Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Vánoční svařák

Odvážná Vaiana – Legenda o konci světa

Pařba o Vánocích

Rogue One: Star Wars Story

Anděl Páně 2

Z města a MěÚ

Energetické úspory v bytových domech. Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií v bydlení?

Žadatelům o podporu z evropských fondů se otevřela nová možnost, jak spolufinancovat projekty zaměřené na zvýšení energetických úspor v bydlení. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je k dispozici skoro devět miliard korun.

Vloženo: 09.12.2016
ilustrační foto

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Zasedání Zastupitelstva města Tanvald se bude konat ve středu 14. prosince 2016 od 16 hodin ve velké zasedací síni radnice. Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou v sekci Městský úřad. Odkaz na přímý přenos bude opět na stránkách města v sekci online přenosy.

Vloženo: 07.12.2016
ilustrační foto

Výtah na radnici je již v provozu

Dne 6. 12. 2016 byl dán do provozu výtah v budově radnice. Jak jsme již dříve informovali, došlo ke stavbě výtahu po mnohaletém tápání a střetech názorů zda v historické budově tanvaldské radnice je vhodné nebo není vhodné vybudovat výtah, který by umožnil bezbariérový přístup do 1. a 2. poschodí.  Po konzultacích s odborníky a architekty byla zvolena varianta stavby moderního výtahu v ocelové, prosklené výtahové šachtě, s dvoustraně prosklenou kabinou, v prostoru mezi schodištěm. Jedná se o kompromisní řešení, které zásadně nenaruší historický interiér budovy. První ohlasy ze strany návštěvníků radnice na nový výtah jsou vesměs kladné. Výtah bude sloužit nejen imobilním občanům, ale usnadní přístup i starším lidem, kteří ve velké míře po zřízení výtahu volali. V souvislosti s výtahem bude v posledním lednovém týdnu 2017 přemístěna ze zadního traktu budovy pokladna MěÚ. Ta bude nově v 1. poschodí vedle kanceláří matriky a živnostenského úřadu.

Všechny tři budovy, v nichž se nachází pracoviště Městského úřadu Tanvald, tak mají bezbariérový přístup s výtahy.  Zřízení výtahu včetně souvisejících stavebních prací v budově radnice přišlo na  téměř 1.800.000 Kč. Město Tanvald celou částku zaplatilo z vlastních prostředků.

  

Vloženo: 07.12.2016
ilustrační foto

Vánoční trh ve Wittichenau

V sobotu 3. prosince se konal v partnerském městě Wittichenau v Německu vánoční trh, kterým provázela pro Wittichenau  typická  „Vánoční žena“. Tradičně se trhu zúčastnila Základní umělecká škola z Tanvaldu.  Vystoupil její pěvecký sbor  Harmonia s orchestrem školy. Jejich vystoupení mělo velký ohlas a svou profesionalitou a repertoárem bylo pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem. Vánoční trh ve Wittichenau opět obohatila firma Detoa Albrechtice v Jizerských horách stánkem s dřevěnými hračkami, o které je mezi místními v předvánočním čase zájem.

Na základě pozvání navštívila město Wittichenau delegace z Tanvaldu v čele se starostou města panem Vladimírem Vyhnálkem a také delegace z partnerského města Lubomierz v Polsku.  Vedení všech tří partnerských měst chtějí pokračovat v dobré spolupráci. Hostem města Wittichenau byl i senátor Jaroslav Zeman.

Další fotografie ve fotogalerii.

Vloženo: 05.12.2016
ilustrační foto

Dobrovolní hasiči roku

Dne 16. listopadu se v Laser Show Hall v Brně konal 6. ročník vyhlášení Ankety dobrovolní hasiči roku 2016. Náš sbor byl nominován v kategorii „Sbor dobrovolných hasičů oblast východ Čech“.

Slavnostní večer moderoval Petr Vondráček a spolu s ním se na pódiu objevila celá řádka významných lidí z řad hasičů a sponzorů této ankety. Vyhlašování jednotlivých kategorií se střídalo s vystoupením Dana Hůlky a Ilony Csákové, která je zároveň patronkou celé ankety.

Zhruba v polovině večera přišla na řadu naše kategorie. Obrovské napětí vystřídala neskutečná radost, když z úst vyhlašujícího první místo zaznělo TANVALD ŠUMBURK. V tu chvíli naši vyslanci v Brně vykřikli radostí a v hasičské zbrojnici v Tanvaldě propukly mohutné oslavy. Celý večer byl totiž přenášen živě na Fire TV. Záznam z tohoto večera bude vysílat 3. prosince Česká televize od 16.25 hodin na programu ČT2.

Pro náš sbor je to obrovský úspěch a odměna za naši práci. Toto ocenění zároveň pro nás bude na dlouhé měsíce hnacím motorem k ještě lepším výkonům a dobré reprezentaci města Tanvald.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v této anketě podpořili a zaslali nám svůj hlas, kterých v součtu bylo neuvěřitelných 959. Jen díky Vám jsme zvítězili. Děkujeme !!!

 SDH Tanvald Šumburk

 

Vloženo: 30.11.2016
ilustrační foto

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu v podvečer se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Na zaplněném parkovišti v centru města měli všichni přítomní možnost vyslechnout a třeba si i společně s žáky a učiteli zdejší ZUŠ zazpívat vánoční koledy. Nechyběly ani živý betlém a bohaté občerstvení, o které se již tradičně postarali místní podnikatelé a spolky.

Fotogalerie zde

Vloženo: 29.11.2016

Informace o změnách jízdních řádů

Od neděle 11. prosince 2016 dochází ke změnám jízdních řádů ve veřejné dopravě. Jízdní řády a další potřebné informace naleznete na http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html.

I letos budou mít cestující možnost zakoupit si knižní jízdní řád (prodáván pro oblasti Jablonecko+Semilsko; Liberecko; Českolipsko). Prodejní cena je 20 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od pondělí 5. prosince.  

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ Jablonecko,Tanvaldsko, Železnobrodsko

Vloženo: 28.11.2016

Zveřejnění záměru na prodej bytu

Rada města vydala záměr na prodej bytové jednotky č. 555/13, ulice Sportovní, Tanvald včetně spoluvlastnického podílu 445/38820 na společných částech budovy č.p. 555 a stavební parcele č. 1047 v katastrálním území Tanvald dle schválených pravidel veřejné soutěže. Základní cena pro podání žádosti je 300.000 Kč. Zájemci mohou žádosti podávat nejpozději do 13. 12. 2016 do 11.00 hodin na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald.

Více zde

Vloženo: 23.11.2016
ilustrační foto

90 let Masarykovy školy Tanvald

V předvečer 17. listopadu si pedagogové Masarykovy školy v Tanvaldě připomněli 90. výročí od doby, kdy do dnešní školy vstoupili první žáci.

Slavnostního posezení se kromě bývalých pedagogů na čele s 93letým tělocvikářem Čestmírem Kožíškem a bývalou paní ředitelkou Janou Jenčkovou zúčastnili i představitelé města v čele se starostou Vladimírem Vyhnálkem a předsedou školské rady Richardem Seidelem.

Škola k tomuto výročí vydala zajímavou publikaci, na které se autorsky podílela kronikářka města Mgr. Anna Lišková, Doc. Ing. Jan Šálek CSc a vedení školy. Knihu si zájemci z řad bývalých pedagogů, žáků a studentů mohou obstarat v Masarykově škole u ředitelky Jany Prokešové.

Vloženo: 22.11.2016
ilustrační foto

Slavnostní otevření Střediska volného času Tanvald

V úterý 15. listopadu bylo za přítomnosti starostů, zastupitelů města a ředitelů škol otevřeno Středisko volného času Tanvald. Přítomní si prohlédli krásné a moderně vytvořené prostory, ředitelka Helena Beranová všechny seznámila s činností a možnostmi, které nově zrekonstruvaná budova nabízí. Starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek pohovořil o průběhu rekonstrukce a finančních nákladech, které město do rekonstrukce vložilo.

Suterénní prostory jsou proměněny  na volnočasový klub a informační centrum mládeže. Své místo zde najdou nejen školáci a studenti, ale i maminky s malými dětmi a senioři.

V letošním roce bylo otevřeno 47 zájmových útvarů, které navštěvuje na 500 dětí, studentů a dospělých z Tanvaldu a širokého okolí. Kromě pravidelné činnosti pořádá Středisko volného času Tanvald mnoho jednorázových akcí a spolupracuje se školami a zájmovými organizacemi ve městě Tanvald a okolí.

  

Vloženo: 21.11.2016
 1 z 13 | Další - Nejstarší