Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Vánoční zpívání na schodechMůj život CuketkyStar Wars: Poslední z JediůPřání k máníStar Wars: Poslední z Jediů 3DFerdinandŠpindl

Z města a MěÚ

Uzavření silnice okolo Souše

Vzhledem k předpovědi (ČHMU Ústí nad Labem) sněhových srážek a teplot pod bodem mrazu, bude silnice II. třídy ev.č. 290 v úseku Smědava – Souš (km 20,78 až 28,26) do odvolání uzavřena od úterý 14.11.2017, 00:01 hod.

Vloženo: 13.11.2017
ilustrační foto

Kotlíkové dotace - posunutí termínu pro příjem žádostí

Žádosti o kotlíkové dotace budou přijímány od 30. 11. 2017 od 16 hodin. Všechny ostatní podmínky vyhlášeného programu zůstávají beze změny, podrobnější informace naleznete na webových stránkách vyhlášené výzvy zde.

Vloženo: 08.11.2017
ilustrační foto

Beseda o kriminalitě mládeže

Více jak 250 žáků osmých a devátých tříd tanvaldských základních škol, základní školy z Desné a studentů Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald se zúčastnilo v městském kině Jas Járy Cimrmana besedy s  Mgr. Pavlem Kuřátkem, zástupcem vedoucího věznice ve Valdicích, na téma Od návyku k závislosti. Beseda ke kriminalitě mládeže se zaměřením na zneužívání návykových a psychotropních látek trvala bezmála tři hodiny a  pro mládež byla velice poučná a zajímavá.

Vloženo: 08.11.2017
ilustrační foto

Nabídka zvýhodněných sezónních skipasů 2017/2018 pro děti a mládež v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák

SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městem Tanvald připravila pro zimní sezónu 2017/2018 nabídku zvýhodněných sezónních skipasů pro děti a mládež ve věku do 18 let s trvalým pobytem v Tanvaldě. Tyto karty budou nepřenosné (s fotem), platné pouze pro lyžařský areál Tanvaldský Špičák.

Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené do 1.11.2011)  za cenu 1.900 Kč bez večerního lyžování 1.100 Kč  (oficiální cena 3.300 Kč)

Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené do 1.11.2002)  za cenu 2.800 Kč bez večerního lyžování 2.100 Kč  (oficiální cena 5.100 Kč)

Mládež ve věku od 16 do 18 let (narození do 1.11.1999) za cenu 3.500 Kč bez večerního lyžování 3.000 Kč (oficiální cena 6.200 Kč)

Zájemci se mohou přihlásit v Městském infocentru v Tanvaldě do úterý 5. prosince 2017 do 17 hodin.

Hotové skipasy budou vystaveny přímo na pokladně střediska Tanvaldský Špičák po zahájení zimní sezony, kde Vás i vyfotí a proběhne platba za kartu včetně vratné zálohy ve výši 100 Kč.

Vloženo: 02.11.2017

Oprava vnitřních prostor nádražní budovy

Z důvodu opravy vnitřních prostor v budově vlakového nádraží budou na parkovišti před nádražím umístěny provizorní buňky jako zázemí pro pracovníky českých drah. Jedná se pouze o část parkoviště před hlavní budovou, které je pro tyto pracovníky vyhrazené. Oprava objektu je plánovaná do konce ledna 2018.  

Vloženo: 31.10.2017
ilustrační foto

Demolice lávky u bývalého nákupního střediska

Jak jsme Vás již informovali, v minulých dnech byla provedena demolice lávky u nákupního střediska na sídlišti Výšina. V současné době probíhají dokončovací práce a je odvážena suť včetně zeminy, která pokrývala asfaltobetonovou vozovku a zajišťovala její ochranu před pádem betonových kusů. Předpoklad zprovoznění ulice Horská je od úterý 24.10.2017, nejpozději ve středu 25.10.2017, jelikož májí být provedeny terénní úpravy na svahu u pravé mostní podpory směrem k základní škole. Práce budou ještě probíhat na opravě sloupů u kraje ochozu bývalého nákupního střediska, z tohoto důvodu bude uzavřen stávající průchod. Zastupitelstvu města při rozhodování o opravě lávky byla předložena zpráva, ve které byl uveden odhad cen projektanta na opravu lávky a na její demolici. Náklady na opravu lávky byly ve výši více jak 6 mil. Kč a náklady na demolici jsou ve výši 670 tis. Kč. Vzhledem k vysoké ceně opravy rozhodlo zastupitelstvo lávku odstranit bez další náhrady. V následujícím období se zastupitelé budou zabývat otázkou existence části tohoto nákupního střediska, které je ve vlastnictví města a je z poloviny nevyužívané, a samotnou revitalizací území mezi školou a bytovým objektem v ulici Horská č.p.577 a 578 a plochou směřující k bývalému internátu.

Demolice lávky ve fotogalerii.

Vloženo: 24.10.2017
ilustrační foto

Realizace digitálního povodňového plánu a varovných systémů města Tanvald

V současné době se realizuje Digitální povodňový plán a varovné systémy města Tanvald. Město uspělo se žádostí o dotaci z OPŽP, prioritní osa 1.4. Preventivní protipovodňová opatření. Celkové náklady na tuto akci činí 6 108 605,- Kč včetně DPH (ceny jsou vytažené ze smluv o dílo). Cílem projektu je významně rozšířit a podpořit předpovědní a hlásné povodňové služby i lokální varovný systém. Tedy nepřetržité získávání dat o povodňovém nebezpečí v co největším možném předstihu a s co největší spolehlivostí. Dále pak tato data využít ve struktuře orgánů řešících ochranu obyvatelstva i ochranu před škodami na majetku města, občanů a životním prostředí.

Vloženo: 17.10.2017
ilustrační foto

Přestavba Nemocnice Tanvald

Naše městská nemocnice je v provozu  pro občany města Tanvaldu a okolí  již od roku 1889. Za tuto dobu došlo k modernizaci  budovy nemocnice i celého areálu několikrát. V roce 2016 byla zahájena největší  investiční akce v novodobé historii Nemocnice Tanvald s.r.o., dostavba stávající budovy.  Práce probíhaly za nepřetržitého provozu nemocnice a veškeré činnosti spojené s přestavbou byly plánovány a řešeny tak, aby nedocházelo k omezení činnosti nemocnice a ke snížení kvality služeb poskytovaných pacientům. V říjnu 2017 bude přestavba dokončena a zkolaudována. V listopadu proběhne oficiální otevření jednotlivých oddělení. Tato dostavba umožní rozšíření  poskytovaných zdravotních  služeb. Dojde k rozšíření interní lůžkové části a nárůstu počtu lůžek pro poskytování následné intenzivní a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Další změnou bude přesun rehabilitačního oddělení do větších a pro pacienty lépe přístupných prostor v přízemí. V průběhu následujícího roku, tedy v roce 2018, dojde ke zprovoznění dostavbou rozšířených oddělení. Rozšířením provozu vznikne několik desítek nových pracovních míst. Již v současné době nemocnice zaměstnává přes 220 zaměstnanců a je největším zaměstnavatelem v Tanvaldu a okolí. Vedení společnosti a zaměstnanci nemocnice se těší na spokojené pacienty, kterým tak budou moci poskytnout ještě lepší zázemí a kvalitnější služby.

 

Vloženo: 17.10.2017
ilustrační foto

Setkání s občany

Pokračuje podzimní série setkávání občanů se starostou a vedením města. Již proběhly besedy v hasičárně na Šumburku, ve Scolarestu na Výšině a v sokolovně na Českém Šumburku. Starosta informoval o dění ve městě v tomto roce a o plánech na nejbližší období např. o sportovní hale, o městském stadionu, o nákupu piana, o opravách komunikací, o demolici objektu č.p. 425 v Žákově ulici. Občané se dotazovali na řešení problémů, které je trápí – vývoj situace s geotermální elektrárnou, parkování, výtluky na komunikacích, odpady apod. Srdečně Vás zveme na besedu v úterý 17.10.2017 ve Žďáře u Hanzlíčků a ve středu 18.10.2017 na Horní Tanvald U Dubu, vždy od 18 hodin.

 

Vloženo: 16.10.2017
ilustrační foto

Demolice lávky u bývalého nákupního střediska

Příští týden budou zahájeny práce na demolici lávky u bývalého nákupního střediska Výšina, ul. Horská. V pondělí proběhnou přípravné práce. V průběhu provádění demoličních prací bude úplná uzavírka ul. Horská v úseku stavby. Žádáme občany o respektování dočasného dopravního značení. Obousměrná objízdná trasa bude vyznačena.

 

Vloženo: 13.10.2017
Nejnovější - Předchozí | 2 z 20 | Další - Nejstarší