Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Ples 2015

Karneval na ledě

Sněhová královna

Tučňáci z Madagaskaru

Mortdecai: Grandiózní případ

Velká šestka

Babovřesky 3

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Přijďte si zaplesat do Tanvaldu

V sobotu 31. ledna 2015 se od 20 hodin uskuteční tradiční Ples města Tanvaldu ve Sportovní hale na Výšině. K poslechu a tanci zahraje Taneční orchestr Vladimíra Janského (www.plesovka.cz) s více než třicetiletou tradicí a bohatým repertoárem. Mimo jiné je pro Vás připravena bohatá tombola a občerstvení. Vstupenky jsou slosovatelné a můžete si je zakoupit za 200 Kč v infocentru v Tanvaldě od 7. ledna. Těšíme se na Vaši účast.

 

Vloženo: 07.01.2015
ilustrační foto

Nádoby na bioodpad od dubna, obalové kovy se již třídí

Od 1. ledna 2015 je v účinnosti nová vyhláška ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, která obcím ukládá zajišťovat na svém území mimo jiné i sběr biologicky rozložitelných odpadů a kovů.

Sběr obalových kovů - víček, plechovek a konzerv z domácností zavedlo město Tanvald již v předstihu od září 2014. Sběr je prováděn do pytlů obdobně, jak je tomu u ostatních plastů a tetrapaků. Pytle na obalové kovy jsou bezbarvé, průhledné a jsou sváženy pravidelně každý čtvrtek. Občané si mohou vyzvednout pytle na sběr obalových kovů bezplatně na obvyklých místech. Žádáme občany, aby obalové kovy nevhazovali do směsného odpadu, ale skutečně je vytřídili a ukládali do k tomu určených pytlů, tak jak se to již ve velké míře děje u plastů a tetrapaků. Pro úplnost ještě znovu zdůrazňujeme, že do pytlů na kovové obaly by měly být sbírány nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádobky od kosmetiky a ostatní drobné kovové obaly. Do pytlů nepatří tlakové nádobky od sprejů a obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. Město Tanvald má v úmyslu organizovat sběr kovových obalů i ve spolupráci s místními školami a vyzývá i podnikatelské subjekty, aby se ke sběru obalových kovů, ostatních plastů i tetrapaků do pytlů zapojily. Ostatní nepotřebné kovové předměty z nemovitostí a domácností mohou občané odevzdávat ve sběrně Kovošrotu v České ulici nebo při organizovaných sběrových akcích.

Sběr bioodpadu je již připraven a bude spuštěn od dubna 2015. Pro občany Tanvaldu bude zajištěn zejména tím způsobem, že každé stanoviště na tříděný odpad, kterých je v Tanvaldě 43, bude doplněno minimálně jednou nádobou na bioodpad. Nádoby na bioodpad budou sváženy pravidelně každý týden, tak jako ostatní tříděný odpad. Svoz bioodpadu bude prováděn svozovou společností ASA Liberec, která pro město Tanvald zajišťuje svoz veškerého komunálního odpadu. Co do nádob na biodpad patří a nepatří, je uvedeno na štítku, kterým bude opatřena každá hnědá nádoba na bioodpad.

Protože v Tanvaldě zatím nemáme zkušenosti se sběrem bioodpadu, bude městský úřad tento proces průběžně sledovat a v případě problémů nedostatky neprodleně řešit.

Co se týká nákladů, sběr obalových kovů je prováděn v režii technických služeb, které sváží i pytle s ostatními plasty a tetrapaky.  Roční náklady na sběr a svoz bioodpadů se předpokládají ve výši cca do 150 000,- Kč s DPH. Veškeré náklady na sběr a svoz bioodpadů i kovových odpadů ponese město z vlastních finančních prostředků. Náklady na pořízení nádob v souvislosti se sběrem a svozem bioodpadů městu nevzniknou. Nádoby na bioodpad budou vlastnictvím svozové společnosti. 

Vloženo: 28.01.2015
ilustrační foto

Pozvánka na Karneval na ledě v Tanvaldu

Tenisový klub Tanvald provozuje každoročně na dvou ze svých pěti antukových kurtů přírodní kluziště, které je v Tanvaldě jediné a slouží jak místním školám, tak široké veřejnosti. Letošní zima, hlavně však teplotní podmínky, nejsou pro udržování kvalitní ledové plochy právě ideální, proto se bruslilo jen velice málo dní. Nicméně zima ještě určitě neřekla své poslední slovo.

Proto se členové TK rozhodli uspořádat první únorovou neděli “Karneval na ledě” především pro děti, ale samozřejmě jsou vítáni i jejich rodiče a prarodiče. Pokud bude počasí přát, karneval se uskuteční v neděli 1. února od 14,30 hodin a v jeho programu budou především dovednostní soutěže pro děti a mládež,  soutěž o nejhezčí masku a taktéž bude vyhlášena “Miss Karneval 2015”, která dostane krásnou čelenku od jednoho ze sponzorů. Po celý čas trvání karnevalu bude zajištěno občerstvení v klubovém bufetu. Všichni, kteří přijdou na led v maskách, mají vstupné zdarma a budou odměněni sladkou lahůdkou od dalšího ze sponzorů. Pokud někdo nemá své vlastní brusle, jsou v klubovně k zapůjčení za symbolický poplatek jak dámské, tak pánské brusle, pochopitelně kvalitně nabroušené.

Pokud rozmary počasí neumožní konání karnevalu v neděli 1. února, je určen náhradní termín hned na neděli následující, t.j. 8. února. Členové pořádajícího TK Tanvald se již teď těší na všechny, kteří se do areálu přijdou pobavit a zúčastnit se soutěží.

Vloženo: 27.01.2015
ilustrační foto

Chřipková epidemie v nemocnici

Od 27.1.2015 jsou z důvodu chřipkové epidemie v Nemocnici Tanvald, s.r.o. až do odvolání zrušeny návštěvy.

Vloženo: 26.01.2015
ilustrační foto

Pozvánka na karneval

Tradiční dětský karneval ve sportovní hale Výšina v Tanvaldě se letos uskuteční v sobotu dne 21. února od 14 hodin.Soutěže masek o ceny, bohaté občerstvení a hudba DJ Vláďa Josífek. Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč. Těšíme se na Vaši účast.

Vloženo: 23.01.2015
ilustrační foto

Informace o letošní Rally Bohemia

Rada města Tanvald projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR o opětovné projednání žádosti o souhlas s průjezdem RZ Rally Bohemia v roce 2015. Rada města na základě kompromisu vzešlého z jednání 16.01.2015 mezi vedením města, obyvateli Českého Šumburku a zástupci pořádajícího Autoklubu Bohemia Sport v AČR rozhodla zrušit své usnesení č. 14/1/2015 ze dne 07. 01. 2015 a souhlasit s průjezdem RZ Desná – Desná v sobotu dne 11. 07. 2015 ulicemi Vítězná, Českošumburská a Český Šumburk v době od 13 do 23.30 hodin. Rada města bere na vědomí, že se pořadatel Rally Bohemia Autoklub Bohemia Sport v AČR zavazuje, že počínaje rokem 2016 nebude navrhovat trasu rychlostní zkoušky přes zastavěné území Českého Šumburku. 

 

Vloženo: 22.01.2015

Rozšířené úřední hodiny finančních úřadů

V souvislosti s podáváním přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daně z nemovitostí)  za zdaňovací období roku 2015 dochází k rozšíření úředních hodin na Územním pracovišti v Jablonci nad Nisou, Tanvaldě a Železném Brodě:

Pondělí 26. ledna 2015     8:00 – 17:00

Úterý    27. ledna  2015     8:00 – 13:30

Středa   28. ledna 2015     8:00 – 17:00

Čtvrtek  29. ledna 2015     8:00 – 13:30

Pátek    30. ledna 2015     8:00 – 13:30

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 2. února  2015.

Vloženo: 22.01.2015

Oznámení společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vloženo: 22.01.2015
ilustrační foto

Štěstí přeje připraveným

V rámci osvěty se Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje snaží přiblížit důležité preventivně výchovné informace z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva široké veřejnosti. Jedná se o 19 spotů, které natočil Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, a které jednoduchou formou představí hlavní zásady a informace, které by měl znát každý občan. Spoty je možné shlédnout pod tímto odkazem.

Vloženo: 21.01.2015

Obnova kulturních památek v roce 2014 v ORP Tanvald

Vloženo: 20.01.2015
 1 z 5 | Další - Nejstarší