Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Ples 2018Zoufalé ženy dělají zoufalé věciCoco 3DLabyrint: Vražedná léčbaČertovinyDukátová skálaPrezident Blaník

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Městská knihovna nebude v provozu

Městská knihovna Tanvald bude zavřena pro veřejnost od 5.02. do 15.02.2018 včetně z důvodu výměny podlahové krytiny. Čtenáři, kteří mají půjčeny knihy formou MVS (tj. knihy půjčené pro ně zvlášť z jiných knihoven), budou vracet tyto knihy v INFOCENTRU. Čtenáři, kteří mají knihy objednané formou MVS (tj. knihy půjčené pro ně zvlášť z jiných knihoven), si budou tyto knihy vyzvedávat také v INFOCENTRU. Knihy jim budou vydány po předložení čtenářského průkazu nebo občanského průkazu. Výpůjčky z našeho fondu budou čtenářům automaticky prodlouženy.

Děkujeme za pochopení.

 

Vloženo: 23.01.2018
ilustrační foto

Kluziště v provozu

V pondělí 22. ledna 2018 se od 14:00 hodin otvírá ledová plocha u ZŠ Sportovní k veřejnému bruslení. Vstup zdarma. Pokud budou příznivé klimatické podmínky, bude kluziště otevřeno každý den od 14 do 19 hodin.

 

Vloženo: 22.01.2018
ilustrační foto

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo první kolo volby prezidenta republiky.

V sedmi volebních okrscích našeho města dosáhla volební účast 53.65 %. Podrobné výsledky hlasování za naše město (zdroj www.volby.cz):

Vedení města děkuje všem za bezchybnou organizaci a průběh voleb.

Fotografie z voleb naleznete v sekci Fotogalerie.

 

Vloženo: 16.01.2018
ilustrační foto

Příspěvky vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury opětovně vyhlásilo program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018. O příspěvek z tohoto programu mohou žádat vlastníci kulturních památek na územním obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald.

Důležitou změnou oproti minulým letem je fakt, že program bude administrován výhradně v jednom kole, kdy uzávěrka žádostí je 28. 2. 2018. Další významná změna se týká minimálního procentuálního spolupodílu žadatele, který se zvyšuje z 10 % na 20 %.

Zásady programu, formulář žádosti a seznam povinných příloh je k dispozici na stránkách MK ČR (odkaz viz. příloha Oznámení a výzva).

Současně dle zásad výše uvedeného programu zveřejňujeme souhrnnou zprávu za rok 2017.

Vloženo: 11.01.2018
ilustrační foto

Informace pro žadatele o příspěvek na činnost

Upozorňujeme, že možnost podání Žádosti o dotaci na podporu celoroční činnosti z rozpočtu Města Tanvald pro rok 2018 je možno podávat do středy 31. 1. 2018.

Součastně připomínáme, že termín pro podání vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2017 je do středy 10. 1. 2018.

Formulář ke stažení ve formátu xls je zde.

Vloženo: 04.01.2018
ilustrační foto

Rozpočet 2018 schválen

Dne 13.12.2017 schválilo zastupitelstvo všemi hlasy rozpočet na rok 2018. Výdaje bez investic jsou naplánovány na 118 mil. Kč, s investicemi téměř 130 mil. Kč. Příjmy předpokládáme ve výši 124 mil. Kč.

Přesný výsledek hospodaření města za rok 2017 bude znám v březnu. Odhadujeme, že volné prostředky na další investice nad rámec schváleného rozpočtu 2018 se budou pohybovat ve výši 50 – 60 mil.Kč. Takto vysoká částka úspor vzešla díky dlouhodobému výbornému hospodaření města , za které patří dík celému zastupitelstvu města.

Vloženo: 29.12.2017

Cena za likvidaci odpadu

V rozpočtu 2018 je počítáno i s částkou cca 2,5 mil Kč na pokrytí vícenákladů na likvidaci odpadů, abychom byli schopni ponechat sazbu poplatku za likvidaci odpadů ve výši 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Vloženo: 29.12.2017
ilustrační foto

Cena tepla v roce 2018

Díky dlouhodobému promyšlenému vedení a rozvoji společnosti Teplárenství Tanvald,s.r.o. se nám i nadále daří zajistit i pro rok 2018  široko daleko nejnižší cenu tepelné energie. 

Více než 2/3 domácností našeho města si v této chvíli užívá exkluzivní ceny 430 Kč/GJ.

Vloženo: 29.12.2017
ilustrační foto

Nová mapová aplikace "GEOPORTÁL TANVALD" v provozu

V odkaze https://tanvald.obce.gepro.cz/#/ , který je dále umístěn na internetových stránkách města Tanvald na úvodní straně (v levé části dole)  a v sekci Správa Města (v odkazech Územní plány a ÚAP ORP Tanvald)  je možné nahlížet do nové mapové aplikace „Geoportál Tanvald“, který nahrazuje aplikaci MISYS-WEB. Tato aplikace slouží hlavně ke zveřejňování výstupů z územně plánovací činnosti s možností načtení dalších mapových podkladů a dat pro území ORP Tanvald. Podrobný výpis funkcí je popsán v návodu k aplikaci, který je umístěn u zmíněných odkazů.

Jsou zde např. zveřejněny aktuální výkresy z územních plánů obcí ORP Tanvald, katastrální mapy, jevy/údaje  z územně analytických podkladů, údaje z RÚIAN, turistické mapy, popisná a evidenční čísla, vymezení chráněných a záplavových území, je zde možnost i vyhledávat adresy a parcelní čísla apod.

Vloženo: 20.12.2017
ilustrační foto

Tradiční předvánoční návštěva z partnerského města Wittichenau

Ve čtvrtek navštívila naše město delegace z partnerského města Wittichenau na čele se starostou Markusem Poschem. Došlo tak na již tradiční vánoční setkání, při kterém se vedení obou měst informuje o dění  ve svém městě za uplynulý kalendářní rok. Příští rok společně oslavíme již 25. výročí  partnerství. I přípravě oslav tohoto výročí bylo věnováno příjemné posezení ve vánočně vyzdobené zasedací místnosti radnice. Následně byl pro hosty přichystán malý koncert žáků místní ZUŠ v kině Jas Járy Cimrmana. 

Vloženo: 15.12.2017
 1 z 19 | Další - Nejstarší