Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
THJTHJ_1Past na osamělého mužeKrálíček PetrPacific Rim: PovstáníCesta za králem trollůReady Player One: Hra začíná 3D

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Slavnostní otevření Střediska volného času Tanvald

V úterý 15. listopadu bylo za přítomnosti starostů, zastupitelů města a ředitelů škol otevřeno Středisko volného času Tanvald. Přítomní si prohlédli krásné a moderně vytvořené prostory, ředitelka Helena Beranová všechny seznámila s činností a možnostmi, které nově zrekonstruvaná budova nabízí. Starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek pohovořil o průběhu rekonstrukce a finančních nákladech, které město do rekonstrukce vložilo.

Suterénní prostory jsou proměněny  na volnočasový klub a informační centrum mládeže. Své místo zde najdou nejen školáci a studenti, ale i maminky s malými dětmi a senioři.

V letošním roce bylo otevřeno 47 zájmových útvarů, které navštěvuje na 500 dětí, studentů a dospělých z Tanvaldu a širokého okolí. Kromě pravidelné činnosti pořádá Středisko volného času Tanvald mnoho jednorázových akcí a spolupracuje se školami a zájmovými organizacemi ve městě Tanvald a okolí.

  

Vloženo: 21.11.2016
ilustrační foto

Radnice se konečně dočká výtahu

Po mnohaletém tápání a střetech názorů zda v historické budově tanvaldské radnice je vhodné nebo není vhodné postavit výtah, který by umožnil bezbariérový přístup do 1. a 2. poschodí, padlo rozhodnutí zde výtah zřídit. Po konzultacích s odborníky a architekty byla zvolena varianta stavby moderního výtahu v ocelové, prosklené výtahové šachtě, s dvoustraně prosklenou kabinou, v prostoru mezi schodištěm. Jedná se o kompromisní řešení, které zásadně nenaruší historický interiér budovy.

Výtah bude sloužit nejen imobilním občanům, ale usnadní přístup i starším lidem, kteří ve velké míře po zřízení výtahu volali. V souvislosti s výtahem bude od února 2017 přemístěna ze zadního traktu budovy pokladna MěÚ. Ta bude nově v 1. poschodí vedle kanceláří matriky a živnostenského úřadu.

Výtah bude zprovozněn začátkem prosince 2016.

Vloženo: 14.11.2016
ilustrační foto

Připojení k wifi na terminálu zdarma

Město Tanvald zajistilo bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wifi sítě na terminálu.

Po přihlášení je k dispozici pro každého maximálně jedna hodina připojení během 24 hodin. Pokryté by měly být autobusové zastávky a část vlakových nástupišť.

Název sítě je Tanvald-FREEWIFI.

Provozovatelem služby je společnost TFnet s.r.o.

Vloženo: 10.11.2016
ilustrační foto

Skatepark v České ulici byl předán veřejnosti do užívání

V úterý byl v České ulici otevřen nový skatepark. Město iniciovalo jeho vznik z důvodu častých stížností na chování skateboardistů, hlavně v lokalitě sídliště Výšina. Nové místo si toto sportoviště našlo nedaleko místního koupaliště na pozemku, který donedávna působil neudržovaně a nevzhledně. Nad dodržováním provozního řádu sportoviště budou po dohodě dohlížet strážníci Městské policie Tanvald a Obvodního oddělení Policie ČR Tanvald.

Provozní řád skateparku.

  

Vloženo: 02.11.2016

To nejlepší z oslav Půlstoletí s Cimrmanem v Tanvaldě

V sobotu 1. října 2016 proběhly v Tanvaldě a okolí oslavy zahájení padesáté sezóny Divadla Járy Cimrmana.

Celou událost si můžete připomenout krátkým videem a případně i v naší fotogalerii.

Nové video od pana Lukáše Müllera je zde (od 8 minut 25 s).

Vloženo: 07.10.2016
ilustrační foto

Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje

Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 proběhly volby do Zastupitelstva Libereckého kraje.

V sedmi volebních okrscích našeho města dosáhla volební účast 30.05 %. Podrobné výsledky hlasování naleznete zde.

Vedení města děkuje všem za bezchybnou organizaci a průběh voleb.

Fotografie z voleb naleznete v sekci Fotogalerie.

Vloženo: 10.10.2016
ilustrační foto

O revitalizaci parku Šumburk

Město Tanvald pokračuje ve své snaze o zvelebování veřejného prostoru a podpory setkávání a života ve městě. Dalším z projektů, který město realizuje je „Revitalizace parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou. Již v loňském roce město tento projekt zahájilo, kdy byly z bezpečnostních důvodů provedeny některé velmi akutní zásahy, spočívající v pokácení 2 ks stromů a ošetření stromů, které bezprostředně ohrožovaly své okolí a hrozilo ublížení na zdraví. V letošním roce v jarních měsících byly pokáceny další stromy, jejichž ponechání na stanovišti by bylo velmi rizikové. Celkem tyto práce přišly město na 44.735,- Kč. Dále byl park v letošním roce i osvětlen, byla provedena instalace esteticky vhodného veřejného osvětlení. Celkové náklady na osvětlení byly ve výši 133.100,- Kč.

Na revitalizaci parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou byl vypracován projekt, který byl podkladem pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. Město Tanvald se žádostí uspělo a byla na tento projekt přiznána účelová dotace  z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 8. Životní prostředí a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů,  což představuje  částku 67.500,- Kč. V průběhu měsíce října a listopadu budou práce na projektu pokračovat. Bude provedeno ošetření 18 ks stromů zdravotními a bezpečnostními řezy a dosadba 8 ks nových stromů. Veškeré ošetření stromů se provádí stromolezeckou technikou, která je pro stromy nejšetrnější. V tomto projektu byla zohledněna i biodiverzita, kdy ve smysluplných případech budou ponechány stabilní a estetické pahýly na podporu osídlení jinými organismy (hnízdní dutiny, brouci).

Park vytváří příjemné odpočinkové prostředí pro obyvatele a návštěvníky Tanvaldu.

Vloženo: 07.10.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou - postoupení odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání společnosti ENTERGEO, SE proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ postoupil stavební úřad k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 04.10.2016
ilustrační foto

Nový zásahový dopravní automobil hasičů na Šumburku

V září pořídilo město Tanvald Jednotce sboru dobrovolných hasičů v Tanvaldě, Šumburku nad Desnou nový zásahový dopravní automobil na podvozku OPEL MOVANO. Šumburští dobrovolní hasiči, kteří jsou dislokováni v moderní hasičské stanici, tak získali v rámci obnovy vozového parku zásahový dopravní automobil, který splňuje požadavky obsažené v technických předpisech pro tento druh vozidel. Na vozidlo pořízené včetně nezbytných doplňků a zimní výbavy za 980 tisíc Kč přispěl Liberecký kraj částkou 350 tisíc Kč.

Vloženo: 27.09.2016
ilustrační foto

Město obnovilo a ošetřilo zeleň v parku pod radnicí

Město Tanvald v minulém měsíci dokončilo realizaci projektu „Ošetření významné zeleně – park u Městského úřadu v Tanvaldě“.  V loňském roce bylo provedeno ošetření stromů v kritickém stavu, pokácení několika stromů a dosadba nových stromů a keřů. Letos byla ošetřena zbývající zeleň vhodnými zdravotními a redukčními řezy. Město Tanvald uspělo se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje z oblasti podpory Životní prostředí a zemědělství, z programu Podpora ochrany přírody a krajiny. Celková dotace činí 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Tento projekt přispěl k záměru postupné obnovy zeleně ve městě a ke zvelebování veřejného prostoru. 

Vloženo: 20.09.2016
Nejnovější - Předchozí | 11 z 21 | Další - Nejstarší