Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Pes ro(c)ku

Bába z ledu

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu v podvečer se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na zaplněném parkovišti v centru města měli všichni přítomní možnost vyslechnout a třeba si i společně s žáky a učiteli zdejší ZUŠ zazpívat vánoční koledy. Nechyběly ani živý betlém a bohaté občerstvení, o které se již tradičně postarali místní podnikatelé a spolky.

Fotogalerie zde

Vloženo: 29.11.2016

Informace o změnách jízdních řádů

Od neděle 11. prosince 2016 dochází ke změnám jízdních řádů ve veřejné dopravě. Jízdní řády a další potřebné informace naleznete na http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html.

I letos budou mít cestující možnost zakoupit si knižní jízdní řád (prodáván pro oblasti Jablonecko+Semilsko; Liberecko; Českolipsko). Prodejní cena je 20 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 5. prosince.  

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ Jablonecko,Tanvaldsko, Železnobrodsko

Vloženo: 28.11.2016
ilustrační foto

90 let Masarykovy školy Tanvald

V předvečer 17. listopadu si pedagogové Masarykovy školy v Tanvaldě připomněli 90. výročí od doby, kdy do dnešní školy vstoupili první žáci.

Slavnostního posezení se kromě bývalých pedagogů na čele s 93letým tělocvikářem Čestmírem Kožíškem a bývalou paní ředitelkou Janou Jenčkovou zúčastnili i představitelé města v čele se starostou Vladimírem Vyhnálkem a předsedou školské rady Richardem Seidelem.

Škola k tomuto výročí vydala zajímavou publikaci, na které se autorsky podílela kronikářka města Mgr. Anna Lišková, Doc. Ing. Jan Šálek CSc a vedení školy. Knihu si zájemci z řad bývalých pedagogů, žáků a studentů mohou obstarat v Masarykově škole u ředitelky Jany Prokešové.

Vloženo: 22.11.2016
ilustrační foto

Slavnostní otevření Střediska volného času Tanvald

V úterý 15. listopadu bylo za přítomnosti starostů, zastupitelů města a ředitelů škol otevřeno Středisko volného času Tanvald. Přítomní si prohlédli krásné a moderně vytvořené prostory, ředitelka Helena Beranová všechny seznámila s činností a možnostmi, které nově zrekonstruvaná budova nabízí. Starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek pohovořil o průběhu rekonstrukce a finančních nákladech, které město do rekonstrukce vložilo.

Suterénní prostory jsou proměněny  na volnočasový klub a informační centrum mládeže. Své místo zde najdou nejen školáci a studenti, ale i maminky s malými dětmi a senioři.

V letošním roce bylo otevřeno 47 zájmových útvarů, které navštěvuje na 500 dětí, studentů a dospělých z Tanvaldu a širokého okolí. Kromě pravidelné činnosti pořádá Středisko volného času Tanvald mnoho jednorázových akcí a spolupracuje se školami a zájmovými organizacemi ve městě Tanvald a okolí.

  

Vloženo: 21.11.2016
ilustrační foto

Radnice se konečně dočká výtahu

Po mnohaletém tápání a střetech názorů zda v historické budově tanvaldské radnice je vhodné nebo není vhodné postavit výtah, který by umožnil bezbariérový přístup do 1. a 2. poschodí, padlo rozhodnutí zde výtah zřídit. Po konzultacích s odborníky a architekty byla zvolena varianta stavby moderního výtahu v ocelové, prosklené výtahové šachtě, s dvoustraně prosklenou kabinou, v prostoru mezi schodištěm. Jedná se o kompromisní řešení, které zásadně nenaruší historický interiér budovy.

Výtah bude sloužit nejen imobilním občanům, ale usnadní přístup i starším lidem, kteří ve velké míře po zřízení výtahu volali. V souvislosti s výtahem bude od února 2017 přemístěna ze zadního traktu budovy pokladna MěÚ. Ta bude nově v 1. poschodí vedle kanceláří matriky a živnostenského úřadu.

Výtah bude zprovozněn začátkem prosince 2016.

Vloženo: 14.11.2016
ilustrační foto

Připojení k wifi na terminálu zdarma

Město Tanvald zajistilo bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wifi sítě na terminálu.

Po přihlášení je k dispozici pro každého maximálně jedna hodina připojení během 24 hodin. Pokryté by měly být autobusové zastávky a část vlakových nástupišť.

Název sítě je Tanvald-FREEWIFI.

Provozovatelem služby je společnost TFnet s.r.o.

Vloženo: 10.11.2016
ilustrační foto

Skatepark v České ulici byl předán veřejnosti do užívání

V úterý byl v České ulici otevřen nový skatepark. Město iniciovalo jeho vznik z důvodu častých stížností na chování skateboardistů, hlavně v lokalitě sídliště Výšina. Nové místo si toto sportoviště našlo nedaleko místního koupaliště na pozemku, který donedávna působil neudržovaně a nevzhledně. Nad dodržováním provozního řádu sportoviště budou po dohodě dohlížet strážníci Městské policie Tanvald a Obvodního oddělení Policie ČR Tanvald.

Provozní řád skateparku.

  

Vloženo: 02.11.2016

To nejlepší z oslav Půlstoletí s Cimrmanem v Tanvaldě

V sobotu 1. října 2016 proběhly v Tanvaldě a okolí oslavy zahájení padesáté sezóny Divadla Járy Cimrmana.

Celou událost si můžete připomenout krátkým videem a případně i v naší fotogalerii.

Nové video od pana Lukáše Müllera je zde (od 8 minut 25 s).

Vloženo: 07.10.2016
ilustrační foto

Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 proběhly volby do Zastupitelstva Libereckého kraje.

V sedmi volebních okrscích našeho města dosáhla volební účast 30.05 %. Podrobné výsledky hlasování naleznete zde.

Vedení města děkuje všem za bezchybnou organizaci a průběh voleb.

Fotografie z voleb naleznete v sekci Fotogalerie.

Vloženo: 10.10.2016
ilustrační foto

O revitalizaci parku Šumburk

Město Tanvald pokračuje ve své snaze o zvelebování veřejného prostoru a podpory setkávání a života ve městě. Dalším z projektů, který město realizuje je „Revitalizace parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou. Již v loňském roce město tento projekt zahájilo, kdy byly z bezpečnostních důvodů provedeny některé velmi akutní zásahy, spočívající v pokácení 2 ks stromů a ošetření stromů, které bezprostředně ohrožovaly své okolí a hrozilo ublížení na zdraví. V letošním roce v jarních měsících byly pokáceny další stromy, jejichž ponechání na stanovišti by bylo velmi rizikové. Celkem tyto práce přišly město na 44.735,- Kč. Dále byl park v letošním roce i osvětlen, byla provedena instalace esteticky vhodného veřejného osvětlení. Celkové náklady na osvětlení byly ve výši 133.100,- Kč.

Na revitalizaci parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou byl vypracován projekt, který byl podkladem pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. Město Tanvald se žádostí uspělo a byla na tento projekt přiznána účelová dotace  z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 8. Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů,  což představuje  částku 67.500,- Kč. V průběhu měsíce října a listopadu budou práce na projektu pokračovat. Bude provedeno ošetření 18 ks stromů zdravotními a bezpečnostními řezy a dosadba 8 ks nových stromů. Veškeré ošetření stromů se provádí stromolezeckou technikou, která je pro stromy nejšetrnější. V tomto projektu byla zohledněna i biodiverzita, kdy ve smysluplných případech budou ponechány stabilní a estetické pahýly na podporu osídlení jinými organismy (hnízdní dutiny, brouci).

Park vytváří příjemné odpočinkové prostředí pro obyvatele a návštěvníky Tanvaldu.

Vloženo: 07.10.2016
Nejnovější - Předchozí | 2 z 13 | Další - Nejstarší