Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
PůtaPračlověkVěčně tvá nevěrnáAkta Pentagon: Skrytá válka

Z města a MěÚ

Cena za likvidaci odpadu

V rozpočtu 2018 je počítáno i s částkou cca 2,5 mil Kč na pokrytí vícenákladů na likvidaci odpadů, abychom byli schopni ponechat sazbu poplatku za likvidaci odpadů ve výši 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Vloženo: 29.12.2017
ilustrační foto

Cena tepla v roce 2018

Díky dlouhodobému promyšlenému vedení a rozvoji společnosti Teplárenství Tanvald,s.r.o. se nám i nadále daří zajistit i pro rok 2018  široko daleko nejnižší cenu tepelné energie. 

Více než 2/3 domácností našeho města si v této chvíli užívá exkluzivní ceny 430 Kč/GJ.

Vloženo: 29.12.2017
ilustrační foto

Nová mapová aplikace "GEOPORTÁL TANVALD" v provozu

V odkaze https://tanvald.obce.gepro.cz/#/ , který je dále umístěn na internetových stránkách města Tanvald na úvodní straně (v levé části dole)  a v sekci Správa Města (v odkazech Územní plány a ÚAP ORP Tanvald)  je možné nahlížet do nové mapové aplikace „Geoportál Tanvald“, který nahrazuje aplikaci MISYS-WEB. Tato aplikace slouží hlavně ke zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti s možností načtení dalších mapových podkladů a dat pro území ORP Tanvald. Podrobný výpis funkcí je popsán v návodu k aplikaci, který je umístěn u zmíněných odkazů.

Jsou zde např. zveřejněny aktuální výkresy z územních plánů obcí ORP Tanvald, katastrální mapy, jevy/údaje  z územně analytických podkladů, údaje z RÚIAN, turistické mapy, popisná a evidenční čísla, vymezení chráněných a záplavových území, je zde možnost i vyhledávat adresy a parcelní čísla apod.

Vloženo: 20.12.2017
ilustrační foto

Tradiční předvánoční návštěva z partnerského města Wittichenau

Ve čtvrtek navštívila naše město delegace z partnerského města Wittichenau na čele se starostou Markusem Poschem. Došlo tak na již tradiční vánoční setkání, při kterém se vedení obou měst informuje o dění  ve svém městě za uplynulý kalendářní rok. Příští rok společně oslavíme již 25. výročí  partnerství. I přípravě oslav tohoto výročí bylo věnováno příjemné posezení ve vánočně vyzdobené zasedací místnosti radnice. Následně byl pro hosty přichystán malý koncert žáků místní ZUŠ v kině Jas Járy Cimrmana. 

Vloženo: 15.12.2017
ilustrační foto

Každoroční setkání vedení města se seniory

V pondělí 4. a 11.12.2017 proběhly tradiční vánoční setkání se starostou v Penzionu pro seniory a v Domě s pečovatelskou službou. Jako již každým rokem obyvatelé obou domů se mohli zeptat na dění ve městě a případně i sdělit vlastní návrhy na to, co jim v Tanvaldě chybí.

Vloženo: 15.12.2017

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání účastníků územního řízení proti územnímu rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ postoupil stavební úřad k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 06.12.2017
ilustrační foto

Ve městě byly dokončeny plánované akce

Během listopadu byla dokončená rekonstrukce městské haly na Výšině. Vedení města Tanvald se povedlo na rekonstrukci získat dotaci cca 8 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí. Hala byla kompletně zateplena, byla provedena výměna vzduchotechniky, včetně osazení moderní klimatizací od jablonecké firmy Atrea, využívající rekuperaci tepla. Nový vzhled haly koresponduje s politikou vedení města, které postupně revitalizuje celé sídliště a zároveň se snaží, aby byly objekty v majetku města co nejúspornější.

Další významnou investiční akcí města bylo vybudování nových parkovacích míst a obnova asfaltových povrchů v ulicích: Větrná, U Lesíka, Horská. Také na sídlišti Šumburk a u ZŠ Masarykovy na Šumburku. Po osvětlení parku a vyčlenění asistentů prevence kriminality u vchodu do školy, je chodník dalším přispěním města ke zvýšení bezpečnosti našich školáků ze šumburské základní školy.

Na Výšině bylo vyměněno staré a zkorodované zábradlí za nové. Na jaře pak bude proveden nátěr a doplnění pochozího povrchu za nesmekající při námraze.

Další fotografie jsou ve fotogalerii.

Vloženo: 22.11.2017
ilustrační foto

Beseda o kriminalitě mládeže

Více jak 250 žáků osmých a devátých tříd tanvaldských základních škol, základní školy z Desné a studentů Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald se zúčastnilo v městském kině Jas Járy Cimrmana besedy s  Mgr. Pavlem Kuřátkem, zástupcem vedoucího věznice ve Valdicích, na téma Od návyku k závislosti. Beseda ke kriminalitě mládeže se zaměřením na zneužívání návykových a psychotropních látek trvala bezmála tři hodiny a  pro mládež byla velice poučná a zajímavá.

Vloženo: 08.11.2017
ilustrační foto

Nabídka zvýhodněných sezónních skipasů 2017/2018 pro děti a mládež v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák

SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městem Tanvald připravila pro zimní sezónu 2017/2018 nabídku zvýhodněných sezónních skipasů pro děti a mládež ve věku do 18 let s trvalým pobytem v Tanvaldě. Tyto karty budou nepřenosné (s fotem), platné pouze pro lyžařský areál Tanvaldský Špičák.

Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené do 1.11.2011)  za cenu 1.900 Kč bez večerního lyžování 1.100 Kč  (oficiální cena 3.300 Kč)

Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené do 1.11.2002)  za cenu 2.800 Kč bez večerního lyžování 2.100 Kč  (oficiální cena 5.100 Kč)

Mládež ve věku od 16 do 18 let (narození do 1.11.1999) za cenu 3.500 Kč bez večerního lyžování 3.000 Kč (oficiální cena 6.200 Kč)

Zájemci se mohou přihlásit v Městském infocentru v Tanvaldě do úterý 5. prosince 2017 do 17 hodin.

Hotové skipasy budou vystaveny přímo na pokladně střediska Tanvaldský Špičák po zahájení zimní sezony, kde Vás i vyfotí a proběhne platba za kartu včetně vratné zálohy ve výši 100 Kč.

Vloženo: 02.11.2017
ilustrační foto

Demolice lávky u bývalého nákupního střediska

Jak jsme Vás již informovali, v minulých dnech byla provedena demolice lávky u nákupního střediska na sídlišti Výšina. V současné době probíhají dokončovací práce a je odvážena suť včetně zeminy, která pokrývala asfaltobetonovou vozovku a zajišťovala její ochranu před pádem betonových kusů. Předpoklad zprovoznění ulice Horská je od úterý 24.10.2017, nejpozději ve středu 25.10.2017, jelikož májí být provedeny terénní úpravy na svahu u pravé mostní podpory směrem k základní škole. Práce budou ještě probíhat na opravě sloupů u kraje ochozu bývalého nákupního střediska, z tohoto důvodu bude uzavřen stávající průchod. Zastupitelstvu města při rozhodování o opravě lávky byla předložena zpráva, ve které byl uveden odhad cen projektanta na opravu lávky a na její demolici. Náklady na opravu lávky byly ve výši více jak 6 mil. Kč a náklady na demolici jsou ve výši 670 tis. Kč. Vzhledem k vysoké ceně opravy rozhodlo zastupitelstvo lávku odstranit bez další náhrady. V následujícím období se zastupitelé budou zabývat otázkou existence části tohoto nákupního střediska, které je ve vlastnictví města a je z poloviny nevyužívané, a samotnou revitalizací území mezi školou a bytovým objektem v ulici Horská č.p.577 a 578 a plochou směřující k bývalému internátu.

Demolice lávky ve fotogalerii.

Vloženo: 24.10.2017
Nejnovější - Předchozí | 2 z 20 | Další - Nejstarší