Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

THJ_2

Divadlo - Petrolejové lampy

	Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/18

Mimi šéf 3D

Zahradnictví: Rodinný přítel

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Strážci Galaxie Vol. 2

Z města a MěÚ

Nabídka dopravy a doprovodu v rámci pečovatelské služby

Pečovatelská služba Tanvald nabízí v nezbytně nutných případech možnost využití vozidla pečovatelské služby Tanvald, které umožní imobilním klientům z Tanvaldu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na úřady a zpět.

Služba doprovodu je zpoplatněna dle platného ceníku terénní pečovatelské služby, kdy je hodinová sazba 130,- Kč.  Cena úkonu je počítána na základě skutečného času, který je potřeba k jeho provedení (mimo dobu jízdy). Za každých započatých 15 minut je účtována jedna čtvrtina hodinové sazby.

Úhrada za jízdu automobilem je stanovena na 20,- Kč za cestu tam a 20,- Kč za cestu zpět na území města Tanvald.  Do okruhu 15 km mimo Tanvald je úhrada za jízdu 50,- Kč tam a 50,- Kč zpět. Službu je možno objednat na telefonním čísle 483 394 260 nebo 601 331 292 (pí D.Tomešová), vždy nejméně 1 den dopředu.

Vloženo: 28.04.2017

Nabídka služby Střediska volného času Tanvald

Středisko volného času Tanvald nabízí možnost využití osmi míst v novém automobilu pro dopravu k lékaři, na úřady či nákupy v Tanvaldu.  Služba je určena výhradně pro občany s trvalým pobytem v Tanvaldu od 65 let věku nebo držitele průkazu ZTP. Dopravu bude možno využívat v pondělí a ve středu od 6:45 hod do 14:00 hod. po objednání na tel. čísle 778 158 035 (pondělní dopravu nutno objednat v pátek do 14:00 hod., středeční dopravu - vždy v úterý do 14:00 hod.).

Úhrada služby je stanovena na 20,- Kč za cestu tam a 20,- Kč za cestu zpět.

Trasa:  Středisko volného času Tanvald – Český Šumburk – Světlá - Tanvald – Žďár – Horní Tanvald   - Tanvald.  Nástupní a výstupní místa dle požadavků zájemců.

Tato služba bude ve zkušebním provozu po dobu dvou měsíců a bude zahájena 02. 05. 2017.

Vloženo: 28.04.2017

Otevření silnice v úseku Smědava - Souš

Po provedené kontrole silnice II/290 podél vodní nádrže Souš bylo naplánováno otevření této silnice v úseku Desná - Smědava na pátek 28.4.2016 ve 23:59 hodin.

Vloženo: 27.04.2017
ilustrační foto

Talentové zkoušky do sportovních tříd na ZŠ Sportovní

3. května 2017  od 9. hod. proběhne výběr děvčat a chlapců 5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem od školního roku  2017/2018 navštěvovat na naší škole třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Talentové zkoušky se uskuteční ve sportovní hale formou testu všestrannosti (překážková dráha, obratnost, skoky přes švihadlo, hod plným míčem, skok z místa…..)

Na zkoušky je třeba přijít ve sportovním oblečení a obuvi do sportovní haly.

Těšíme se na vás.

Vloženo: 27.04.2017
ilustrační foto

Prvomájový výstup na Špičák

Srdečně zvou na tradiční akci na 1. května od 11 do 15 hodin Spolek občanské sounáležitosti ZVONY, pořadatelé ze Špičáku a Obr se svými obryněmi.

Vloženo: 05.04.2017

3.5.2017 od 9.00 do 15.00 »
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/18

Ředitelství Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace oznamuje, že společný Zápis dětí do MŠ Tanvald (pro MŠ Radniční, MŠ U Školky a MŠ Wolkerova) se uskuteční 3.5.2017 – od 9.00 do 15.00 hod. v budově MŠ Tanvald – Radniční 540.

K zápisu přineste :

  • Čitelně vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Cizinci – doklad o povoleném pobytu

Upozornění - od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let věku ( § 34 odst. 1 školského zákona).

Kritéria přijetí do MŠ pro rok 2017 (formát PDF).

Vloženo: 14.03.2017
ilustrační foto

Začala revitalizace městského stadionu

Na začátku měsíce dubna byly zahájeny práce na revitalizaci městského stadionu na sídlišti Výšina. Zhotovitelem projektu je na základě provedeného výběrového řízení firma SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice.  Náklady projektu jsou přes 19 mil. Kč. Práce by měly být dokončeny do 1. září 2017.

Záměrem města je, z již zastaralého a jednostranně využívaného sportoviště, vybudovat víceúčelový areál, který bude sloužit celoročně sportovcům a široké veřejnosti. Každý návštěvník si určitě vybere z rozmanité nabídky ploch určených pro různá sportovní odvětví. Mimo atletické dráhy zde vznikne in-line dráha, plochy pro skok do výšky a do dálky a pro badminton, plocha s prvky workoutu, boulder stěna, kurt pro plážový volejbal a další. Pro potřeby školní družiny zde bude vybudováno venkovní víceúčelové hřiště. V zimním období se počítá s tím, že na spodním hřišti  bude kluziště. Součástí této revitalizace je i vybudování osvětlení víceúčelového hřiště a vnější spojovací lávky do 2. NP sousední budovy č.p. 589 ul. Sportovní. Město má zájem na vytvoření vhodných podmínek pro posílení výchovy ke sportu a zdravému životnímu stylu, neboť město Tanvald vždy bývalo a chce být i nadále městem, kde to sportem žije. 

Koordinační situace stadionu zde

Vloženo: 18.04.2017

Ukončení provozu dálkových linek dopravce ČSAD Střední Čechy

Dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. informuje, že s platností od 2. května 2017 dojde k ukončení provozu dálkových linek z Prahy do Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Tyto linky byly v provozu na komerční riziko dopravce mimo objednávku Libereckého kraje.

Více informací zde:

http://www.iidol.cz/aktuality/2076:informace-o-ukonceni-provozu-dalkovych-linek-csad-stredni-cechy.html

Pro většinu relací existují alternativní možnosti spojení jinými dálkovými autobusovými linkami nebo vlakem. Pokud by však přesto vznikl někde zásadní a těžko řešitelný problém s dopadem na dopravní dostupnost, prosíme o zaslání námětu na info@korid.cz.

Vloženo: 13.04.2017

Informace pro občany

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu pálení klestí v jarním období informuje krajské operační středisko HZS LK o aplikaci „Evidence pálení“, která je k dispozici na www.hzslk.cz. Ta slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Vloženo: 07.04.2017
ilustrační foto

Město hledá zájemce na provoz koupaliště

Město Tanvald hledá zájemce na provoz koupaliště v České ulici na měsíce červenec – srpen 2017. Zájemci se mohou hlásit na odboru rozvoje a KV do 28.04.2017, kde získají podrobné informace.

Vloženo: 07.04.2017
 1 z 14 | Další - Nejstarší