Fotogalerie

Fotogalerie > 2013

 
1991_s.jpg

Vánoční setkání s vůní skořice a jehličí …

Senior klub Tanvald uspořádal 17. prosince v Domě pro seniory na Šumburku vánoční setkání. Vánočními koledami potěšily děti z mateřské školy a hudební talent ukázal i MUDr. Drobník. Hezké vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku popřál přítomným místostarosta města pan Josef Průcha.
 
1986_s.jpg

Adventní koncert Kantorů

V pátek 13. prosince 2013 navštívila tanvaldské kino JAS Járy Cimrmana folková skupina Kantoři s adventním koncertem Dobrý večer Tobě. Návštěvníci prožili krásný večer při vánočních písních a koledách z různých koutů Evropy a seznámili se s netypickými hudebními nástroji. Samozřejmě že nechyběly ani klasické české vánoční písně a koledy, které si s chutí zazpívalo i publikum.
 
1894_s.jpg

Tradiční vánoční posezení s panem starostou

V Domě s pečovatelskou službou na Šumburku proběhlo tradiční vánoční setkání starosty pana Petra Poláka a místostarosty pana Josefa Průchy se seniory.
 
1929_s.jpg

Zájezd do Bautzenu

30. listopadu 2013 uspořádalo město Tanvald zájezd na vánoční trhy do Bautzenu. Účastníci zájezdu tak mohli nasát pravou vánoční atmosféru na jednom z nejstarších vánočních trhů v Německu.
 
1863_s.jpg

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 30. listopadu odpoledne přivítal Tanvald adventní čas rozsvícením vánočního stromu. Takováto akce proběhla v Tanvaldě poprvé a těšila se i přes nepřízeň počasí velkému zájmu veřejnosti. Prostranství centrálního parkoviště bylo zcela zaplněno návštěvníky. Přítomné přivítal starosta města pan Petr Polák krátkým proslovem. Poté vystoupili se svým programem žáci a učitelé Základní umělecké školy v Tanvaldě. V krásném živém betlému si mohly děti pohladit ovečky a v půl páté se jim rozzářila očka nad rozsvíceným stromem. Malé děti potěšily i „štědré báby“, které jim rozdávaly adventní kalendáře.
 
1821_s.jpg

Putování vánočního stromu

V letošním roce přivítal Tanvald adventní čas rozsvícením vánočního stromu. K tomuto účelu byl vybrán volně rostoucí strom na sídlišti Výšina, který se již svým vzrůstem nehodí do městské zástavby. Strom byl v pondělí 25. listopadu pokácen pracovníky technických služeb a za pomocí autojeřábu p. Polešovského přenesen a poté připevněn na tahač firmy SIZ s.r.o., který ho bezpečně dopravil na centrální parkoviště. Zde byl ukotven ve speciálně připraveném otvoru, který zhotovili pracovníci technických služeb.
 
1785_s.jpg

Svěcení sochy sv. Josefa na Světlé

Z území České republiky byly od roku 1989 odcizeny tisíce uměleckých děl. Toto se nevyhnulo ani soše sv. Josefa, kamenné plastice drobné lidové architektury ze Světlé. Tato kulturní památka byla navrácena prostřednictvím Ministerstva kultury ČR po dlouhých 8 letech zpět do České republiky a předána vlastníkovi. V roce 2013 byla socha restaurována MgA. Ondřejem Sklenářem a navrácena na své původní místo. Na financování obnovy této kulturní památky přispěl soukromým vlastníkům stát prostřednictvím dotačního titulu Ministerstva kultury ČR. Slavnostní svěcení sochy sv. Josefa proběhlo dne 16.11.2013, soše požehnal P. Pavel Aichler. Krátkým projevem přivítal přítomné místostarosta města pan Josef Průcha.
 
1686_s.jpg

Den vzniku samostatného československého státu

Státní svátek 28. října jsme si v Tanvaldě připomněli 26. října 2013. Věnec u pomníku T.G.Masaryka položili starosta Tanvaldu Petr Polák a velitelé družstev SDH Šumburk.
 
1396_s.jpg

Josef Zimovčák v Tanvaldě

Ve čtvrtek 10. října nás poctil svou návštěvou pan Josef Zimovčák, který měl v našem kině dopoledne přednášku pro děti z místních škol a večer přednášku pro dospělé. Josef Zimovčák je významným českým sportovcem, velocipedistou. Nedílně je spojen s projektem Na kole dětem, který podporuje onkologicky nemocné děti a Josef Zimovčák je jeho patronem a hlavním organizátorem. I výtěžek z přednášek v kině Jas Járy Cimrmana šel na podporu nadačního fondu Josefa Zimovčáka www.nakoledetem.cz. Zároveň tento významný projekt ocenilo i Město Tanvald částkou 10.000Kč, kterou panu Zimovčákovi předal pan místostarosta Josef Průcha.
 
1255_s.jpg

Kino včera a dnes...

Akci za poznáním městského kina JAS Járy Cimrmana připravil Senior klub Tanvald. Zajímavé odpoledne zahájil místostarosta města pan Josef Průcha. S historií i současností kina seznámil přítomné pan Richard Seidel, tajemník MěÚ Tanvald. Do promítací kabiny pozval a vše ukázal a vysvětlil dlouholetý promítač pan Karel Klaban.
 
1223_s.jpg

Zájezd seniorů do Spreewaldu

Ve čtvrtek 12. září se uskutečnil tradiční zájezd pro seniory. Účastníci zájezdu si prohlédli malebný Spreewald, projeli se na lodičkách a navštívili i partnerské město Wittichenau. Jednalo se o náhradní termín, protože jarní zájezd musel být zrušen z důvodu povodní v Německu. Tentokrát počasí výletníkům přálo.
 
 
Vytvořeno 22.10.2021 10:31:44 | přečteno 87454x | Ondřej Oliva
load