Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Cimrman 2017 Tanvaldsko

Cimrman 2017

Příšerky pod hladinou 3D

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Z Paříže do Paříže

Wonder Woman 3D

Z města a MěÚ

Setkání se starostou

Starosta města Tanvald Mgr. Vladimír Vyhnálek zve veřejnost na  SETKÁNÍ SE STAROSTOU.

Pokud Vás zajímá aktuální dění ve městě, chcete se na cokoliv zeptat, máte nápady a podněty, o které se chcete podělit nebo se dozvědět o probíhajících či plánovaných akcích, pak jste srdečně zváni:

Český Šumburk       sokolovna        středa   7.6. 2017    

sídliště Výšina         Scolarest         čtvrtek   8.6. 2017      

Žďár                         U Hanzlíčků      úterý   13.6.2017

Horní Tanvald           U Dubu           středa   14.6.2017

Šumburk n/D            hasičárna        čtvrtek  15.6.2017

Setkání začínají vždy v 18.00 hodin.

Vloženo: 24.05.2017
ilustrační foto

Beseda se studenty

V pondělí 22.05.2017 besedovali starosta města Vladimír Vyhnálek společně s tajemníkem MěÚ Richardem Seidelem s žáky septimy třídní učitelky Hany Keprové zdejšího gymnázia a OA. Studenti se zajímali o výkon státní správy a samosprávy, které městský úřad v rámci své činnosti zajišťuje.

        

Vloženo: 24.05.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Ve středu dne  21.06.2017 od 07:30 o 11:30 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie na těchto odběrných místech:

část obce: Šumburk nad Desnou
Česká 149, 260, 486
Mánesova 299
Pod Tratí 485
Popelnická 529, 539
Raisova 108, 109, 154, 175, 194, 195, 211, 266, 333, 380, 389, 390, 495, 496, 497
U Herty 100, 412
Vítězná 104, 105, 181, 328, 338, 422, 448, 459, 464, 467, 470, 471, 487, 489, 493, 502, 505, 519, 528, 547, 574, 612, 622
Wolkerova 378, 488, 535, 543
část obce: Tanvald
Česká 158, 267
Hartigova stezka 96, 165, 467, 479
Jižní 360, 446, 469, 493
Letná 417, 418, 432, 465, 541, 542, 622, 655
Na Svahu 438, 439, 471
Nad Koupalištěm 466, 468, 472
Nad Výtopnou 410, 411, 412, 413, 414, 415, 480, 520, 544
Nemocniční 314
Okružní 501, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 521, 522, 523, 524, 536, 537, 538, 539
Palackého 24, 359, 433, 456, 501
Pod Špičákem 8, 190/90, 191, 211, 285, 289, 290, 298, 314, 315, 356, 392, 403, 406, 434, 462, 463, 464, 475, 480, 490, 492, 497, 546, 580, 592, 605, 606, 607, 608, 609, 621
Radniční 78, 79, 80, 117, 125, 131, 494, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 540, 542, 543, 547, 602, 603
Slunná 447, 448, 458, 496
U Rozvodny 491, 581, 620
U Stadionu 524
U Školky 560, 561, 579
Větrná 558, 559
Vnitřní 556, 568, 569, 570, 571
část obce: Žďár
Česká 230
č.p.:/č.orient. bez ulic : 59, 91/100, 127, 150, 169, 199, 230, 267, 380, 426
 

Vloženo: 19.05.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Ve čtvrtek 15.06.2017 od 07:30 do 09:30 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v lokalitě: Tanvald - část obce: Tanvald na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
K Dubu 362, 369, 455, 483
Pod Špičákem 22, 23, 25, 95, 341, 371, 477, 585, 611
Polní 26, 162, 376, 473, 644, 663
Spojovací 407
Údolí Kamenice 6, 29, 30, 114, 122, 144, 155, 170, 203, 237, 239, 266, 269, 274, 313, 343, 370, 401, 420

Ve čtvrtek 15.06.2017 od 10:00 do 12:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v lokalitě : Tanvald - část obce: Tanvald na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Údolí Kamenice 12, 15, 17, 19, 82, 98, 119, 141, 151, 187, 208, 223, 303, 335, 375, 404, 405, 436
č.p.:/č.orient. bez ulic : 11/81, 13/19, 14, 16, 183, 204/16, 662

Ve čtvrtek 15.06.2017 od 13:00 do 15:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v lokalitě: Tanvald - část obce: Tanvald na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Pod Špičákem 597
Údolí Kamenice 597
Valašská 3, 80, 83, 87, 97, 107, 138, 171, 174, 206, 207, 280, 591, 597, 633
č.p.:/č.orient. bez ulic: 88
 

V pátek 16.06.2017 od 07:30 do 09:30 hod. bude přerušena ddováka elektrické energie v lokalitě : Tanvald - část obce: Tanvald na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Údolí Kamenice 10, 20, 32, 82, 164, 251, 252, 325, 396, 430, 474, 481, 485, 489, 586, 610
Valašská 20, 33, 138, 200

V pátek 16.06.2017 od 10:00 do 12:00 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v lokalitě : Tanvald - část obce: Tanvald na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
Valašská 7, 182
č.p.:/č.orient. bez ulic : 7
 

Vloženo: 17.05.2017

Předprodej na představení Divadla Járy Cimrmana zahájen

V sobotu 10. června 2017 od 19 hodin zahraje Divadlo Járy Cimrmana z Prahy v tanvaldském kině představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Předprodej vstupenek v hodnotě 400 Kč začal 10. května a vstupenky jsou stále v prodeji. Zakoupit je můžete v pokladně kina vždy 1 hodinu před každým filmovým představením. 

Vloženo: 15.05.2017
ilustrační foto

Informace k TABYS s.r.o.

V současné době někteří jedinci šíří ničím nepodložené, nepravdivé a spekulativní zprávy a informace o konci společnosti TABYS, která je ze 100 % vlastněná městem Tanvald, a nepřímo tak poškozují i zájmy města a jeho občanů.  Rada města jako valná hromada společnosti TABYS proto považuje za nutné konstatovat následující skutečnosti.

Společnost Tabys s.r.o. byla založena městem Tanvald 1. dubna 1995. Důvodem založení společnosti bylo v té době zejména získání spolehlivého a odpovědného správce pro nově vznikající společenství vlastníků bytů. Město Tanvald nechtělo zajistit jen prodej bytů nájemníkům za pro ně nesporně výhodných podmínek, ale chtělo zároveň novým vlastníkům bytů, fyzickým osobám, občanům města poskytnout i ochranu jejich zájmů a nově nabytého majetku. Později se ukázala správnost těchto kroků města, neboť na rozdíl od mnoha jiných měst a obcí, kde se byty prodávaly, nebyli občané v Tanvaldě poškozeni negativními dopady v důsledku nepromyšlené bytové politiky a nezodpovědné správy bytů. Po více jak 22 letém fungování TABYS s.r.o. lze prohlásit, že jde o stabilní a silnou společnost s nemovitým kapitálem za více než 50 milionů Kč a plně zajištěnou městem Tanvald. Společnost vlastní v Tanvaldě domy s 250 byty, nebytové prostory, provádí správu bytů ve vlastnictví města Tanvald, správu společenstvím vlastníků bytů a správu městských lesů.

Nyní chtějí některá společenství vlastníků od TABYS s.r.o. odejít. Jsou to v rámci platných obchodních smluv jejich svobodná rozhodnutí. Nicméně ze strany města je férové a zodpovědné upozornit na některé důsledky a možné dopady takového rozhodnutí:

  • majitelé bytů se od koupě bytů od města před více jak 20 lety dostávají do zcela nové situace, společenství vlastníků ztrácí záštitu města a případnou podporu města při hájení zájmů vlastníků bytů včetně garance za úvěry při provádění velkých oprav a úprav bytových domů
  • město nepřipouštělo neúměrné zvyšování cen společností poskytovaných služeb v neprospěch vlastníků bytů, to do budoucna u jiného správce nelze vyloučit (cena za správu jednoho bytu byla v roce 1995 za 1 měsíc 100,-Kč a v roce 2017 je 170,-Kč)
  • u společnosti vlastněné a dozorované městem nemohlo a nemůže dojít k finančním problémům takového rázu, že správce neplatí za služby, energii, teplo, vodu atd. dodavatelům, byť vlastníci bytů vše řádně platí a správce peníze v podstatě zpronevěří
  • majitelé bytů ztrácí správce se silným ekonomickým zázemím, který vlastní jmění za více než 50 milionů Kč, správce, který je 100 % vlastněn městem a nemůže zkrachovat, dostat se do insolvence a tím zejména finančně poškodit vlastníky bytů
  • může se stát, že vlastníkům bytů bude nově provádět správu subjekt bez silného ekonomického potenciálu, který nevlastní žádné byty a nemovitosti a neposkytuje žádné finanční záruky

TABYS s.r.o. bude i bez správy bytů některých společenství vlastníků nadále efektivně fungovat, neboť vlastní bytový fond, provádí správu bytů a objektů pro město Tanvald, provádí správu městských lesů a má poptávku na provádění dalších služeb.

Závěrem je na místě konstatovat, že město Tanvald prokázalo již při prodeji bytů zájem chránit své občany a nastavit takovou bytovou politiku, která je pro občany, majitele bytů přijatelná a výhodná z hlediska jistoty a perspektivy. V těchto trendech chce město nadále pokračovat. 

Vloženo: 04.05.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Ve středu dne 31.05.2017 od  07.30 hod do 16:00 hod. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Tanvald
Pod Špičákem 597
Údolí Kamenice 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 32, 79, 82, 98, 119, 127, 141, 151, 164, 187, 208, 223, 240, 251, 252, 303, 325, 335, 337, 375, 396, 402, 404, 405, 430, 436, 474, 481, 485, 489, 586, 597, 610, 624, 632
Valašská 3, 7, 20, 33, 80, 83, 87, 97, 107, 138, 171, 174, 182, 200, 206, 207, 280, 591, 597, 633, 646
č.p.:/č.orient. bez ulic : 7, 11/81, 13/19, 14, 16, 88, 126, 183, 204/16, 355, 662
 

Vloženo: 03.05.2017
ilustrační foto

Nabídka dopravy a doprovodu v rámci pečovatelské služby

Pečovatelská služba Tanvald nabízí v nezbytně nutných případech možnost využití vozidla pečovatelské služby Tanvald, které umožní imobilním klientům z Tanvaldu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na úřady a zpět.

Služba doprovodu je zpoplatněna dle platného ceníku terénní pečovatelské služby, kdy je hodinová sazba 130,- Kč.  Cena úkonu je počítána na základě skutečného času, který je potřeba k jeho provedení (mimo dobu jízdy). Za každých započatých 15 minut je účtována jedna čtvrtina hodinové sazby.

Úhrada za jízdu automobilem je stanovena na 20,- Kč za cestu tam a 20,- Kč za cestu zpět na území města Tanvald.  Do okruhu 15 km mimo Tanvald je úhrada za jízdu 50,- Kč tam a 50,- Kč zpět. Službu je možno objednat na telefonním čísle 483 394 260 nebo 601 331 292 (pí D.Tomešová), vždy nejméně 1 den dopředu.

Vloženo: 28.04.2017
ilustrační foto

Nabídka služby Střediska volného času Tanvald

Středisko volného času Tanvald nabízí možnost využití osmi míst v novém automobilu pro dopravu k lékaři, na úřady či nákupy v Tanvaldu.  Služba je určena výhradně pro občany s trvalým pobytem v Tanvaldu od 65 let věku nebo držitele průkazu ZTP. Dopravu bude možno využívat v pondělí a ve středu od 6:45 hod do 14:00 hod. po objednání na tel. čísle 778 158 035 (pondělní dopravu nutno objednat v pátek do 14:00 hod., středeční dopravu - vždy v úterý do 14:00 hod.).

Úhrada služby je stanovena na 20,- Kč za cestu tam a 20,- Kč za cestu zpět.

Trasa:  Středisko volného času Tanvald – Český Šumburk – Světlá - Tanvald – Žďár – Horní Tanvald   - Tanvald.  Nástupní a výstupní místa dle požadavků zájemců.

Tato služba bude ve zkušebním provozu po dobu dvou měsíců a bude zahájena 02. 05. 2017.

Vloženo: 28.04.2017

Otevření silnice v úseku Smědava - Souš

Po provedené kontrole silnice II/290 podél vodní nádrže Souš bylo naplánováno otevření této silnice v úseku Desná - Smědava na pátek 28.4.2016 ve 23:59 hodin.

Vloženo: 27.04.2017
 1 z 15 | Další - Nejstarší