Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
My Little Pony FilmBajkeřiEsa z pralesaThor: Ragnarok

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Realizace digitálního povodňového plánu a varovných systémů města Tanvald

V současné době se realizuje Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald. Město uspělo se žádostí o dotaci z OPŽP, prioritní osa 1.4. Preventivní protipovodňová opatření. Celkové náklady na tuto akci činí 6 108 605,- Kč včetně DPH (ceny jsou vytažené ze smluv o dílo). Cílem projektu je významně rozšířit a podpořit předpovědní a hlásné povodňové služby i lokální varovný systém. Tedy nepřetržité získávání dat o povodňovém nebezpečí v co největším možném předstihu a s co největší spolehlivostí. Dále pak tato data využít ve struktuře orgánů řešících ochranu obyvatelstva i ochranu před škodami na majetku města, občanů a životním prostředí.

Vloženo: 17.10.2017
ilustrační foto

Přestavba Nemocnice Tanvald

Naše městská nemocnice je v provozu  pro občany města Tanvaldu a okolí  již od roku 1889. Za tuto dobu došlo k modernizaci  budovy nemocnice i celého areálu několikrát. V roce 2016 byla zahájena největší  investiční akce v novodobé historii Nemocnice Tanvald s.r.o., dostavba stávající budovy.  Práce probíhaly za nepřetržitého provozu nemocnice a veškeré činnosti spojené s přestavbou byly plánovány a řešeny tak, aby nedocházelo k omezení činnosti nemocnice a ke snížení kvality služeb poskytovaných pacientům. V říjnu 2017 bude přestavba dokončena a zkolaudována. V listopadu proběhne oficiální otevření jednotlivých oddělení. Tato dostavba umožní rozšíření  poskytovaných zdravotních  služeb. Dojde k rozšíření interní lůžkové části a nárůstu počtu lůžek pro poskytování následné intenzivní a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Další změnou bude přesun rehabilitačního oddělení do větších a pro pacienty lépe přístupných prostor v přízemí. V průběhu následujícího roku, tedy v roce 2018, dojde ke zprovoznění dostavbou rozšířených oddělení. Rozšířením provozu vznikne několik desítek nových pracovních míst. Již v současné době nemocnice zaměstnává přes 220 zaměstnanců a je největším zaměstnavatelem v Tanvaldu a okolí. Vedení společnosti a zaměstnanci nemocnice se těší na spokojené pacienty, kterým tak budou moci poskytnout ještě lepší zázemí a kvalitnější služby.

 

Vloženo: 17.10.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

V úterý dne 24.10.2017 od 07:00 do 17:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce: Tanvald
Pod Špičákem 597
Údolí Kamenice 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 32, 79, 82, 98, 119, 127, 141, 151, 164, 187, 208, 223, 240, 251, 252, 303, 325, 335, 337, 375, 396, 402, 404, 405, 430, 436, 474, 481, 485, 489, 586, 597, 610, 624, 632
Valašská 3, 7, 20, 33, 80, 83, 87, 97, 107, 138, 171, 174, 182, 200, 206, 207, 280, 591, 597, 633, 646
č.p.:/č.orient. bez ulic : 7, 11/81, 13/19, 14, 16, 88, 126, 183, 204/16, 355, 662
 

Vloženo: 17.10.2017
ilustrační foto

Setkání s občany

Pokračuje podzimní série setkávání občanů se starostou a vedením města. Již proběhly besedy v hasičárně na Šumburku, ve Scolarestu na Výšině a v sokolovně na Českém Šumburku. Starosta informoval o dění ve městě v tomto roce a o plánech na nejbližší období např. o sportovní hale, o městském stadionu, o nákupu piana, o opravách komunikací, o demolici objektu č.p. 425 v Žákově ulici. Občané se dotazovali na řešení problémů, které je trápí – vývoj situace s geotermální elektrárnou, parkování, výtluky na komunikacích, odpady apod. Srdečně Vás zveme na besedu v úterý 17.10.2017 ve Žďáře u Hanzlíčků a ve středu 18.10.2017 na Horní Tanvald U Dubu, vždy od 18 hodin.

 

Vloženo: 16.10.2017
ilustrační foto

Demolice lávky u bývalého nákupního střediska

Příští týden budou zahájeny práce na demolici lávky u bývalého nákupního střediska Výšina, ul. Horská. V pondělí proběhnou přípravné práce. V průběhu provádění demoličních prací bude úplná uzavírka ul. Horská v úseku stavby. Žádáme občany o respektování dočasného dopravního značení. Obousměrná objízdná trasa bude vyznačena.

 

Vloženo: 13.10.2017
ilustrační foto

Telefonická spojení do volebních místností

Více zde

Vloženo: 12.10.2017
ilustrační foto

Prvňáčci na návštěvě u starosty

Žáci I. tříd Základní školy Tanvald, Sportovní navštívili spolu se svými třídními učiteli Denisou Klingerovou a Ladislavem Ouhrabkou starostu města Vladimíra Vyhnálka. Starosta prvňáčky provedl po radnici, ukázal jim obřadní síň, velkou zasedací místnost a seznámil je s tím, co se na radnici dělá. V pracovně starosty si děti mohly prohlédnout mimo jiné i prapor města. Starosta zodpověděl dětem všechny jejich zvídavé dotazy a na závěr jim předal malý dáreček v podobě pytlíku na mobil.

Vloženo: 11.10.2017
ilustrační foto

HAF 2017 se vydařil

Ve dnech  6. a 7. října 2017 proběhl 49. ročník přehlídky Humor v amatérském filmu HAF 2017. Děkujeme všem soutěžícím za účast a divákům za hojnou účast.

Výsledková listina - zde.

Videozáznam 49. ročníku HAF - zde

Fotogalerie - zde

Vloženo: 09.10.2017

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 05.10.2017

Sběr nebezpečných odpadů

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci s firmou FCC Liberec provede v sobotu dne 21. 10. 2017 mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru.

Vloženo: 04.10.2017
 1 z 19 | Další - Nejstarší