Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Ples 2018CocoZoufalé ženy dělají zoufalé věciLabyrint: Vražedná léčbaČertoviny

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Příspěvky vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury opětovně vyhlásilo program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018. O příspěvek z tohoto programu mohou žádat vlastníci kulturních památek na územním obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald.

Důležitou změnou oproti minulým letem je fakt, že program bude administrován výhradně v jednom kole, kdy uzávěrka žádostí je 28. 2. 2018. Další významná změna se týká minimálního procentuálního spolupodílu žadatele, který se zvyšuje z 10 % na 20 %.

Zásady programu, formulář žádosti a seznam povinných příloh je k dispozici na stránkách MK ČR (odkaz viz. příloha Oznámení a výzva).

Současně dle zásad výše uvedeného programu zveřejňujeme souhrnnou zprávu za rok 2017.

Vloženo: 11.01.2018
ilustrační foto

Informace pro žadatele o příspěvek na činnost

Upozorňujeme, že možnost podání Žádosti o dotaci na podporu celoroční činnosti z rozpočtu Města Tanvald pro rok 2018 je možno podávat do středy 31. 1. 2018.

Součastně připomínáme, že termín pro podání vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2017 je do středy 10. 1. 2018.

Formulář ke stažení ve formátu xls je zde.

Vloženo: 04.01.2018
ilustrační foto

Rozpočet 2018 schválen

Dne 13.12.2017 schválilo zastupitelstvo všemi hlasy rozpočet na rok 2018. Výdaje bez investic jsou naplánovány na 118 mil. Kč, s investicemi téměř 130 mil. Kč. Příjmy předpokládáme ve výši 124 mil. Kč.

Přesný výsledek hospodaření města za rok 2017 bude znám v březnu. Odhadujeme, že volné prostředky na další investice nad rámec schváleného rozpočtu 2018 se budou pohybovat ve výši 50 – 60 mil.Kč. Takto vysoká částka úspor vzešla díky dlouhodobému výbornému hospodaření města , za které patří dík celému zastupitelstvu města.

Vloženo: 29.12.2017

Cena za likvidaci odpadu

V rozpočtu 2018 je počítáno i s částkou cca 2,5 mil Kč na pokrytí vícenákladů na likvidaci odpadů, abychom byli schopni ponechat sazbu poplatku za likvidaci odpadů ve výši 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Vloženo: 29.12.2017
ilustrační foto

Cena tepla v roce 2018

Díky dlouhodobému promyšlenému vedení a rozvoji společnosti Teplárenství Tanvald,s.r.o. se nám i nadále daří zajistit i pro rok 2018  široko daleko nejnižší cenu tepelné energie. 

Více než 2/3 domácností našeho města si v této chvíli užívá exkluzivní ceny 430 Kč/GJ.

Vloženo: 29.12.2017
ilustrační foto

Nová mapová aplikace "GEOPORTÁL TANVALD" v provozu

V odkaze https://tanvald.obce.gepro.cz/#/ , který je dále umístěn na internetových stránkách města Tanvald na úvodní straně (v levé části dole)  a v sekci Správa Města (v odkazech Územní plány a ÚAP ORP Tanvald)  je možné nahlížet do nové mapové aplikace „Geoportál Tanvald“, který nahrazuje aplikaci MISYS-WEB. Tato aplikace slouží hlavně ke zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti s možností načtení dalších mapových podkladů a dat pro území ORP Tanvald. Podrobný výpis funkcí je popsán v návodu k aplikaci, který je umístěn u zmíněných odkazů.

Jsou zde např. zveřejněny aktuální výkresy z územních plánů obcí ORP Tanvald, katastrální mapy, jevy/údaje  z územně analytických podkladů, údaje z RÚIAN, turistické mapy, popisná a evidenční čísla, vymezení chráněných a záplavových území, je zde možnost i vyhledávat adresy a parcelní čísla apod.

Vloženo: 20.12.2017
ilustrační foto

Tradiční předvánoční návštěva z partnerského města Wittichenau

Ve čtvrtek navštívila naše město delegace z partnerského města Wittichenau na čele se starostou Markusem Poschem. Došlo tak na již tradiční vánoční setkání, při kterém se vedení obou měst informuje o dění  ve svém městě za uplynulý kalendářní rok. Příští rok společně oslavíme již 25. výročí  partnerství. I přípravě oslav tohoto výročí bylo věnováno příjemné posezení ve vánočně vyzdobené zasedací místnosti radnice. Následně byl pro hosty přichystán malý koncert žáků místní ZUŠ v kině Jas Járy Cimrmana. 

Vloženo: 15.12.2017
ilustrační foto

Každoroční setkání vedení města se seniory

V pondělí 4. a 11.12.2017 proběhly tradiční vánoční setkání se starostou v Penzionu pro seniory a v Domě s pečovatelskou službou. Jako již každým rokem obyvatelé obou domů se mohli zeptat na dění ve městě a případně i sdělit vlastní návrhy na to, co jim v Tanvaldě chybí.

Vloženo: 15.12.2017

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou – odvolání účastníků územního řízení proti územnímu rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ postoupil stavební úřad k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 06.12.2017
ilustrační foto

Změny jízdních řádů ve veřejné dopravě od 10. prosince 2017

Pro oblast Jablonecka je přehled změn zde.

Jízdní řády a další potřebné informace naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na našem webu, dále jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.

Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád (prodáván pro oblasti Jablonecko+Semilsko; Liberecko; Českolipsko). Prodejní cena je 20 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 4. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na našem webu www.iidol.cz a na našem Facebooku.)

S případnými dotazy je možné se obrátit e-mail: info@korid.cz

 

Vloženo: 24.11.2017
 1 z 19 | Další - Nejstarší