Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

V hlavě

Mission Impossible: Národ grázlů

Malý dráček

Fantastická čtyřka

THL 2015

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Práce na „Četnickém domu“ finišují

Dům čp. 299, tzv. Četnický dům, bude po roce od požáru, který zachvátil podkroví a střechu a v jehož důsledku musel být celý vystěhován, do konce září 2015 komplexně rekonstruován. Dokončuje se nejen přestavba, modernizace vybavenosti celého domu a nová střecha, ale úpravy doznává i okolí domu.  U čp. 299 vznikají nové parkovací plochy, komunikace a nový přechod pro chodce.

Patřičná pozornost je věnována i zeleni v prostoru za domem. Demolicí „Dlouhého domu“ a obnovou „Četnického domu“ včetně celého prostoru po levé straně Železnobrodské ulice při vjezdu do města od Velkých Hamrů se postupně začíná měnit k lepšímu tvář tanvaldské Malé strany.

Neobvyklý pohled na Dolní Tanvald nabízejí i fotky z nové střechy čp. 299, pořízené při příležitosti kontroly postupu prací dne 30. července 2015 místostarostou města panem Mgr. Antonínem Bělonožníkem.

Vloženo: 31.07.2015
ilustrační foto

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Ve středu 5. srpna se od 17 hodin ve velké zasedací místnosti radnice koná zasedání zastupitelstva města.

Pozvánka spolu s materiálem k projednání zde.

Opět budete moci na stránkách města sledovat přímý přenos z tohoto zasedání.

Vloženo: 24.07.2015
ilustrační foto

Bobovka opět ožije závodní atmosférou

Srdečně zveme všechny Tanvalďáky na již třetí ročník extrémního cyklistického závodu v lokalitě freerideové tratě na Bobovce. Na trati nyní usilovně probíhají přípravy, proto Vás prosíme o shovívavost při omezení pohybu v jejím okolí. Určitě pak ale oceníte jezdce a jich parádní výkony, které určitě budou stát za to.

Závod každým rokem jen vzkvétá a tak Vám díky podpoře města, místních podnikatelů a dobrovolníků můžeme ukázat jednu z aktivit, kterým se naše organizace věnuje.

Během závodu je zajištěno občerstvení a osvěžení jak v prostoru základny DH-FR racing Tanvald, tak i na trati.

Prosíme obyvatele přilehlého okolí za shovívavost při hlasitější produkci komentářů a hudby během závodu a po jeho ukončení.  

V sobotu 8. 8. 2015 na Bobovce se na Vás těší pořadatel závodu kolektiv DH - FR racing Tanvald z.s.

 

Vloženo: 21.07.2015
ilustrační foto

Hledá se nájemce autokempu

Rada města Tanvald vydala záměr na pronájem bufetu s terasou a sportbarem a na provozování autokempu Tanvaldská kotlina na období od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016 za stávajících podmínek s tím, že bližší informace zájemcům poskytne odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald, tel. č. 483 369 554.

Žádosti mohou zájemci předkládat v odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald nejpozději do 5.8.2015 do 11.00 hodin.

Vloženo: 20.07.2015
ilustrační foto

Snížení ceny za dodávku tepelné energie

Vedení společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. rozhodlo, s přihlédnutím k vývoji  výroby tepla a dodávek tepelné energie, snížit  s účinností  od 01. 07. 2015 cenu  za dodávku tepelné energie  pro lokalitu Výšina a Šumburk z 540 Kč za 1 GJ na 520 Kč za 1 GJ. K uvedené ceně za jednotku tepelné energie bude připočtena DPH dle platných předpisů. Jedná se o cenu předběžnou, výsledná cena bude stanovena dle platných právních předpisů.                                       

                                                                                         

Vloženo: 16.07.2015
ilustrační foto

Prodej bytu dle pravidel veřejné soutěže

Zastupitelstvo města vydalo záměr na prodej bytu č. 525/7, vel. 1+3, byt běžný  Radniční 525, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 684/20241 na společných částech budovy čp. 525,526,527,528 Radniční ul., Tanvald a stavební parcele č. 748/2, katastrální území Tanvald  dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 215.616 Kč. Žádosti podávejte nejpozději do 07. 09. 2015 do 11.00 hodin na odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald.

Vloženo: 30.06.2015
ilustrační foto

Domácnosti v Tanvaldě pilně třídí i do pytlů

Již druhým rokem mají domácnosti v Tanvaldě možnost třídit odpady i do pytlů, které technické služby svážejí pravidelně každý týden ve čtvrtek ze všech stanovišť na sběr tříděného odpadu, kterých je v Tanvaldě téměř 50. Do žlutých pytlů se třídí a sbírají směsné plasty, do červených tetrapaky (nápojové kartony) a do bezbarvých kovové obaly. Pytle si mohou občané, poplatníci vyzvednout zdarma v rámci poplatku za odpady na MěÚ Tanvald, odboru rozvoje a komunálních věcí a na dalších již dříve avizovaných místech. V této souvislosti je nutno znovu připomenout, že poplatek za sběr a shromažďování odpadů zůstal v Tanvaldě i pro rok 2015 na 500,-Kč.

Od ledna do června 2015 bylo zmíněným způsobem sesbíráno v Tanvaldě celkem 2051 pytlů s tříděným odpadem o celkové hmotnosti 3 900 Kg.  Z uvedeného množství bylo 1495 pytlů se směsnými plasty, 453 s tetrapaky a 103 s kovovými obaly.

Městský úřad žádá domácnosti, které se do pytlového sběru směsných plastů, tetrapaků a kovových obalů zatím nezapojily, aby tak v zájmu ochrany životního prostředí i udržení poplatku na stávající výši, učinily.

Prosíme občany, aby do pytlů vkládali pouze ty odpady, které do nich patří.  To samé platí i v případě nádob na tříděný odpad na veřejných stanovištích. Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlech na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už nemůže být dále zpracován a musí skončit na skládce nebo ve spalovně. Vícenáklady pak zaplatíme všichni.

Pro úplnost znovu uvádíme, jaké odpady do pytlů patří:

  • do žlutých pytlů směsné plasty, jako jsou např. láhve od mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánek, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly,
  • do červených pytlů nápojové obaly tzv. tetrapaky, v praxi se jedná zejména o krabice od mléka a džusů, avšak do pytle by měly přijít vymyté,
  • do bezbarvých pytlů obalové kovy, jako jsou zejména konzervy-plechovky a různá plechová víčka.

Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě třídí.   

Vloženo: 07.07.2015
ilustrační foto

iRatingové hodnocení města Tanvald za rok 2014

Město Tanvald v současné době získalo iRatingové hodnocení za rok 2014. Město obdrželo CERTIFIKÁT B+.  Město Tanvald opět převýšilo rámec srovnatelných měst a obcí a prokázalo velmi dobrou finanční stabilitu.  Město Tanvald dosáhlo i v roce 2014 velmi dobrých hospodářských výsledků. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají městu Tanvald velmi dobré předpoklady dalšího dobrého rozvoje.

iRatingové hodnocení a interpretace iRatingové hodnocení zde

Vloženo: 03.07.2015
ilustrační foto

Dotazník - Zapojte se do tvorby náměstí pro Tanvald!

22. 6. 2015 proběhlo plánovací setkání, kde se přítomní občané věnovali hodnocení stávajícího stavu místa i nárokům na jeho budoucí fungování a podobu. Náměty dospělých pak doplnili zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy. Tento dotazník umožňuje i těm, kdo se nezúčastnili setkání přiřadit k výstupům vytvořeným spoluobčany na setkání svoje vlastní priority a doplnit další nápady.

Na podkladě výstupů setkání a tohoto dotazníku vytvoří studenti architektury varianty řešení budoucí podoby místa. 

Dotazník v elektronické verzi pro online vyplnění, dotazník pro vytištění (DOC)

INSTRUKCE PRO ODEVZDÁNÍ (jen verze pro tisk)

vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 31.července 2015 na sběrná místa:

  • Sekretariát MěÚ Tanvald, Palackého 359
  • Městská knihovna Tanvald, Krkonošská 350
  • Infocentrum Tanvald, Krkonošská 629
Vloženo: 30.06.2015

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 29.6.2015 zahájil stavební úřad územní řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“  - bližší informace jsou obsaženy v sekci „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 29.06.2015
 1 z 8 | Další - Nejstarší