Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Husí kůže

Vánoční Kameňák

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

Vánoční koncert

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Další krok ke zvyšování bezpečnosti ve městě

Po dohodě s městem Desná si od listopadu letošního roku strážníci Městské policie Tanvald zapůjčují mobilní radar na kontrolu rychlosti projíždějících vozidel na území našeho města.  Strážníci museli absolvovat nezbytné proškolení k obsluze radaru a Dopravní inspektorát Policie ČR určil úseky, na kterých lze měření provádět. Vlastní měření může být prováděno dvěma způsoby.

Prvním způsobem je změření a v případě porušení pravidel silničního provozu dojde k zastavení vozidla a okamžitému řešení přestupku na místě strážníkem MP.

Druhou možností je „pouhé“ pořízení fotodokumentace dopravního přestupku (bez zastavení vozidla) a jeho podstoupení odboru dopravy ke správnímu řízení.

Náhodné kontroly měření rychlosti by měly působit především preventivně a zvýšit bezpečnost ve městě. Budou prováděny průběžně, včetně víkendů.

Vloženo: 24.11.2015
ilustrační foto

Na konci roku si občané kvůli odstávce nevyřídí nové občanské průkazy ani cestovní pasy

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákonem o cestovních dokladech si občané nebudou moci na konci roku 2015 vyřídit nové občanské průkazy ani cestovní pasy. V termínu od 24. do 31. prosince 2015 je naplánována odstávka systému.

V uvedeném období nebudou přijímány žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a ani nebudou vyrobené doklady předávány. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude naposledy možné nejpozději do 23. 12. 2015.

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. 

 

Vloženo: 23.11.2015
ilustrační foto

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 28. listopadu v 16.30 hodin se na centrálním parkovišti rozzáří vánoční strom. V rámci této akce vystoupí žáci Základní umělecké školy Tanvald. Shlédnout můžete živý betlém a ochutnat dobré jídlo a pití.

V pondělí 23. listopadu byl vánoční strom pokácen a převezen na centrální parkoviště. Fotografie zde

Vloženo: 23.11.2015
ilustrační foto

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

V autokempu Tanvaldská kotlina  proběhne v pátek 4. prosince od 15.15 hodin  akce "Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi", která je zaroveň pokusem o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR. Balónky obdržíte na místě zdarma. Akce je součástí projektu Český Ježíšek.

Vloženo: 23.11.2015
ilustrační foto

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

V Libereckém kraji bude zpracován projekt na čerpání kotlíkových dotací fyzickým osobám, vlastníkům rodinných domů. Vyhlášení programu se předpokládá v prosinci 2015 až lednu 2016. Pro občany uspořádá Krajský úřad Libereckého kraje na tanvaldské radnici dne 9. 12. 2015 od 16 do 18 hodin informační seminář, jehož předmětem bude podání informací na jaké typy podporovaných projektů a aktivity bude možno dotaci obdržet a zároveň jakým způsobem podat žádost o dotaci. 

Základní informace pro občany 

Seznam podporovaných kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel, plynových kotlů a solárních kolektorů.

Více informací na webových stránkách Libereckého kraje, odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízených grantových schémat, prostřednictvím kterého budou dotace poskytovány.

 

Vloženo: 20.10.2015
ilustrační foto

Nabídka zvýhodněných sezónních karet 2015/2016 pro děti a mládež v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák

SKI Bižu s.r.o. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městem Tanvald připravila pro nadcházející zimní sezónu 2015/2016 nabídku zvýhodněných sezónních karet pro děti a mládež ve věku do 18 let s trvalým pobytem v Tanvaldě. Tyto karty budou nepřenosné (s fotem), platné pouze pro lyžařský areál Tanvaldský Špičák.

Děti ve věku od 0 do 6 let (narozené do 1.11.2009)  za cenu 1.800 Kč  bez večerního lyžování 1.000 Kč   (oficiální cena 3.300 Kč)

Děti ve věku od 7 do 15 let (narozené do 1.11.2000)  za cenu 2.700 Kč bez večerního lyžování 2.000 Kč  (oficiální cena 5.100 Kč)

Mládež ve věku od 16 do 18 let (narození do 1.11.1997)  za cenu 3.300 Kč bez večerního lyžování 2.800 Kč  (oficiální cena 6.200 Kč)

Zájemci se mohou přihlásit v Městském infocentru v Tanvaldě v době od  pondělí do pátku od  9.00 – 12.30  a od 13.00 – 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 12 hodin.

Hotové handsfree karty budou vystaveny přímo na pokladně střediska Tanvaldský Špičák, kde Vás i vyfotí a proběhne platba za kartu včetně vratné zálohy ve výši 100 Kč.

 

Vloženo: 20.11.2015
ilustrační foto

Žádost o bezplatné zapůjčení kompostérů prostřednictvím Městského úřadu Tanvald

Přinášíme informace o možnosti požádat si o bezplatné zapůjčení kompostérů, a to prostřednictvím Městského úřadu Tanvald.

Kompostéry již pro Mikroregion Tanvaldsko byly dodány. Celkem bude pro město Tanvald k dispozici 400 kusů kompostérů ve dvou různých objemech.

Konktrétně takto:

  • Prémium 1050 litrů (výška 107cm)           300 kusů
  • Prémium 2000 litrů (výška 113cm)           100 kusů

Kompostéry určené pro Tanvald budou prozatím po dobu zimních měsíců uskladněny a na jaře dojde k jejich distribuci přihlášeným zájemcům z řad občanů.

S příchodem jara vás budeme dále konkrétněji informovat o předávání jednotlivých kompostérů přihlášeným zájemcům.

Více o samotných kompostérech i kompostování se můžete dočíst na webových stránkách dodavatelské firmy JRK http://www.zahradni-kompostery.cz.

Elektronická žádost (ONLINE)

Žádost na bezplatné zapůjčení můžete vyplnit zde elektronicky.

Žádost pro tisk (DOC)

Případně tento dokument po vyplnění odeslat poštou na adresu:

  • Městský úřad, Palackého 359, 468 41 Tanvald,

nebo přinést osobně do kanceláře č. 9 v přízemí budovy městského úřadu Palackého 359 nebo odevzdat v Infocentru Tanvald.

Vloženo: 19.11.2015
ilustrační foto

Uzavření silnice okolo Souše

Na základě předpovědi (ČHMU Ústí nad Labem) sněhových srážek a teplot pod bodem mrazu, bude silnice II. třídy ev.č. 290 v úseku Smědava – Souš do odvolání uzavřena od soboty 21.11.2015, 00:01 hod.

Vloženo: 18.11.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Dne 26.10.2015 podala společnost ENTERGEO, SE proti tomuto rozhodnutí odvolání – bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 16.11.2015

Výluka na železniční trati do Liberce

Ve dnech od 23. listopadu do 2. prosince bude probíhat na železniční trati 036 výluka mezi stanicemi Liberec - Jablonec nad Nisou.  Výluka  bude probíhat pouze v pracovních dnech, tzn. že víkend  28. a 29. 11. 2015 bude bez výluk. Výlukový jízdní řád zde.
Ve dnech 3.  a 4. prosince bude výluka  v úseku Liberec – Tanvald. Výlukový jízdní řád zde.

 

Vloženo: 16.11.2015
 1 z 9 | Další - Nejstarší