Úvodní > Městský úřad > Zastupitelstvo, rada, výbory

Zastupitelstvo, rada, výbory

Pro volební období 2014 -2018 má Zastupitelstvo města Tanvald 21 členů a jsou jimi:

 • p. Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta města
 • p. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta města
 • pí Hana Preislerová, místostarostka města
 • pí Kateřina Bonnanová
 • p. MUDr. Jiří Buchar
 • p. Václav Černý
 • p. Miloslav Doležal
 • p. Vladimír Josífek
 • p. Mgr. Vladimír Josífek
 • p. Ing. Milan Kozák
 • p. Ing. Jaroslav Mikš
 • p. Ing. Jan Palme
 • p. Josef Průcha
 • pí Bc. Livia Steinerová
 • p. Mgr. Aleš Strýček
 • pí Ing. Iva Svárovská
 • pí Bc. Zdeňka Synovcová
 • p. Daniel Šimek
 • pí MUDr. Ivana Šťastná
 • p. MUDr. Martin Šťastný
 • p. RNDr. Jaroslav Týl


Jednací řád Zastupitelstva města Tanvald je k dispozici zde.

Pro volební období 2014 -2018 má Rada města Tanvald 7 členů a jsou jimi:

 • p. Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta města
 • p. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta města
 • pí Hana Preislerová, místostarostka města
 • p. Ing. Milan Kozák
 • p. Daniel Šimek
 • p. MUDr. Martin Šťastný
 • p. RNDr. Jaroslav Týl
   

Zastupitelstvo města zřídilo své iniciativní a kontr. orgány - finanční výbor a kontrolní výbor:

KONTROLNÍ  VÝBOR

Předseda

p. Ing. Jaroslav Mikš

Místopředseda

p. Ivo Hochman

Členové

 • pí Mgr. Věra Anderová
 • pí Eva Bláhová
 • p. Miroslav Daníček
 • p. Jiří Josífek
 • p. Bc. Zdeňka Synovcová
 • p. Mgr. Josef Šourek
 • p. Ing. Ilja Vulterýn

FINANČNÍ  VÝBOR

Předseda

p. Mgr. Vladimír Josífek

Místopředseda

Ing. Jan Palme                      

Členové

 • pí Alena Borská
 • p. Vladimír Josífek
 • p. Mgr. Ivana Müllerová
 • p. Ing. Jiří Podlešák
 • p. Mgr. Martin Semecký
 • pí Michaela Stehnová
 • pí Ing. Věra Černá

ŠKOLSKÝ VÝBOR

Předseda

p. Mgr. Antonín Bělonožník

Místopředseda

pí Mgr. Věra Anderová

Členové

 • pí Mgr. Eva Albrechtová
 • pí Mgr. Vlasta Josífková
 • pí Mgr. Eva Hýsková
 • pí Lenka Nedvědová
 • p. RNDr. Jaroslav Týl
 • p. Daniel Šimek
 • pí Mgr. Helena Šírová