Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

THJ 2017

	Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/18

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Ghost in the Shell 3D

Z města a MěÚ

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 23.3.2017 stavební úřad přerušil územní řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 27.03.2017
ilustrační foto

Zateplení sportovní haly

V letošním roce město Tanvald vypsalo veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu č.p. 588, TANVALD“. Na realizaci akce získalo město dotaci z OPŽP. Projekt řeší energetické úspory v objektu sportovní haly a to zateplením objektu včetně spojovacího krčku, rekonstrukci vzduchotechniky, úpravu otopné soustavy, nové měření a regulaci systému. Cílem projektu je úspora energií, snížení emisí a provozních nákladů a tím zlepšení životního prostředí. V těchto dnech se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami jednotlivých účastníků a příští týden proběhne jednání hodnotící komise, která bude nabídky posuzovat. Opětovné zprovoznění sportovní haly je plánováno na začátek nového školního roku.

Vloženo: 24.03.2017
ilustrační foto

Revitalizace městského stadionu

Na začátku měsíce dubna se rozběhnou práce na revitalizaci městského stadionu na sídlišti Výšina. Záměrem města je, z již zastaralého a jednostranně využívaného sportoviště, vybudovat víceúčelový areál, který bude sloužit celoročně sportovcům a široké veřejnosti. Každý návštěvník si určitě vybere z rozmanité nabídky ploch určených pro různá sportovní odvětví. Mimo atletické dráhy zde vznikne in-line dráha, plochy pro skok do výšky a do dálky a pro badminton, plocha s prvky workoutu, boulder stěna, kurt pro plážový volejbal a další. Pro potřeby školní družiny zde bude vybudováno venkovní víceúčelové hřiště. V zimním období se počítá s tím, že na spodním hřišti  bude kluziště. Součástí této revitalizace je i vybudování osvětlení víceúčelového hřiště a vnější spojovací lávky do 2. NP sousední budovy č.p. 589 ul. Sportovní. Město má zájem na vytvoření vhodných podmínek pro posílení výchovy ke sportu a zdravému životnímu stylu, neboť město Tanvald vždy bývalo a chce být i nadále městem, kde to sportem žije. 

Koordinační situace stadionu zde

Vloženo: 23.03.2017

Nabídka volné pracovní pozice

Tanvaldská bytová společnost, s.r.o., Protifašistických bojovníků 183, 468 41 Tanvald přijme do trvalého pracovního poměru zaměstnance, který bude vykonávat práci účetní společnosti. Společnost Tabys s.r.o. zajišťuje účetní služby pro společenství vlastníků bytových jednotek, pro vlastníky domů v Tanvaldě a okolí (rozúčtování nákladů za údržbu, opravu, služby v domech a bytech).

Více informací zde

Vloženo: 24.03.2017

Nabídka volné pracovní pozice

Tanvaldská bytová společnost, s.r.o., Protifašistických bojovníků 183, 468 41 Tanvald přijme do pracovního poměru zaměstnance, který bude vykonávat práci technika správy, údržby bytového fondu. Společnost zajišťuje prostřednictvím technika služby pro vlastníky domů, bytů v Tanvaldě a okolí, které jsou svěřeny Tanvaldské bytové společnosti s.r.o. do správy.

Více informací  zde

Vloženo: 23.03.2017

Výluky na železniční trati

Na železniční trati č. 036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna, v úseku Tanvald - Kořenov, budou ve dnech 3., 4., 5., 6. a 7. dubna 2017 vždy v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. probíhat železniční výluky. Důvodem je výřez porostu.  
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Autobusy náhradní dopravy budou nahrazovat v úseku Tanvald - Kořenov a opačně vlaky Os 2650, Os 2653, Os 2655, Os 2654, Os 2615, v úseku Tanvald - Harrachov a opačně vlaky Os 2652, Os 2657 a v úseku Tanvald - Desná-Riedlova vila a opačně vlaky Os 2611, Os 2618, Os 2659, Os 2656, Os 2620.
Po dobu výluk bude v úseku s náhradní autobusovou dopravou a u vlaků Os 2653 a Os 2615 také v úseku Kořenov - Harrachov platit výlukový jízdní řád.

Vloženo: 22.03.2017
ilustrační foto

Oznámení občanům

Od 30. března 2017 budou na stanoviště tříděného odpadu opět rozmístěny hnědé nádoby na bioodpad. První svoz bioodpadu z těchto nádob se uskuteční v následujícím týdnu.

Vloženo: 15.03.2017
ilustrační foto

Technické služby dostaly nový nosič kontejnerů

Město Tanvald v minulých dnech pořídilo pro své technické služby nový nosič kontejnerů za traktor. Zároveň byly pořízeny i vhodné kontejnery na svoz komunálního odpadu, zejména bioodpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně ve městě. Vedení města i technických služeb si od pořízení nosiče s příslušnými kontejnery slibují především zkvalitnění svozu a likvidace bioodpadu jak z městských ploch veřejné zeleně, tak i od občanů při větších zásazích do zeleně na jejich soukromých pozemcích. Novou technikou bude možno svážet i stavební suť a různé jiné sypké materiály. V neposlední řadě bude usnadněna i práce pracovníků střediska technických služeb.  

Vloženo: 15.03.2017

3.5.2017 od 9.00 do 15.00 »
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/18

Ředitelství Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace oznamuje, že společný Zápis dětí do MŠ Tanvald (pro MŠ Radniční, MŠ U Školky a MŠ Wolkerova) se uskuteční 3.5.2017 – od 9.00 do 15.00 hod. v budově MŠ Tanvald – Radniční 540.

K zápisu přineste :

  • Čitelně vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Cizinci – doklad o povoleném pobytu

Upozornění - od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let věku ( § 34 odst. 1 školského zákona).

Kritéria přijetí do MŠ pro rok 2017 (formát PDF).

Vloženo: 14.03.2017

Kácení stromů u sportovní haly

Dnes pracovníci technických služeb města dokončili kácení stromů u sportovní haly na sídlišti Výšina. Důvodem kácení těchto stromů je připravovaná akce „Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu č.p. 588, TANVALD“, na kterou město získalo dotaci z OPŽP. Odstraněny byly stromy, které by překážely při zateplování obálky budovy a v budoucnu by novou fasádu poškozovaly. Náhradní výsadba v letošním roce nebude realizována, jelikož záměrem města Tanvald je příprava projektu revitalizace celého území před základní školou a vedle bývalého nákupního střediska.  

Vloženo: 13.03.2017
 1 z 14 | Další - Nejstarší