižením v Liberci výstava prací klientů domova pro osoby se zdravotním postižením v Raspěnavě
 
7722_s.jpg

Velikonoční výstava

výstava dílek dětí ze Střediska volného času, p.o. v Tanvaldě
 
7731_s.jpg

Veselé velikonoce

výstava výrobků Chráněných dílen Občanského sdružení D.R.A.K., z.s.
 
8070_s.jpg

ZUŠKA vystavuje

závěrečná výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Tanvald pod vedením p. Hadravové Jany
 
 
Vytvořeno 25.10.2021 12:57:04 | přečteno 4248x | tana
load