Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Pošťák Pat

Dárce

Útěk z planety Země

HAF 2014

Strašidlo Cantervillské

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Město Tanvald v souladu s Pravidly pro mobilní sběr nebezpečných odpadů a ve spolupráci s firmou ASA Liberec provede v sobotu 4. 10. 2014  mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Seznam stanovišť a časová rozmezí sběru

Vloženo: 09.09.2014
ilustrační foto

K požáru domu č.p. 299 v Železnobrodské ulici

Ze zprávy vyšetřovatelů požárů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou vyplývá, že ohnisko požáru, který propukl v podvečerních hodinách 1. září 2014,  bylo v půdních prostorách domu. Pravděpodobnou příčinou požáru byla manipulace s otevřeným ohněm neznámou osobou. Majitelem domu je TABYS s.r.o.

První ohledání zajišťovala rovněž Policie České republiky Tanvald a v současnosti celý případ předala Krajskému oddělení kriminální policie k šetření.

Vloženo: 04.09.2014

Informace ke komunálním volbám 2014

Registrační úřad Tanvald provedl dne 28.08.2014 losování čísel pro označení pořadí  volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva příslušné obce.
  
Tanvald

1. ANO 2011

2. Komunistická strana Čech a Moravy

3. Tanvald pro život

4. TANVALĎÁCI

5. ZA BEZPEČNÉ MĚSTO TANVALD

6. Volba pro město

7. Občanská demokratická strana

8. Česká strana sociálně demokratická

  

 

Vloženo: 28.08.2014
ilustrační foto

Práce jsou v plném proudu

Na základní škole ve Sportovní ulici, v budově, kde mimo jiné sídlí školní restaurace Scolarest,  probíhá výměna oken a zateplení celého objektu. Celkové náklady této akce jsou ve výši cca 5,9 mil. Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činí cca 3,3 mil. Kč. Zbývající náklady ve výši cca 2,6 mil. Kč uhradí ze svého rozpočtu město.

Vloženo: 28.08.2014
ilustrační foto

Město vyšlo vstříc poskytovateli sociálních služeb občanskému sdružení D.R.A.K.

Rada města rozhodla pronajmout nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží objektu čp. 579, ul. U Školky, Tanvald ( objekt, ve kterém sídlí mateřská škola a Maják o.s.) od 1. září 2014 občanskému sdružení D.R.A.K. Liberec, které zde bude poskytovat sociální služby pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, dále odborné sociální poradenství a terénní programy. Provoz služeb bude zajištěn každý den.  Rada města rozhodla stanovit nájemné ve výši pouze 1.000,-- Kč ročně, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o občanské sdružení, které poskytuje bezplatné sociální služby občanům města a okolí.

Vloženo: 20.08.2014
ilustrační foto

V Krkonošské ulici na Šumburku bude parkování zrušeno

Parkování před lékárnou U Aescalupa, řeznictvím U Tomášů a dalšími obchodními subjekty v Krkonošské ulici mělo své příznivce i odpůrce. Během několika dnů však již parkování v těchto místech silnice nebude možné. Město musí dopravní značení odstranit. Z rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje (KULK) nebyla prodloužena zkušební doba této dopravní úpravy a to z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  Nemalý vliv na její neprodloužení a praktické zrušení měly i stížnosti majitelů objektů na protější straně silnice. Rada města ve svém stanovisku ze dne 28.5. 2014 doporučovala přechodnou úpravu provozu prodloužit, avšak se svým doporučením u krajského úřadu neuspěla.

Proti zrušení podélného parkování v Krkonošské ulici na Šumburku se ohrazuje řada občanů a posílá své stížnosti na MěÚ Tanvald, nicméně rada města i městský úřad musí respektovat rozhodnutí KULK.

Vloženo: 20.08.2014
ilustrační foto

Na nádraží v Tanvaldě probíhají intenzivní stavební práce, vlaky nejezdí

Od začátku srpna začala velice intenzivně probíhat celková rekonstrukce kolejiště na jinak velmi rušném železničním nádraží v Tanvaldě. S kolejovými úpravami budou vybudována i nová nástupiště, přechody a přístupové chodníky pro cestující. Z důvodu zásahu do stávajících zpevněných ploch ve stanici budou tyto plochy upraveny. Nové směrové a výškové vedení kolejí a odvodnění železničního spodku si vyžádaly i demolice stávajících nevyužívaných pozemních objektů dráhy na nádraží.

V Tanvaldě se tak cestující vedle nového autobusového terminálu v přednádražním prostoru, který je v provozu již dva roky, dočkají i nových nástupišť a přístupových cest k vlakům, které jim usnadní nastupování a vystupování z vlaků.

Veškerou vlakovou dopravu v současné době pro cestující nahrazují autobusy.  O výlukách a náhradní autobusové dopravě jsme již informovali.

Fotografie z průběhu stavby.

Vloženo: 13.08.2014
ilustrační foto

Nová hřiště na Šumburku

Celkovým nákladem přes 2,3 mil. Kč město vybudovalo tři nová hřiště s umělým povrchem v místní části Šumburk nad Desnou. Jedná se o hřiště pod parkem u kostela, u budovy školy a u mateřské školy.  Od srpna má veřejnost možnost hřiště pod parkem využívat. Pro hřiště platí městem stanovený provozní řád, který je zde vyvěšen. Správu hřiště zajišťuje město Tanvald prostřednictvím pana Josefa Šourka.  Další dvě hřiště jsou v areálech školy a mateřské školy a veřejnosti nebudou volně přístupná. U hřiště u školy se předpokládá jeho užívání spolky po dohodě s vedením školy.

Vloženo: 12.08.2014
ilustrační foto

Městské kino po modernizaci osvětlení a ozvučení

V průběhu měsíce července bylo bez přerušení provozu kina nákladem přes 1,8 mil. Kč rekonstruováno osvětlení sálu a scény a bylo modernizováno ozvučení pro filmovou projekci.  Osvětlení dostalo novou řídící technologii a sál byl osazen LED reflektory a LED světly. Zvýšila se intenzita osvětlení, získaly se nové varianty nasvícení sálu i jeviště a v neposlední řadě došlo k výraznému snížení elektrického příkonu. Modernizované ozvučení filmové projekce je nyní zcela digitální a návštěvníkům kina zprostředkovává vícekanálový a plnější prostorový zvuk. V kině bylo nově instalováno i technické zařízení pro nedoslýchavé osoby.

Městské kino JAS Járy Cimrmana v Tanvaldě se řadí mezi špičková jednosálová kina v Čechách. Kino Járy Cimrmana slouží jako víceúčelový kulturní stánek a s více než 11 tisíci návštěvníky ročně na všech zde konaných akcích je nejnavštěvovanějším zařízením, které město ve prospěch občanů vlastní a provozuje. Aby byla udržena vysoká úroveň tanvaldského kina, je nezbytné do něj průběžně investovat. 

Vloženo: 11.08.2014
ilustrační foto

Tanvald zavádí sběr obalových kovů do pytlů

Město Tanvald od září 2014 zavádí sběr obalových kovů - víček, plechovek a konzerv z domácností. Sběr bude prováděn do pytlů obdobně, jak je tomu u ostatních plastů a tetrapaků. Pytle na obalové kovy jsou bezbarvé, průhledné a budou sváženy rovněž pravidelně každý čtvrtek. Občané si mohou vyzvednout pytle na sběr obalových kovů od pondělka 18. srpna 2014 na stejných místech jako žluté a červené pytle.

Připomínáme, že svědomitým tříděním odpadů, jako občané přispějete nejen k udržení a zlepšení životního prostředí, ale i k udržení poplatku za odpad v Tanvaldě na stávající výši 500,-Kč.

Vloženo: 08.08.2014
 1 z 3 | Další - Nejstarší