Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
THJTHJ_1Past na osamělého mužeKrálíček PetrPacific Rim: PovstáníCesta za králem trollůReady Player One: Hra začíná 3D

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Upozorňujeme občany na včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou a podáváme informace k vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů. Toto platí do 30. 6. 2018. Po 1. 7. 2018 nastanou změny ve výši správních poplatků za mimořádně rychlé, až expresní vyřízení a za vydání nového občanského průkazu anebo cestovního pasu.

 

Vloženo: 21.03.2018
ilustrační foto

Den otevřených dveří na ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Rádi bychom pozvali rodiče i žáky 5. tříd na Den otevřených dveří na naší škole. Zájemci o výuku ve sportovních třídách se budou moci zúčastnit výuky tělesné výchovy a zhlédnout ukázky celoročních aktivit našich sportovních tříd. Společně si prohlédneme školu a nahlédneme do výuky ostatních předmětů. Rádi přivítáme i zájemce o nesportovní třídy a zodpovíme Vaše případné dotazy.

Datum konání: pátek 20. dubna 2018

Čas konání: 9.00 - 11.00 hod.

Zájemci o zařazení do třídy s rozšířenou výukou Tv sportovní oblečení a obuv do haly s sebou.

2. května 2018 od 9.00 hod proběhne výběr děvčat a chlapců 5. tříd z oblasti Tanvaldska, kteří mají zájem od školního roku  2018/19 navštěvovat na naší škole třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Těšíme se na Vás !!

Ředitelství školy

Vloženo: 21.03.2018

Záměr na prodej bytu v ulici Větrná

Rada města vydala záměr na prodej bytové jednotky č. 558/41, vel. 1+1, byt běžný, ulice Větrná, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 31/2525 na společných částech budovy č.p. 558 a stavební parcele č. 1208/2 v katastrálním území Tanvald dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 300.000 Kč. Zájemci mohou žádosti podávat nejpozději do 10. 04. 2018 do 11.00 hodin na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald.

Vloženo: 07.03.2018

Záměr na prodej bytu v ulici Sportovní

Rada města vydala záměr na prodej bytové jednotky č. 555/25, vel. 1+2, byt běžný, ulice Sportovní, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 287/19410 na společných částech budovy č.p. 555 a stavební parcele č. 1047 v katastrálním území Tanvald dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 650.000 Kč. Zájemci mohou žádosti podávat nejpozději do 10. 04. 2018 do 11.00 hodin na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald.

Vloženo: 07.03.2018
ilustrační foto

Demolice „domu hrůzy“ zahájena

Katastr nemovitostí přepsal vlastnictví objektu č.p. 425, Žákova ul., Tanvald na město Tanvald a došlo tak k zahájení jeho dlouho očekávané demolice. Po odstranění stavby dojde k urovnání povrchu a k jeho zatravnění. Ukončení předpokládáme v měsíci dubnu.  Protože všechny pozemky s výjimkou objektu č.p. 144 jsou v majetku města, vznikne zde velice zajímavý prostor pro případnou výstavbu. Otázku využití celého prostoru by mělo řešit až zastupitelstvo města, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Vloženo: 13.03.2018
ilustrační foto

úterý 3. dubna 2018 od 13 do 17 hodin »
Zápis do 1. třídy ZŠ Tanvald, Sportovní 576

Školní rok 2018/2019

V souladu s ustanovením § 46 školského zákona oznamuje ředitelka ZŠ Tanvald, Sportovní 576 termín konání zápisu do 1. třídy pro všechny děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012.

Zápis se uskuteční v úterý 3. dubna 2018 od 13 do 17 hodin v budově ZŠ Sportovní 576. K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte.

Těšíme se na Vás!

ředitelství školy

Vloženo: 14.03.2018

I v roce 2018 podpoří město odkanalizování nemovitostí

Rada města schválila poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč fyzické osobě vlastnící rodinný dům v Tanvaldě, která v roce 2018 uskuteční odkanalizování své nemovitosti v Tanvaldě dle platných předpisů, čímž se rozumí:

-    vybudování vodního díla sloužícího k čištění odpadních vod s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (stavba biologického septiku se zemním filtrem s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku nebo stavba domovní čistírny odpadních vod s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku);

-    vybudování kanalizační přípojky na kanalizační řad svedený na centrální čistírnu odpadních vod.

Zveřejňujeme program pro poskytování těchto účelových dotací. Žadatelé mohou podat žádost na Městském úřadu Tanvald, odboru rozvoje a KV od 9. dubna 2018 na tomto formuláři.

Vloženo: 07.03.2018

Výluky na železniční trati Železný Brod - Tanvald

Ve dnech 26., 27., 28. a 29. března 2018 bude probíhat výluka na železniční trati v úseku Železný Brod - Velké Hamry denně vždy od 7:45 hod. do 15:30 hodin
Souběžně bude ve dnech 26. března 2018 od 7:45 hod. až 28. března 2018 do 15:30 hod. probíhat nepřetržitá výluka v úseku Velké Hamry - Tanvald. Účelem těchto výluk je kácení dřevin podél železniční trati a oprava propustku.

Náhradní autobusová doprava bude vedena v časech dle výlukového jízdního řádu.
 

Vloženo: 12.03.2018
ilustrační foto

Zápis do mateřské školy

Společný zápis dětí do mateřské školy ( pro MŠ Radniční, MŠ U Školky a MŠ Wolkerova) se uskuteční ve středu 9. května 2018 od 9 do 15 hodin v budově MŠ Tanvald, Radniční 540.

Vloženo: 12.03.2018

T-Mobile přinese superrychlou optickou síť do Tanvaldu

T-Mobile staví optickou síť v celé České republice a pracuje na rozšíření pokrytí domácností i v Tanvaldu. Domácnosti získají přístup ke kvalitním službám - superrychlému a neomezenému internetu s rychlostmi až 1 Gbps a skvělé digitální televizi.

Co to vlastně ta optická vlákna jsou?

Optické připojení je v současné době nejrychlejším a nejstabilnějším internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely z optických vláken, ve kterých se signál šíří rychlostí světla - proto mají tak vysokou rychlost přenosu.

Tato vlákna se používají pro superrychlé připojení k internetu, ale také třeba pro digitální televize (IPTV) s televizním archivem. A do budoucna na nich poběží připravované služby chytrá domácnost a spousta dalších služeb, které budou vznikat společně s technologickým vývojem. V porovnání s klasickým (metalickým) telekomunikačním vedením má optická síť opravdu hodně výhod. Tou největší je rychlost a stabilita internetového připojení, které je bez omezení.

Jak bude probíhat budování sítě v Tanvaldu?

T-Mobile postaví síť ve vašem městě na vlastní náklady. Bude ale potřebovat souhlasy od vlastníků nemovitostí pro umístění zařízení. To jsou takové malé krabičky, které slouží pro připojení kabelů z domů do sítě T-Mobile. Zařízení jsou pasivní - to znamená, že nevydávají žádný zvuk, ani záření a k fungování nepotřebují energii. Kabelové rozvody T-Mobile uloží do země a optické přípojky podle možností umístí do krabičky na krátké stojánky nebo například na plot.

Co vám nová síť přinese?

Získáte do budoucna další možnost pro připojení domácnosti k internetu, k digitální televizi nebo dalším službám - v praxi to zvýší cenu vaší nemovitosti. Souhlasem, který pro T-Mobile budou získávat zaměstnanci našeho dodavatele, se nezavazujete k používání služeb a nebude vás to vůbec nic stát. Jde jen o souhlas s vybudováním přípojky.

Kromě superrychlého internetu vám půjde i naše digitální televize

S novou optickou sítí budete v Tanvaldu moci surfovat na superrychlém internetu i sledovat naši T-Mobile televizi. Ta má samé parádní funkce a umí se vám přizpůsobit. Třeba nahrávat nebo přetáčet pořady. Tak se pojďte bavit!

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vloženo: 09.03.2018
 1 z 21 | Další - Nejstarší