Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Tanvaldské slavnosti 2017

Hudební léto 2017

Po strništi bos

Velká oříšková loupež 2

Barry Seal: Nebeský gauner

Hurvínek a kouzelné muzeum

Po strništi bos

Barry Seal: Nebeský gauner

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Na Horním Tanvaldě mají děti nové hřiště

Na základě požadavků občanů nechalo město Tanvald vybudovat v lokalitě Horní Tanvald nové dětské hřiště. Sestavu herních prvků si vybrali samotní obyvatelé dané lokality. Celkové náklady na vybudování hřiště činily 276.500 Kč. Již o uplynulém víkendu bylo možné hřiště využívat. Doufáme, že si děti užijí na tomto hřišti spoustu příjemně strávených chvil. V současné době se provádí nátěr plotu.

 

Vloženo: 01.08.2017

Změna u cyklobusu Jablonec n/N - Jizerka

Z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/29022 mezi Hraběticemi a Josefovým Dolem v termínu od 15. července (cca do pol. listopadu 2017) bude cyklobus linky 795 (spoje č. 101 a 106)  ze zastávky Janov n.Nisou,Hrabětice, kaplička odkloněn přes Horní Maxov a Smržovku.

Odkloněné spoje navíc zastaví v zastávkách Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel a Smržovka,,nám. TGM.

Naopak zastávky Josefův Důl, žel.st. a Albrechtice v Jiz.h.,pošta nebudou touto linkou obslouženy.

Výlukový jízdní řád zde.

Vloženo: 26.07.2017

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 18.7.2017 oznámil stavební úřad pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 19.07.2017
ilustrační foto

Město Tanvald zve do autokempu

Autokemp Tanvaldská kotlina je v plném provozu. Bufet autokempu, který je otevřen denně do 23 hodin, nabízí bohaté občerstvení, posezení na venkovní terase a pro děti je připraven dětský koutek. 

Vloženo: 04.07.2017
ilustrační foto

Tanvald recyklací elektrospotřebičů v roce 2016 znovu ulevil životnímu prostředí

Loni občané v Tanvaldě odevzdali k recyklaci 230 televizí, 75 monitorů a 3 204,89 kg drobného elektra. Bylo to více než v roce 2015. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město Tanvald obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 230 televizí, 75 monitorů a 3 204,89 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 118,70 MWh elektřiny, 6 439,56 litrů ropy, 530,86 m3 vody a 4,60 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 25,02 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 110,01 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to zajímavá čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Občané, kteří tříděním přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

MěÚ Tanvald

Vloženo: 03.07.2017
ilustrační foto

Ocenění nejlepších studentů gymnázia

V úterý v dopoledních hodinách proběhlo ve velké zasedací místnosti tanvaldské radnice setkání vedení města s nejlepšími studenty uplynulého školního roku Gymnázia a Obchodní akademie Tanvald. Starosta města Mgr. Vladimír Vyhnálek tak společně s ředitelem školy Mgr. Františkem Brusem ocenili reprezentaci školy i města následujících studentů:  

Ocenění za úspěchy ve vědomostních soutěžích – nižší gymnázium (prima – kvarta)

      1. místo            Tereza Hausová (sekunda)       úspěchy v soutěžích z: AJ, ČJ, M, Bi, Z
      2. místo            Aneta Neumannová (kvarta)     úspěchy v soutěžích z: ČJ, Bi
      3. místo            Martin Patra (tercie)                  úspěchy v soutěžích z: ČJ, AJ

Ocenění za úspěchy ve vědomostních soutěžích – vyšší gymnázium (kvinta – maturanti + 2. ročník)

  1. místo               Helena Čermáková (septima)    úspěchy v soutěžích z: AJ, ČJ, Bi, CH, ekologie
  2. místo               Martin Dašek (2. ročník)              úspěchy v soutěžích z: CH, Bi, Z, ekologie
  3. místo               Iveta Ducháčková (kvinta)          úspěchy v soutěžích z: CH, Bi, ekologie
Vloženo: 30.06.2017
ilustrační foto

Poháry jsou rozdány...

Celoroční seriál závodů O pohár běžce Tanvaldu byl slavnostně zakončen v úterý 13. června v městském kině JAS. Tři nejlepší závodníci z každé kategorie se postavili na stupínky nejvyšší, obdrželi krásné poháry, medaile a zářivá trička pro vzpomínku na celoroční sportovní zápolení. Díky letošní krásné zimě se podařilo uskutečnit všech 8 závodů, v září přespolní běh a atletický trojboj, v říjnu cyklokros, v lednu první závod na běžkách, v únoru pak sjezdovky a druhý závod na běžkách, na jaře běh do vrchu a celý seriál zakončil květnový maratónský běh. Něco málo v číslech....nejvíce závodníků se sešlo na zářijovém přespolním běhu a to 389. O něco méně...366 na atletickém trojboji, 365 na běhu do vrchu. Naopak nejméně účastníků bylo na lednových běžkách … 53, v únoru už děti potrénovaly a na druhý běžecký závod jich dorazilo 70. Největší konkurence byla v kategorii třetích tříd kat. dívky ... 171 závodnic na všech závodech. Vítězství z každého jednotlivého závodu si odnesla Veronika Bervicová r. n. 2011. Gratulujeme nejen vítězům, ale i všem 31 závodníkům, kteří bez jediné absence absolvovali všechny vypsané závody.

Vítězové jednotlivých kategorií jsou: Balaš Vojta, Luňáčková Laura, Jerman Martin, Bervicová Veronika, Bambušek Nikola, Hartmanová Anna, Urbanec Radek, Balaš Pavel, Harcubová Magda, Černá Štěpánka, Reinl Nicolas, Peštová Daniela, Kubín Ota, Dufek Jan, Jindříšková Lucie, Harcubová Martina, Balatka Ondra. Gratulujeme.

Děkujeme všem, zejména pak rodičům, učitelům, kteří děti na závody doprovázeli a vedou je ke sportu, veliké díky patří dlouholetým sponzorům Maškovo pekařství, fa 4Soft, město Tanvald a pořadatelům SVČ Tanvald, TJ Tanvald, ZŠ Sportovní. Do nového školního roku a dalšího ročníku PBT si budeme přát, aby se nejen na závodech, ale i na sportovištích objevovalo stále větší množství sportujících dětí než je doposud. Přejeme vám krásné aktivně strávené prázdniny a v září na 1. závodě PBT – přespolním běhu na viděnou.

J. Tůmová, TJ Tanvald z.s.

Vloženo: 30.06.2017
ilustrační foto

Vodácké kurzy na Sportovce

Přelom května a června je na Základní škole Tanvald, Sportovní 576 ve znamení vodáckých kurzů. S vodáckou průpravou začínáme již od šestého ročníku. Dvoudenní vodák na Malé Skále s přespáním v místní Sokolovně je pro šesťáky prvním seznámením s vodou, učí se základním dovednostem, jak pádlovat, ovládat loď, co má za úkol „háček“ a naopak co  „zadák“... letošní šesťáci se to docela obstojně naučili. Sedmáci už sjížděli Jizeru ze Spálova s přespáním ve stanech na Malé Skále. Druhý den pak splouvali na Dlaskův Statek. Cílem bylo ještě více zdokonalit svůj vodácký um a naučit se zabalit si věci do barelů tak, aby se vešly a hlavně, aby zůstaly suché. Je to příprava na týdenní vodák v osmičce. Letošní osmáci se rozhodli pro změnu a řeku Ohři vyměnili za Otavu. Od pondělí do pátku ujeli v lodích 62 km z města Sušice až do Písku. Cestou 4 x přenocovali v campech, navštívili krásné kulturní památky hrad Rabí, Strakonice, krásné město Písek. Jejich vodácké kvality se posunuly zase o veliký kus dopředu. A nakonec deváťáci, ty na svůj poslední vodák vyrazili brzy ráno v neděli 11. 6. na řeku Vltavu. Nalodili se ve Vyšším Brodě, splouvali přes Rožmberk, Český Krumlov až do Boršova. Odtud se MHD-éčkem nablížili do centra Českých Budějovic a odtud už jeli na kolečkových bruslích do vodního kanálu České Vrbné. Čtvrteční den strávili na kanále a to jízdou na vestách, závodem na barakách, jízdou ve dvojicích, singlech..... Přes poledne, kdy se kanál vypouští, „dobruslili" až na zámek Hluboká a zpět. Troufáme si říci, že děti odcházejí z naší  školy s kvalitními vodáckými zkušenostmi a dovednostmi. Budeme si přát, aby vše, co se u nás naučily, zúročily třebas jednou, až budou mít své vlastní děti a povedou je ke sportu stejně, jako se o to snažíme na naší škole.

J. Tůmová, ZŠ Tanvald

 

Vloženo: 30.06.2017
ilustrační foto

Soustředění mladých lyžařů na Kokořínsku

Začátkem června se 20 dětí z lyžařského oddílu TJ Tanvald z. s. zúčastnilo soustředění ve Mšeně na Mladoboleslavsku. Děti si projely CHKO Kokořínsko po úžasných cyklostezkách, naběhaly kilometry v blízkém lesoparku plném tajemných roklí a jeskyň. Navštívily hrad Kokořín, skalní útvar Pokličky. Jely se na kole podívat na soutok řeky Vltavy a Labe do Mělníka, potrénovaly na kolečkových bruslích, zaplavaly si v překrásných Městských lázních ve Mšeně, zahrály spoustu her, poseděly s kytarou u táboráku a užily si spoustu legrace.

Díky trenérům Heleně a Petru Beranovým, díky přítomným rodičům, díky dětem a v neposlední řadě díky počasí se soustředění vydařilo. Další soustředění, na které se všichni moc těšíme, je naplánováno na přelom letních prázdnin. Tentokráte budeme na kole poznávat Krušné hory. Krásné letní prázdniny a čas dovolených vám všem přejí lyžaři z TJ Tanvald z. s.

J. Tůmová, TJ Tanvald z.s.

Vloženo: 30.06.2017
ilustrační foto

Partnerství o spolupráci sousedů na hranicích podepsáno

Dne 28. června 2017 podepsali na tanvaldské radnici smlouvu o partnerství ve věci spolupráce v oblasti bezpečnosti, záchranářství a krizového řízení mezi Powiatem Jeleniogórskim (okres J.Gora) a obcí s rozšířenou působností Tanvald starostka powiatu Anna Konieczyňska a starosta Tanvaldu Mgr. Vladimír Vyhnálek. Spolupráce se bude týkat složek integrovaného záchranného systému, a to jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů a vzájemné výměny informací v oblasti krizového řízení. Poté si hosté prohlédli město Tanvald a navštívili hasičské zbrojnice na Šumburku. Věříme, že tato spolupráce obohatí záchranáře na obou stranách hranice.

Vloženo: 28.06.2017
Nejnovější - Předchozí | 2 z 17 | Další - Nejstarší