Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Sedmero krkavců

Terminátor Genisys 3D

Mimoni

Jurský svět 3D

THL 2015

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Domácnosti v Tanvaldě pilně třídí i do pytlů

Již druhým rokem mají domácnosti v Tanvaldě možnost třídit odpady i do pytlů, které technické služby svážejí pravidelně každý týden ve čtvrtek ze všech stanovišť na sběr tříděného odpadu, kterých je v Tanvaldě téměř 50. Do žlutých pytlů se třídí a sbírají směsné plasty, do červených tetrapaky (nápojové kartony) a do bezbarvých kovové obaly. Pytle si mohou občané, poplatníci vyzvednout zdarma v rámci poplatku za odpady na MěÚ Tanvald, odboru Rozvoje a komunálních věcí a na dalších již dříve avizovaných místech. V této souvislosti je nutno znovu připomenout, že poplatek za sběr a shromažďování odpadů zůstal v Tanvaldě i pro rok 2015 na 500,-Kč.

Od ledna do června 2015 bylo zmíněným způsobem sesbíráno v Tanvaldě celkem 2051 pytlů s tříděným odpadem o celkové hmotnosti 3 900 Kg.  Z uvedeného množství bylo 1495 pytlů se směsnými plasty, 453 s tetrapaky a 103 s kovovými obaly.

Městský úřad žádá domácnosti, které se do pytlového sběru směsných plastů, tetrapaků a kovových obalů zatím nezapojily, aby tak v zájmu ochrany životního prostředí i udržení poplatku na stávající výši, učinily.

Prosíme občany, aby do pytlů vkládali pouze ty odpady, které do nich patří.  To samé platí i v případě nádob na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlech na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už nemůže být dále zpracován a musí skončit na skládce nebo ve spalovně. Vícenáklady pak zaplatíme všichni.

Pro úplnost znovu uvádíme, jaké odpady do pytlů patří:

  • do žlutých pytlů směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly,
  • do červených pytlů nápojové obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté,
  • do bezbarvých pytlů obalové kovy, jako jsou zejména konzervy-plechovky a různá plechová víčka.

Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě třídí.   

Vloženo: 07.07.2015
ilustrační foto

iRatingové hodnocení města Tanvald za rok 2014

Město Tanvald v současné době získalo iRatingové hodnocení za rok 2014. Město obdrželo CERTIFIKÁT B+.  Město Tanvald opět převýšilo rámec srovnatelných měst a obcí a prokázalo velmi dobrou finanční stabilitu.  Město Tanvald dosáhlo i v roce 2014 velmi dobrých hospodářských výsledků. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají městu Tanvald velmi dobré předpoklady dalšího dobrého rozvoje.

iRatingové hodnocení a interpretace iRatingové hodnocení zde

Vloženo: 03.07.2015

Konkurz na ředitele/ředitelku Domu dětí a mládeže Tanvald

Rada města Tanvald vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Tanvald s předpokládaným nástupem 1. prosince 2015. Přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald do 31. července 2015 do 12 hodin.

Více zde.

Vloženo: 02.07.2015
ilustrační foto

Dotazník - Zapojte se do tvorby náměstí pro Tanvald!

22. 6. 2015 proběhlo plánovací setkání, kde se přítomní občané věnovali hodnocení stávajícího stavu místa i nárokům na jeho budoucí fungování a podobu. Náměty dospělých pak doplnili zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy. Tento dotazník umožňuje i těm, kdo se nezúčastnili setkání přiřadit k výstupům vytvořeným spoluobčany na setkání svoje vlastní priority a doplnit další nápady.

Na podkladě výstupů setkání a tohoto dotazníku vytvoří studenti architektury varianty řešení budoucí podoby místa. 

Dotazník v elektronické verzi pro online vyplnění, dotazník pro vytištění (DOC)

INSTRUKCE PRO ODEVZDÁNÍ (jen verze pro tisk)

vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 31.července 2015 na sběrná místa:

  • Sekretariát MěÚ Tanvald, Palackého 359
  • Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350
  • Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629
Vloženo: 30.06.2015
ilustrační foto

Prodej bytu dle pravidel veřejné soutěže

Zastupitelstvo města vydalo záměr na prodej bytu č. 525/7, vel. 1+3, byt běžný  Radniční 525, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 684/20241 na společných částech budovy čp. 525,526,527,528 Radniční ul., Tanvald a stavební parcele č. 748/2, katastrální území Tanvald  dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 215.616 Kč. Žádosti podávejte nejpozději do 07. 09. 2015 do 11.00 hodin na odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald.

Vloženo: 30.06.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 29.6.2015 zahájil stavební úřad územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“  - bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 29.06.2015

Připravují se jízdní řády železniční dopravy

Na webu http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html jsou ke stažení navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 13. prosince 2015 do 10. prosince 2016.

Případné náměty a připomínky, prosím, zasílejte v termínu do 15. července 2015 na společnost KORID LK, spol. s r.o. e-mail: otto.pospisil@korid.cz.

Později zaslané připomínky nebude možné zohlednit v rámci přípravy JŘ od prosince tohoto roku (výjimkou je trať 034 Smržovka – Josefův Důl, kde je t.č. odloženo zveřejnění návrhu JŘ, na kterém se stále pracuje).

Vloženo: 26.06.2015

Přispějte do významného výzkumu české společnosti

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti STEM/MARK. Vybrané domácnosti v našem městě by měli navštívit v termínu 7.7. – 31.10. 2015.

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:

  • Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?
  • Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností a koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
  • Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?
  • Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?
Vloženo: 26.06.2015
ilustrační foto

Oslavy 110 let města Tanvald

V sobotu 6. června se v areálu autokempu na Tanvaldské kotlině uskutečnily Oslavy 110 let města Tanvald. Pro děti byly připraveny soutěžní bloky, stanoviště paintballu, skákací hrad a jiné aktivity. V rámci programu jste mohli vidět ukázky obrany a útoku cvičených psů, vystoupení hudebního oboru ZUŠ Tanvald, Českou besedu v podání spolku Vlastenců z Českého Šumburku, vystoupení Sboru dobrovolných muzikantů z Desné, ukázku kovářského umění, s malým zpožděním dorazil i Josef Zimovčák na vysokém kole s družinou účastníků Cyklotour 2015 a na závěr večera zahrála skupina Kontakt. Bohatému programu i občerstvení vévodilo slunečné počasí a dočkali jsme se i tropické noci. 

Prohlédněte si fotografie z této akce.

Vloženo: 18.06.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 16.6.2015 doplnil žadatel – společnost ENTERGEO, SE se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 všechny podklady  k žádosti o vydání územního rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

Vloženo: 17.06.2015
 1 z 8 | Další - Nejstarší