Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Tanvaldské hudební léto 2016

Učitelka

Hledá se Dory 3D

Sezn@mka

Doba ledová: Mamutí drcnutí

Krotitelé duchů

Z města a MěÚ

Hudební léto 2016

Srdečně Vás zveme na živé country koncerty a diskotéky pod širým nebem v areálu autokempu Tanvaldská kotlina.

Přijďte se podívat a poslechnout dobrou hudbu. Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.

Na živé koncerty je vstupné zdarma, na diskotéky 80 Kč.

Viz. program  - odkaz na letáček

Vloženo: 22.07.2016
ilustrační foto

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Město Tanvald

Oznámení o zasedání Zastupitelstva města Tanvald,

které se bude konat ve velké zasedací síni Městského úřadu v Tanvaldě ve středu dne 3. srpna 2016 od 17.00 hodin.

Návrh programu: 

  1. Zahájení
  2. Schválení smlouvy o dílo „Revitalizace městského stadionu Výšina Tanvald“
  3. Závěr

Mgr. Vladimír Vyhnálek  v.r.

starosta

Vloženo: 22.07.2016

Prodej dvou travních traktorů

Město Tanvald nabízí k prodeji 2 travní traktory CUB CADET, rok pořízení 2004 a 2007, které sloužily k sekání travních porostů na pozemcích města Tanvald. Traktory budou prodány zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. Po předchozí telefonické domluvě s panem Průchou na tel. 724 810 274 je možná  prohlídka traktorů v technických službách Tanvald, Žďár dne 27. 07. 2016 od 10,00 do 12,00 hod. Zájemci mohou posílat nabídky do 01. 08. 2016. 

Na přiloženém formuláři zájemce vyplní jméno, adresu, nabídnutou cenu a zašle na MěÚ Tanvald, e-mail: jonderka@tanvald.cz, nebo osobně donese v obálce na odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald, dveře č. 9.

Formulář ke stažení zde.

Vloženo: 20.07.2016
ilustrační foto

Tanvald recyklací elektrospotřebičů opětovně ulevil životnímu prostředí

Za rok 2015 občané odevzdali k recyklaci 205 televizí, 53 monitorů a 961,05 kg drobného elektra. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město Tanvald obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že se v loňském roce v Tanvaldě vytřídilo 205 televizí, 53 monitorů a 961,05 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 63,08 MWh elektřiny, 2 406,74 litrů ropy, 291,10 m3 vody a 2,98 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,97 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 56,08 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Občané, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vloženo: 20.07.2016
ilustrační foto

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Tanvald vyhlásilo opakované výběrové řízení na pracovní pozici úředníka, sociálního pracovníka v rámci MěÚ Tanvald.

Více zde (formát PDF) nebo v sekci nabídka pracovních míst.

Vloženo: 19.07.2016

Cena za dodávku tepelné energie

Vedení  společnosti  Teplárenství  Tanvald s.r.o. se rozhodlo, po rozboru  výsledků  hospodaření za II. čtvrtletí  2016, snížit cenu za dodávku tepelné energie  pro lokalitu Tanvald - Výšina a Šumburk z 480,- Kč  za 1 GJ na 460,- Kč za 1 GJ, s účinností  od 01.07.2016. K uvedeným  cenám za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů.

 

Vloženo: 11.07.2016

Oznámení o přerušení dodávky vody

V úterý 16. srpna v době od 9 do 18 hodin dojde k plánované odstávce na vodovodním zařízení v ulicích Údolí Kamenice a Valašská. Náhradní zásobení cisternami bude zajištěno.

Vloženo: 07.07.2016
ilustrační foto

Video z 11. ročníku Spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana

video je na adrese https://www.youtube.com/watch?v=Gg_oSrwG0xY od času 1:30

(lze rychle přejít kliknutím na čas 1:30 před textem Cyklostezkou Járy Cimrmana 2016)

Vloženo: 24.06.2016
ilustrační foto

Šumburský park upraven a osvětlen

Park na Šumburku pod kostelem, který je hojně navštěvován občany jako odpočinková zóna, doznal v posledních týdnech změn. Upraveny byly zejména porosty a cesty, a v parku bylo na četné žádosti občanů vybudováno noční osvětlení. Jenom na osvětlení parku vynaložilo město 110 tis. Kč. Park získal i na základě připomínek občanů nový provozní řád. Městský úřad věří, že občané popsané změny parku uvítají.

Provozní řád parku.

Vloženo: 08.06.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 7.6.2016 oznámil stavební úřad pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 07.06.2016
 1 z 11 | Další - Nejstarší