Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

THJ 2017

	Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/18

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Ghost in the Shell 3D

Z města a MěÚ

Ošetření a stabilizace lip na hřbitově Šumburk

V nejbližších dnech bude provádět odborná firma ošetření a stabilizaci 10 ks lip na hřbitově Šumburk. U těchto stromů proběhla v minulosti radikální  redukce původních korun odstraněním cca 2/3 nadzemní části stromu. Důsledkem takového zásahu byl vývoj tzv. „sekundární koruny“ složené z přerostlých sekundárních výhonů, tento typ koruny je výrazně nestabilní a je nezbytné tyto dlouhé výhony redukovat. Z okolí řezných ploch strom probudí nové vitální výhony již v tomto vegetačním období. K jejich plnějšímu rozvoji dojde v horizontu 2-3 let. Pravidelnou údržbou lze po určité době zapěstovat tzv. „hlavy“. Perspektivu těchto lip lze za předpokladu pravidelné péče odhadnout až na 20 let, přirůstání kořenového systému je v současné době již minimální.

Dále na tomto hřbitově dojde k ošetření 4 ks vzrostlých stromů, rostoucích u zadního vjezdu. U těchto stromů bude proveden zdravotní řez, budou odstraněny suché větve a provedena bezpečnostní vazba. Tyto práce plánujeme provádět prostřednictvím odborné firmy až v plném vegetačním období. 

Vloženo: 10.03.2017
ilustrační foto

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Všichni, kdo mají chuť, udělat něco užitečného pro město, ve kterém žijeme, se sejdou v sobotu 8. dubna 2017 v 9.00 hodin u Střediska volného času (bývalý DDM). Pytle na odpad a rukavice budou zajištěny, stejně jako závěrečné buřtíky k opékání.

Vloženo: 06.03.2017

Povinnost ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat

Dle informace ministerstva zemědělství mají dle zákona chovatelé povinnost ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat. Tato povinnost se vztahuje na všechna hospodářství s chovem turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných a neplemenných ryb. Optimální cestou, jak provést ohlášení, je osobní návštěva místně příslušného pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu, Oddělení příjmu žádostí a evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (systém LPIS), U Nisy 745/6a, Liberec, tel. 485 246 325.

Více informací zde

Vloženo: 24.02.2017

Pokyny k nálezu volně žijícího uhynulého ptactva v souvislosti s výskytem ptačí chřipky

Při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka občanem, případně městkou policií apod. je zapotřebí, aby tito
nebo zástupce městského či obecního úřadu v prvé řadě kontaktoval krajskou veterinární správu na tel. čísle: 720 995 207, 485246691 nebo 775869078.

Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí z hlediska rizika ptačí chřipky a rozhodne
o dalším postupu, spočívajícím buď v přímé likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem (jako
každého jiného uhynulého zvířete na území obce nebo města) nebo spočívajícím ve výjezdu inspektora
krajské veterinární správy na místo nálezu (v případě odběru uhynulého ptáka na vyšetření ve veterinárním  ústavu). Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné potřebě součinnosti s Hasičským záchranným sborem, jejichž jednotky prostřednictvím operačního střediska HZS povolá.

Vloženo: 10.02.2017

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 30.1.2017 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu ze dne 3.8.2016, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 01.02.2017
ilustrační foto

Pozor na rampouchy a sníh na střechách

Po značném spadu sněhu v posledních dnech se na střechách tvoří nebezpečné rampouchy a sněhové převisy. Velké množství sněhu na střechách může ohrožovat statiku budovy, majetek a lidské životy. Odpovědnost za bezpečný stav a údržbu střech mají výhradně majitelé objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví a majetek dalších osob.

Vyzýváme proto majitele objektů, aby v těchto dnech věnovali zvýšenou pozornost zimní údržbě střech spočívající zejména v bezpečném odstraňování rampouchů a sněhu nad frekventovanými chodníky a komunikacemi. Občany prosíme o ostražitost a všímavost, zda se nepohybují na nebezpečných místech pod střechami.

Plnění povinností majitelů domů v Tanvaldě při zimní údržbě střech nyní intenzivně kontroluje městská policie.

Vloženo: 18.01.2017

Energetické úspory v bytových domech. Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií v bydlení?

Žadatelům o podporu z evropských fondů se otevřela nová možnost, jak spolufinancovat projekty zaměřené na zvýšení energetických úspor v bydlení. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je k dispozici skoro devět miliard korun.

Vloženo: 09.12.2016
ilustrační foto

Výtah na radnici je již v provozu

Dne 6. 12. 2016 byl dán do provozu výtah v budově radnice. Jak jsme již dříve informovali, došlo ke stavbě výtahu po mnohaletém tápání a střetech názorů zda v historické budově tanvaldské radnice je vhodné nebo není vhodné vybudovat výtah, který by umožnil bezbariérový přístup do 1. a 2. poschodí.  Po konzultacích s odborníky a architekty byla zvolena varianta stavby moderního výtahu v ocelové, prosklené výtahové šachtě, s dvoustraně prosklenou kabinou, v prostoru mezi schodištěm. Jedná se o kompromisní řešení, které zásadně nenaruší historický interiér budovy. První ohlasy ze strany návštěvníků radnice na nový výtah jsou vesměs kladné. Výtah bude sloužit nejen imobilním občanům, ale usnadní přístup i starším lidem, kteří ve velké míře po zřízení výtahu volali. V souvislosti s výtahem bude v posledním lednovém týdnu 2017 přemístěna ze zadního traktu budovy pokladna MěÚ. Ta bude nově v 1. poschodí vedle kanceláří matriky a živnostenského úřadu.

Všechny tři budovy, v nichž se nachází pracoviště Městského úřadu Tanvald, tak mají bezbariérový přístup s výtahy.  Zřízení výtahu včetně souvisejících stavebních prací v budově radnice přišlo na  téměř 1.800.000 Kč. Město Tanvald celou částku zaplatilo z vlastních prostředků.

  

Vloženo: 07.12.2016
ilustrační foto

Vánoční trh ve Wittichenau

V sobotu 3. prosince se konal v partnerském městě Wittichenau v Německu vánoční trh, kterým provázela pro Wittichenau  typická  „Vánoční žena“. Tradičně se trhu zúčastnila Základní umělecká škola z Tanvaldu.  Vystoupil její pěvecký sbor  Harmonia s orchestrem školy. Jejich vystoupení mělo velký ohlas a svou profesionalitou a repertoárem bylo pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem. Vánoční trh ve Wittichenau opět obohatila firma Detoa Albrechtice v Jizerských horách stánkem s dřevěnými hračkami, o které je mezi místními v předvánočním čase zájem.

Na základě pozvání navštívila město Wittichenau delegace z Tanvaldu v čele se starostou města panem Vladimírem Vyhnálkem a také delegace z partnerského města Lubomierz v Polsku.  Vedení všech tří partnerských měst chtějí pokračovat v dobré spolupráci. Hostem města Wittichenau byl i senátor Jaroslav Zeman.

Další fotografie ve fotogalerii.

Vloženo: 05.12.2016
ilustrační foto

Dobrovolní hasiči roku

Dne 16. listopadu se v Laser Show Hall v Brně konal 6. ročník vyhlášení Ankety dobrovolní hasiči roku 2016. Náš sbor byl nominován v kategorii „Sbor dobrovolných hasičů oblast východ Čech“.

Slavnostní večer moderoval Petr Vondráček a spolu s ním se na pódiu objevila celá řádka významných lidí z řad hasičů a sponzorů této ankety. Vyhlašování jednotlivých kategorií se střídalo s vystoupením Dana Hůlky a Ilony Csákové, která je zároveň patronkou celé ankety.

Zhruba v polovině večera přišla na řadu naše kategorie. Obrovské napětí vystřídala neskutečná radost, když z úst vyhlašujícího první místo zaznělo TANVALD ŠUMBURK. V tu chvíli naši vyslanci v Brně vykřikli radostí a v hasičské zbrojnici v Tanvaldě propukly mohutné oslavy. Celý večer byl totiž přenášen živě na Fire TV. Záznam z tohoto večera bude vysílat 3. prosince Česká televize od 16.25 hodin na programu ČT2.

Pro náš sbor je to obrovský úspěch a odměna za naši práci. Toto ocenění zároveň pro nás bude na dlouhé měsíce hnacím motorem k ještě lepším výkonům a dobré reprezentaci města Tanvald.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v této anketě podpořili a zaslali nám svůj hlas, kterých v součtu bylo neuvěřitelných 959. Jen díky Vám jsme zvítězili. Děkujeme !!!

 SDH Tanvald Šumburk

 

Vloženo: 30.11.2016
Nejnovější - Předchozí | 2 z 14 | Další - Nejstarší