Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

THJ_2

Divadlo - Petrolejové lampy

	Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/18

Mimi šéf 3D

Zahradnictví: Rodinný přítel

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Strážci Galaxie Vol. 2

Z města a MěÚ

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne 27.04.2017 od 07:30 do 15:30 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v Tanvaldě na těchto odběrných místech:
část obce : Šumburk nad Desnou
Krkonošská 240, 289

Vloženo: 29.03.2017

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 23.3.2017 stavební úřad přerušil územní řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 27.03.2017
ilustrační foto

Zateplení sportovní haly

V letošním roce město Tanvald vypsalo veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu č.p. 588, TANVALD“. Na realizaci akce získalo město dotaci z OPŽP. Projekt řeší energetické úspory v objektu sportovní haly a to zateplením objektu včetně spojovacího krčku, rekonstrukci vzduchotechniky, úpravu otopné soustavy, nové měření a regulaci systému. Cílem projektu je úspora energií, snížení emisí a provozních nákladů a tím zlepšení životního prostředí. V těchto dnech se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami jednotlivých účastníků a příští týden proběhne jednání hodnotící komise, která bude nabídky posuzovat. Opětovné zprovoznění sportovní haly je plánováno na začátek nového školního roku.

Vloženo: 24.03.2017
ilustrační foto

Revitalizace městského stadionu

Na začátku měsíce dubna se rozběhnou práce na revitalizaci městského stadionu na sídlišti Výšina. Záměrem města je, z již zastaralého a jednostranně využívaného sportoviště, vybudovat víceúčelový areál, který bude sloužit celoročně sportovcům a široké veřejnosti. Každý návštěvník si určitě vybere z rozmanité nabídky ploch určených pro různá sportovní odvětví. Mimo atletické dráhy zde vznikne in-line dráha, plochy pro skok do výšky a do dálky a pro badminton, plocha s prvky workoutu, boulder stěna, kurt pro plážový volejbal a další. Pro potřeby školní družiny zde bude vybudováno venkovní víceúčelové hřiště. V zimním období se počítá s tím, že na spodním hřišti  bude kluziště. Součástí této revitalizace je i vybudování osvětlení víceúčelového hřiště a vnější spojovací lávky do 2. NP sousední budovy č.p. 589 ul. Sportovní. Město má zájem na vytvoření vhodných podmínek pro posílení výchovy ke sportu a zdravému životnímu stylu, neboť město Tanvald vždy bývalo a chce být i nadále městem, kde to sportem žije. 

Koordinační situace stadionu zde

Vloženo: 23.03.2017
ilustrační foto

Technické služby dostaly nový nosič kontejnerů

Město Tanvald v minulých dnech pořídilo pro své technické služby nový nosič kontejnerů za traktor. Zároveň byly pořízeny i vhodné kontejnery na svoz komunálního odpadu, zejména bioodpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně ve městě. Vedení města i technických služeb si od pořízení nosiče s příslušnými kontejnery slibují především zkvalitnění svozu a likvidace bioodpadu jak z městských ploch veřejné zeleně, tak i od občanů při větších zásazích do zeleně na jejich soukromých pozemcích. Novou technikou bude možno svážet i stavební suť a různé jiné sypké materiály. V neposlední řadě bude usnadněna i práce pracovníků střediska technických služeb.  

Vloženo: 15.03.2017

Kácení stromů u sportovní haly

Dnes pracovníci technických služeb města dokončili kácení stromů u sportovní haly na sídlišti Výšina. Důvodem kácení těchto stromů je připravovaná akce „Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu č.p. 588, TANVALD“, na kterou město získalo dotaci z OPŽP. Odstraněny byly stromy, které by překážely při zateplování obálky budovy a v budoucnu by novou fasádu poškozovaly. Náhradní výsadba v letošním roce nebude realizována, jelikož záměrem města Tanvald je příprava projektu revitalizace celého území před základní školou a vedle bývalého nákupního střediska.  

Vloženo: 13.03.2017

Ošetření a stabilizace lip na hřbitově Šumburk

V nejbližších dnech bude provádět odborná firma ošetření a stabilizaci 10 ks lip na hřbitově Šumburk. U těchto stromů proběhla v minulosti radikální  redukce původních korun odstraněním cca 2/3 nadzemní části stromu. Důsledkem takového zásahu byl vývoj tzv. „sekundární koruny“ složené z přerostlých sekundárních výhonů, tento typ koruny je výrazně nestabilní a je nezbytné tyto dlouhé výhony redukovat. Z okolí řezných ploch strom probudí nové vitální výhony již v tomto vegetačním období. K jejich plnějšímu rozvoji dojde v horizontu 2-3 let. Pravidelnou údržbou lze po určité době zapěstovat tzv. „hlavy“. Perspektivu těchto lip lze za předpokladu pravidelné péče odhadnout až na 20 let, přirůstání kořenového systému je v současné době již minimální.

Dále na tomto hřbitově dojde k ošetření 4 ks vzrostlých stromů, rostoucích u zadního vjezdu. U těchto stromů bude proveden zdravotní řez, budou odstraněny suché větve a provedena bezpečnostní vazba. Tyto práce plánujeme provádět prostřednictvím odborné firmy až v plném vegetačním období. 

Vloženo: 10.03.2017

Povinnost ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat

Dle informace ministerstva zemědělství mají dle zákona chovatelé povinnost ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat. Tato povinnost se vztahuje na všechna hospodářství s chovem turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných a neplemenných ryb. Optimální cestou, jak provést ohlášení, je osobní návštěva místně příslušného pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu, Oddělení příjmu žádostí a evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (systém LPIS), U Nisy 745/6a, Liberec, tel. 485 246 325.

Více informací zde

Vloženo: 24.02.2017

Pokyny k nálezu volně žijícího uhynulého ptactva v souvislosti s výskytem ptačí chřipky

Při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka občanem, případně městkou policií apod. je zapotřebí, aby tito
nebo zástupce městského či obecního úřadu v prvé řadě kontaktoval krajskou veterinární správu na tel. čísle: 720 995 207, 485246691 nebo 775869078.

Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí z hlediska rizika ptačí chřipky a rozhodne
o dalším postupu, spočívajícím buď v přímé likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem (jako
každého jiného uhynulého zvířete na území obce nebo města) nebo spočívajícím ve výjezdu inspektora
krajské veterinární správy na místo nálezu (v případě odběru uhynulého ptáka na vyšetření ve veterinárním  ústavu). Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné potřebě součinnosti s Hasičským záchranným sborem, jejichž jednotky prostřednictvím operačního střediska HZS povolá.

Vloženo: 10.02.2017

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 30.1.2017 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu ze dne 3.8.2016, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 01.02.2017
Nejnovější - Předchozí | 2 z 14 | Další - Nejstarší